Citáty všeho druhu

0

Malé lásky se rodí z poznání, velké z pochopení. (Carlo Goldoni)

Kdo by si od dětství nezvykl na svět, musel by z něj ztratit rozum. Stačil by jej zničit zázrak jednoho jediného stromu. (Christian Morgenstern)

Ovládnutím niterných vznětů získáme schopnost nadprůměrného postřehování. (Květoslav Minařík)

Neobtěžujte se diskutovat o sexu s malými dětmi. Málokdy máte co dodat. (Fran Lebowitz)

Člověk dokáže v životě zpackat ledacos, ale nic tak dokonale jako život. (Gabriel Laub)

Neuznávám jiné rozkoše než učit se. (Francesco Petrarca)

Ani blízkost těl nemůže sblížit vzdálená srdce. (Mika Toimi Waltari)

Kalendář konzervativců nikdy neukazuje doby žní a revoluce všeho druhu se jim vždycky jeví jako umělé vypuzení plodu. (Karol Irzykowski)

Ustavičná práce se usnadňuje návykem. (Démokritos z Abdér)

Dokážu si představit, že jednoho dne bude čínský premiér nebo prezident Tibeťan. (Richard Gere)

Sami si vytváříte svět, který znáte. (Jane Roberts)

Vše, co jste kdy chtěli, je na druhé straně strachu. (George Addair)

Jen taková vláda je spolehlivá a trvalá, která spoléhá sama na sebe a vlastními silami se dovede ubránit. (Niccolo Machiavelli)

Jestliže si ženy stěžují, že přitahují pohledy mužů, proč se neoblékají tak, aby je odpuzovaly? (Ladislav Muška)

Nevěřte ničemu, co slyšíte a jen polovině toho, co vidíte. (Edgar Allan Poe)

Láska působí, že věci sami, jež jsou milovány, nějakým způsobem splynou s milujícím a láska je silnějším poznáním než poznání samo. (Umberto Eco)

Dvě bytosti, které milují a žijí stejným životem, mohou být odděleny zdí a zůstat pro sebe hádankou. (André Gide)

Malá láska, když není opětována se změní v přátelství, velká v nenávist. (Sergej Davydov)

Přemýšlej jako moudrý člověk, ale mluv jazykem lidí. (William Butler Yeats)

Jsem odrazem komunity. (Tupac Shakur)

Plodit a nevlastnit, tvořit a nepodržovat, vést a neovládat, tomu se říká hluboký Život. (Lao C')

Jestliže nemáme povinnost ráno vstát a jít do práce, pak se ocitáme v nebezpečí, že nás ovládnou fantazie a emoce. (Sigmund Freud)

Mládí by byla krásná doba, kdyby přišlo až později v životě. (Charles Spencer Chaplin)

Na pomoc zachování rodu vymyslela příroda módu. (Václav Dušek)

Vy nekouříte? Tak to z vás nebude žádný komponista. Kdo komponuje, musí kouřit! (Na adresu jednoho studenta.) (Antonín Dvořák)

Film se vrací! Lidé chtějí spoluprožívat děj, aniž jim do toho žvaní celá rodina. (Oliver Hassencamp)

Každá věc má svou vadu i statečnost. (František Vladislav Hek)

Stalinova vojska se na polském území dopouštěla stejných zločinů a zvěrstev jako hitlerovci – dost možná ještě horších. (Viktor Suvorov)

Věřím... že nikoli výběr těch nejúspěšnějších pro chov, ale sterilizace těch vadných je tou pravou možností jak zlepšit lidskou populaci. (Herbert George Wells)

Genius jest bez výjimky talentem nebo schopností, přinesenou z jiného zrození. (H.P. Blavatská)

Nemožné - to slovo najdeš jen ve slovníku hlupáků. (Napoleon Bonaparte)

Nikdy jsme tak bezbranní vůči utrpení, jako když milujeme. (Sigmund Freud)

Poezie je samou krví svobody. (František Halas)

Celý svět je k uzoufání smutný. (Nikolas Lenau)

Utkání v lásce se nekoná jen proto, že se setmí nebo začne pršet. (Robert Fulghum)

Hloupost neosvobozuje od myšlení. (Marcus Tullius Cicero)

Schopnost měnit formu je vrozená vlastnost vědomí. (Jane Roberts)

Mír neohrožují zbraně jako takové, ale lidé, kteří je konstruují, instalují a jsou ochotni je použít. (Václav Havel)

Svět se baví utrpením a bolestí. (Paulo Coelho)

Vulgárnost je česnek v salátu života. (Cyril Connolly)

Pro Západ je větší hrozbou Islámský stát než Rusko.
(květen 2015) (Miloš Zeman)

Zisk jednoho bývá ztrátou druhého. (Publilius Syrus z Antiochie)

Ti, kteří vyvěšují tibetské vlajky, mají patrně problémy ve své obci vyřešeny tak dokonale, že se mohou zabývat záležitostí vzdálenou několik tisíc kilometrů. (Miloš Zeman)

Stejně jako je mnoho barev duhy výsledkem jednoho čistého světla, tak i světová náboženství jsou reprezentací jednoho božského stvoření. (Jaggi Vasudev)

Elegance je ta jediná krása, která nikdy neslábne. (Audrey Hepburn)

Dát svoje srdce lásce, svoje rty milovanému, to je stejné jako dát svoje oči světlu: to znamená dávat, to znamená brát. (Romain Rolland)

V lásce se konec konců jeví tatáž situace jako při dobré večeři. Chceme-li mít dlouho chuť, nesmíme se přejídat. (Guillaume Apollinaire)

Přátelství může být jedině mezi dobrými lidmi. (Marcus Tullius Cicero)

Pokud věříte v sebe, je možné cokoliv. (Miley Cyrus)

Na trhu s radami nabídka vždy silně převyšuje poptávku. (Josh Billings)

Mnoho ztroskotanců volá o pomoc proti větru. (Gilbert Cesbron)

Považuji za důležitější se starat o žaludky živých, než budováním pomníků oslavovat mrtvé. (Alfred Nobel)

Demokracie je krásná teorie, ve skutečnosti je to ale klam. Vy v Americe to jednoho dne uvidíte. (Benito Mussolini)

Jistá důvěrnost je na místě jenom tehdy, když někdo s někým seděl v base. (Boris Vian)

Cokoliv, co není láska, to je smrt. (Stefan Napierski)

Zdravý rozum je patrně ta nejlépe rozdělená věc na světě, neboť každý si myslí, že jej má dost, a ani ti, kdo jsou v jiných věcech nejvíce nenasytní, vůbec netouží mít jej víc než mají. (René Descartes)

Typická žena neví, vazby mezi příčinou a následkem. (Stefan Napierski)

Nic není tak trvalé, jako dočasný vládní program. (Milton Friedman)

Láska dokáže převrátit život na ruby - na začátku i na konci. (Neznámý autor)

Jaký je rozdíl mezi popovou hvězdou a teroristou? S teroristou můžete vyjednávat. (Madonna)

Mysl je velikým vrahem skutečnosti. (H.P. Blavatská)

Náhoda je Boží způsob, jak anonymně zasahovat. (Albert Einstein)

Jdeš-li mezi ženy, vezmi s sebou bič. (Friedrich Nietzsche)

Příběh o mém životě bude naprosto nudný. (James McAvoy)

Bůh není! A jestli je, dávám mu 5 minut na to, aby mě srazil bleskem. (Benito Mussolini)

Hrozné je, že krása je tajemná a právě tak hrozná. Bůh a ďábel zde bojují na bojišti lidského srdce.
(Bratři Karamazovi) (Fjodor Michajlovič Dostojevskij)

Nemůžete oddělit africkou revoluci od nálady černého muže v Americe. (Malcolm X)

Kreacionista může otravovat evolucionisty tím, že požádá o definici druhů. (Walter Lang)

Umění boje spočívá v udržování a posilování psychologické soudržnosti vlastních vojsk a současně v jejím narušování u nepřítele. (André Beaufre)

Ten, kdo nemiluje, nemá vědět, že je milován. (Epiktétos)

Krása má tolik významů,jako člověk má nálad. Je symbolem symbolů. (Oscar Wilde)

Advokáti s aktovkou můžou ukrást mnohem víc peněz než tisíc chlapů s pistolemi a maskami. (Mario Puzo)

Žádný lidský instinkt není silnější, než pohlavní pud když je naplno probuzen a obrazy které ho probouzejí jsou emocionálním tetováním, které nás nikdy neopustí. (Stephen King)

Životu se dá rozumět jenom zpětně – ale musí se žít dopředu. (Søren Kierkegaard)

Radost ze štěstí přátel není projevem našeho dobrého srdce ani přátelství, nýbrž naděje, že přijde řada i na nás, nebo že si z toho jejich štěstí budeme moci kousek uloupnout. (François de La Rochefoucauld)

Jedinou absolutní jistotou v milostném vztahu je absolutní nejistota. (Ladislav Muška)

Nejsem moc dobrá v udržování tajemství. Pokud chcete uchovat vaše tajemství, tak mi ho neříkejte! (Miley Cyrus)

Tak se zdá, že jsme více ovládáni slovy, než jimi vládneme sami. (Karel Čapek)

Zdravý selský rozum nebývá běžnou praxí. (Stephen Covey)

Bohatství je schopno se vplížit ve svatyně i v úřady. (Sofoklés)

Každé hrající si dítě si počíná jako básník, když si vytváří jakýsi vlastní svět, nebo přesněji řečeno, když dává věcem svého světa nový, jemu vyhovující řád. (Sigmund Freud)

Cestování v čase je možné do minulosti, ale nemožné do budoucnosti. (Pellegrino Ernetti)

Nikdo není tak beznadějně zotročený, jako ti, kteří věří, že jsou svobodní. (Johan Wolfgang von Goethe)

Ryby žijí v moři, jako muži dělají zemi, velcí jedí ty malé. (William Shakespeare)

Ze všech vášní duše škodí tělu nejvíce smutek. (Svatý Tomáš Akvinský)

Vědí prsty, co hlava zámýšlí, aby nohy udělaly? (generál Shaka)

Neznámému nejinak než pomocí něčeho známého učí se. (Jan Amos Komenský)

Všechno, co řeknete před svatbou, může být po svatbě použito proti vám. (Milan Růžička)

Malé množství filozofie vede k ateismu, ale větší množství nás přivede zpět k Bohu. (Francis Bacon)

Věci vypadají pokaždé jinak - v závislosti na jejich aktuální teplotě, pohybu atp. (Aenesidemus)

Poslouchej pošetilcovu výčitku! Je to královský rozsudek. (William Blake)

Chceš snad, abych s tátou trávil víc času? A co moje novoroční předsevzetí? (Homer Simpson)

Touhy nemají počátek. (Šrí Pataňdžali)

Neboť láska ke cti samotné je velmi mladá; a nikoli bohatství jak někteří říkají, nýbrž čest je radostí mužů, když jsou staří a nepotřební. (Périkles)

Přijímám lidi takové, jací doopravdy jsou. (Joan Rivers)

Poezie je pamětí světa, podvědomím rodů, předjímatelkou budoucna. (František Halas)

Vzdělání přináší mladým lidem umírněnost, starým útěchu, chudým bohatství a bohatým ozdobu. (Díogenés ze Sinópé)

Běda vojevůdci, který přichází na bojiště s nějakým systémem. (Napoleon Bonaparte)

Sotva která jiná slabost lidská spáchala tolik a tak velkého zla na světě, jako ješitnost. (Jan Polabský)

Úkoly malých obcí a úkoly velikých obcí jsou příliš odlišné, nežli aby mohly býti posuzovány a strčeny pod jeden zákon.
(22.1.1919, 19.schůze Národního shromáždění československé) (Bohuslav Franta)

Mnozí lidé jsou poslíčkové života - ke všeobecně rychlému běhu času přidávají ještě vlastní pádění. (Baltasar Gracián)

Život, který znáte, jen tak jednoduše neskončí v ráji ani v pekle. (Jane Roberts)

Psychika člověka je sestrojena tak, že nejsilněji reaguje na negativní podněty. (Vadim Zeland)

Pohleď na zázrak! Evangelium spěchá do Pruska tryskem, zatímco v horním a dolním Německu ho s hněvem haní a odmítají.
(Z dopisu sambijskému biskupovi Georgu von Polentz napsanému poté, co tento přednesl první evangelické kázání v Prusku.) (Martin Luther)

Člověk je buď kladivem, nebo kovadlinou. (Henry Wadsworth Longfellow)

Myslím, že pokud můj zadek není moc velký pro fotografování, tak není ani moc velký pro mě. (Christy Turlington)

Předsudky jsou největší nepřátelé pokroku! (Karel Weinfurter)

Nic není víc ironického, nebo odporující než život sám. (Robert De Niro)

Život je plný zklamání a je to celkem v pořádku. Maso chutná nejlíp po hladu a postel je nejměkčí po těžké cestě. (Jack London)

Umělec se má projevovat tak, aby vyvolal v příštích generacích dojem, že nežil. Čím méně si ho dovedou představit, tím se bude zdát větší. (Gustave Flaubert)

Není zajímavé, co vám ženy říkají, ale to, co zamlčují. (Alexandre Dumas ml.)

Meditace je jazykem Boha. (Sri Chinmoy)

Krásná věc ohledně hudby je ta, že nezáleží na tom, kdo zpívá písničku se kterou se můžete stotožnit i přesto se stanou Vašim důvěrníkem, Vašim přítelem. (Demi Lovato)

Láska jako pouhý akt, nic předtím ani potom, to se mi zdá jako vrchol nudy. Láska zbavená slov, sladkých doznání, oklik, nadějí a zklamání nemá v mých očích nejmenší cenu. (Jean Dutourd)

Doma je tam, kde jsme se narodili, anebo tam, kde je nám dobře. (Petr Cincibuch)

Svoboda se nezískává splněním touhy, ale odstraněním touhy. (Epiktétos)

Na konci díla poznáme, čím jsme měli začít. (Blaise Pascal)

Nedovolte aby Vás negativní věci ovlivnily, jděte do toho. Bojujte o své sny. Nikdy se nevzdávejte, jednoho dne svého snu totiž dosáhnete. (Demi Lovato)

Co nevyléčí léky, vyléčí železo, co nevyléčí železo, vyléčí oheň, co nevyléčí oheň, je třeba pokládat za nevyléčitelné. (Hippokratés)

Nejtěžší v životě je poznat sám sebe. (Thales)

Chval přítele veřejně, ale kárej ho mezi čtyřma očima. (Leonardo Da Vinci)

Odpověď na otázku: „Co dělal Bůh předtím, než stvořil svět?“ Seděl v křoví a řezal pruty, aby dal na zadek těm, kdo kladou takové otázky. (Martin Luther)

Podstata je stále stejná. Pouze její vnější tvary se v čase proměňují. (Šrí Pataňdžali)

Jediná skutečně cenná věc je intuice. (Albert Einstein)

Pravý mučedník je ten, komu upírají tento titul. (Olga Hepnarová)

Tomu nevěř, od koho jsi jednou odešel zklamán. (Walther)

O lásce se nemluví, láska je. (Antoine de Saint-Exupéry)

Čím mladší dítě, tím menší důraz klade na své vlastní ego. (Jean Piaget)

Stud je rouškou Pýchy. (William Blake)

Každý září jako měsíc, jako hvězdy, jako slunce. Každý září. Přidej se. (John Lennon)

Chcete-li přežít, musíte vyhrát. (Zhang Yimou)

Snaha porozumět ženě je marná. Copak se ženy nediví samy sobě, co provádějí? (Ladislav Muška)

Cizinci jsou rodina, které jste ještě nepoznali. (Mitch Albom)

Sebe samého přemáhání jestvšech ctností kořenem. (František Vladislav Hek)

Žena je předmět, který můžeš studovat jak chceš, vždy v něm najdeš něco zcela nového. (Lev Nikolajevič Tolstoj)

Čtyři věci, Bože, ti mohu nabídnout, které nejsou nikde mezi tvými poklady: svou nicotnost, svou smutnou chudobu, svůj zhoubný hřích, svou upřímnou lítost. Přijmi tyto dary a přijmi jejich dárce. (Florence Nightingale)

Vše viděné i Divák se obojí zrcadlí v mysli, a odtud ona bere na sebe všechny vnímatelné tvary. Tím může poznat všechno. (Šrí Pataňdžali)

Není nic skutečně nového k vytvoření, při všem jedná se vždy jen o nové formy. (Abd-ru-shin)

Kdybyste mi dali na výběr prokličkovat mezi čtyřmi obránci Liverpoolu a dát gól nebo být v posteli s MISS World, bylo by to těžké rozhodování. Naštěstí jsem zvládl oboje… (George Best)

V tvé hrudi jsou hvězdy tvého osudu. (Friedrich Schiller)

Zpívání je vždy o práci a pokoře k autorovi a dílu. Naučit se jen noty nestačí. Když s Toskou nebo s Libuší přivedu na jeviště také kus Urbanové, je to špatně. Měla by přijít jen postava. (Eva Urbanová)

Pochybnosti jednoho vědce jsou pro poctivou víru důležitější než jistoty stovky fanatiků. (Pavel Kosorin)

Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti. (Tomáš Baťa)

Bez příkladů, pravidel a cvičení buď ničemu se nevyučuje a neučí, nebo ničemu dobře. (Jan Amos Komenský)

V tajemství velikého bytí je láska jako nejvyšší síla, jako neomezená moc! (Abd-ru-shin)

Geometrie má dva poklady: Pythagorovu větu a zlatý řez. První má cenu zlata, druhý připomíná spíše drahocenný kámen. (Johannes Kepler)

Nudný společník člověk, který mluví, když chci mluvit já. (Julian Tuwim)

Láska mezi milenci je šťastná jen v normě přátelství, nikoliv ve formě manželství. (Marcel Proust)

Každý problém v sobě skrývá svoje řešení. (Joseph Murphy)

Nemám touhu něco dokázat, chci jen tancovat (Fred Astaire)

Jen jediná země – Sovětské Rusko – může v případě všeobecného konfliktu zvítězit.
(19. listopadu 1937) (A. Hitler)

Ze všech šachistů byl největší génius pravděpodobně Morphy. (Bobby Fischer)

Pět smyslů - hmat, chuť, čich, sluch a zrak je jen část našich vrozených vjemových schopností. (Philip Miele)

Ti lidé se museli zbláznit. Chtějí, abych vyklidil Itálii, a nejsou schopni mě vytlačit z Moravy!
(1805, před bitvou u Slavkova) (Napoleon Bonaparte)

Je třeba dvou let, než se naučíme mluvit. A padesáti, než se naučíme mlčet. (Ernest Hemingway)

Ne samým chlebem živ jest člověk, ale každým slovem, které vychází z úst božích. (Karel IV.)

Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. (Hans Christian Andersen)

Ekologie uzákoňuje politiku vlka. (Valeriu Butulescu)

Móda je instantní jazyk. (Miuccia Prada)

Slepá je odvaha, když za vůdce chce náhodu. (Lucius Annaeus Seneca)

Pokud se podíváš dál za sebe, pak možná zjistíš, že duševní klid čeká právě tam. (George Harrison)

Morem rodinného života jsou rady. (Thornton Wilder)

Bůh pomáhá těm, kdož si pomáhají sami. (Edgar Cayce)

Krásné je všechno na co se díváme s láskou. (Christian Morgenstern)

Občanská společnost je polemika se svobodnou společností! A je povinností každého demokrata ze všech svých sil, do konce svých věků proti ní bojovat!!! (Václav Klaus)

Občas se stane, že se narodí jeden člověk, který je podivuhodnější a zázračnější než ti ostatní a potom se zas dlouhé roky nestane nic. (Paracelsus)

Ve stáří jsme jako dopisy, které někdo poslal. Nejsme již v minulosti, ale zrovna jsme dorazili. (Knut Hamsun)

Je třeba být si trochu podobni, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali. (Jean Jacques Rousseau)

Údělem spiklenců je věčný strach a podezřívavost (Niccolo Machiavelli)

Cítím s lidmi, kteří mají své démony a nejsou k sobě milí. (Nicole Scherzinger)

Za ta léta jsem se naučil, že to, co je v šatech důležité, je žena, která je má na sobě. (Yves Saint Laurent)

Bez boje nebývá vítězství. (František Vladislav Hek)

Krása, toť destilovaná užitečnost! (Ladislav Klíma)

Lež je tím víc nebezpečnější, čím víc je pravdě podobnější. (František Vymazal)

Mnohý člověk má čisté svědomí jen proto, že má slabou paměť. (Arthur Schopenhauer)

Žádná žena nemůže pochopit, jak to přijde, že se jiná žena líbí nějakému muži. (Lin Yutang)

Smrtí Václava Havla došla konce životní cesta velkého Evropana, spisovatele a humanisty. Byl umělcem a politikem, disidentem a státníkem a vždy dbal svého svědomí. Každý rozhovor s Václavem Havlem mi byl potěšením. (Heinz Fischer)

Rovnost nemůže zplodit válku. (Solón)

Nemůžeš-li býti sluncem, buď alespoň skromnou oběžnicí. (H.P. Blavatská)

Čím více pracuješ, tím méně miluješ. (Honoré De Balzac)

Úsilí zajistit si peníze, by mělo být spojeno s přáním pomoci jiným. (Edgar Cayce)

Jemně a sračkovitě, jemně a sračkovitě. Naservírujte jim to jemně a sračkovitě, protože tak to chce americké mládí mít, americké mládí nic lepšího nezná. (Frank Zappa)

Otec mne učil pracovat. Neučil mne lásce k práci. (Abraham Lincoln)

Je někdy slovo jako mocný klíč, jenž otevírá zámky silné tak jako osud sám. (Julius Zeyer)

Tělo je nejhlasitějším tlumočníkem lásky. (Euripidés)

Apokalypsa se blíží, bouře všech bouří přichází. Výsledkem bude katastrofální, globální kolaps. (Glenn Beck)

Stálé tázání se je jednou známkou hlouposti , jindy velikosti; u jednoho působí směšně, impozantně u jiného. (Ladislav Klíma)

Někdy nemůžete být, co byste měli být a nemůžete mít, co byste měli mít.
(Sběratel kostí) (Jeffery Deaver)

Teprve když je situace beznadějná je čas začít se bát. (Edward Abbey)

Strach vám nedovolí dát najevo, co cítíte.
(U řeky Piedra jsem usedla a plakala) (Paulo Coelho)

S nepříjemnými lidmi je snadné vyběhnout. Umění je s nimi vyjít. (Václav Dušek)

Člověk samotný je smrtelný. Ve dvou je nesmrtelný. (Francisco de Xaviero)

Volá-li kdo kdo smrt na pomoc, když cítí velké bolesti, svědčí to spíše o selhání jeho rozumu než o dobře uváženém rozhodnutí. (René Descartes)

Mám rád kočky, protože mám rád svůj domov a ony se krok za krokem stávají jeho duší. (Jean Cocteau)

Služ svému duchu po celý svůj život, nečiň více, než se ti nařizuje, a neubírej času vyměřeného potřebám tvého srdce. (Ptahhotep)

Vše, čemu jsme se naučili, jsme se naučili opakováním. (Miguel Ruiz)

Myslím, že ďábel neexistuje, avšak člověk jej vytvořil, vytvořil jej jako svůj obraz a podobu.
(Bratři Karamazovi) (Fjodor Michajlovič Dostojevskij)

Pokud máte rádi pozornost a máte docela slušný hlas, tak je to docela dobrá kombinace. (Zara Larsson)

Realita je pouhá iluze, ale hodně vytrvalá. (Albert Einstein)

Fantazie, to není představovat si, co věci nejsou, ale udělat něco, co by mohly být. (Karel Čapek)

Lidé vůbec divoké a nelidské povahy drsnost i nepříjemností tváři projevují. (Flavius Eutropius)

Láska nezmění milované, mění se sama. (Soren Kierkegaard)

K vytvoření vlkodlaka mi stačí tělo i v rozkladu. (Gottskálk Nikulásson)

Přirozenost duchovní je rozdílná od tělesné. (Descartes Rene)

Krása zůstává navzdory všemu jedním z nejmocnějších projevů života. (Bohuslav Reynek)

Nikdy nezapomínejte, že průměrný mír je lepší než úspěšná válka. (Marie Terezie)

Dokonce i špatné knihy jsou knihy, a proto jsou knihy posvátné. (Günter Grass)

Peníze jsou nepřítel a je třeba je likvidovat. (Glen Hansard)

Nevyčítej životu, co ti nedal, ale uč se oceňovat, co ti dal. (Lev Nikolajevič Tolstoj)

Šetrnost je jedna část dobré politiky. Účelnost je část druhá. (Alois Rašín)

Německo přirozenou cestou hloupne, protože imigranti z Turecka, východní Evropy a Blízkého východu mají většinou jen nízké vzdělání, a navíc mívají více dětí než sami Němci. (Thilo Sarrazin)

Každý, kdo vyzkoušel drogy, ví, že euforie se nakonec změní v nějakou formu bolesti. (Eckhart Tolle)

Celý můj život je vlastně touha po domově. Cítím se jako trojnásobný vyhnanec: jako Čech mezi Rakušany, jako Rakušan mezi Němci, jako Žid na celém světě. Všude vetřelec, nikde vítán... (Gustav Mahler)

Krása a vědění bývají ve světě jen zřídkakdy spojeny. (Thomas Mann)

Jsem přenošené dítě, milostpaní. Když jsem se narodil, bylo mi dvanáct let. (Jára Cimrman)

Diktátoři často zbytečně střílejí politické rebelanty. Stačilo by je oženit. (Gabriel Laub)

Bližní vedle bližního spíše couvají před hlubinami smutku než před propastmi sobectví. (Josef Čapek)

Zdravý rozum se nedá podchytit statisticky. (Orwell George)

Ctižádost je smrt myšlení. (Ludwig Wittgenstein)

Vnímejte energii přítomného okamžiku, uvědomujte si plnost Bytí. (Eckhart Tolle)

S podvědomím nelze žertovat. Uskuteční každou vaši myšlenku. (Joseph Murphy)

Požehnáni budiž ti, kteří nemají co říci a drží zobák. (Oscar Wilde)

Milovat je příliš málo, být milován příliš mnoho. (Paul Géraldy)

Hudba není jen jakýsi druh zábavy, nýbrž ztvárnění hudebních idejí hudebním básníkem, hudebním myslitelem. Tyto ideje musí odpovídat zákonům lidské logiky, jsou součástí toho, co člověk může vnímat, posuzovat a vyjadřovat. (Arnold Schoenberg)

Láska je jednoduchá, to není žádná fráze. Ty to víš dávno, já to vím až dnes. (Bob Dylan)

Jak je možné rozeznat tanečníka od tance? (William Butler Yeats)

Moje rada k nenarozeným je, neroďte se se sklonem k hazardu, pokud nemáte dobrý smysl pro pravděpodobnost. (Jack Dreyfus)

Lidé s HIV jsou stále stigmatizování. Míra nakažení neustále stoupá, lidé umírají a politická reakce je otřesná. Jsem z toho smutný. (Elton John)

Věřte, není nic trapnějšího, než když mě přivolají k mrtvole, která nezanechá závěť. To bych ji nejradši zabil. (Jára Cimrman)

Nežijeme proto, abychom plnili očekávání jiných. (Neznámý autor)

Z milostných iluzí se rodí skutečné děti. (Jiří Žáček)

Misionáři se snaží o pokřesťanštění divochů, jako kdyby už tak nebyli dost nebezpeční. (Edward Abbey)

Čti správně přítomnost a kráčej s budoucností. (Homér)

Tři mohou zachovat tajemství, jsou-li dva z nich mrtví. (Benjamin Franklin)

V zásadě žádné neřešitelné problémy neexistují. (Carl Gustav Jung)

Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až jej budeš opouštět. (Konfucius)

Miluji vytváření epických fotografií. (Colleen Shannon)

Rozhodnutí vyvolává energii, vitalitu a sílu, stojí-li za ním sžíravá touha převést stanovený cíl do materiální podoby. (Napoleon Hill)

Rozum je jako světlo a záře života. (Cicero)

Vůle, která vytváří základ naší vlastní bytosti, je táž, která o sobě dává vědět již v nejnižších, anorganických jevech. (Arthur Schopenhauer)

Muž, který se opije, je veden nedospělým dítětem (dítětem uvnitř). (Hérakleitos)

Nejpozději o své šedesátce musí se muž rozhodnout, chce-li si prodloužit mládí, nebo život. (Alfred Kinsey)

Satira je lekce, parodie hra. (Vladimir Nabokov)

Prvním krokem k odpuštění je ochota odpouštět. (Marianne Williamson)

I chytrý člověk si někdy myslí, že je chytrý. (Gabriel Laub)

Když jsem byl mladý zůčastnil jsem se soutěže "Eurojunior". (Diego Domínguez)

Téměř za každým úspěšným mužem stojí milující žena. (Napoleon Hill)

Ženám nabízej lásku, jako bys v krámku nabízel zboží, jež se prodává samo: bez zájmu o kupce. Pak nalezneš v ženském světě tolik zájemců, že je za celý svůj život neobsloužíš. (Lucas Durtain)

Bůh projevuje světlo proto, aby každý viděl jak září. (Paracelsus)

Vše ať se děje přirozeně, násilí ať se vzdálí ze všeho, co se děje. (Jan Amos Komenský)

Nebuď pyšný na své vědění, raď se s nevědomým jako se vzdělaným, neboť umění žít je nesnadné. Někdy ti může dát dobrou radu i otrokyně, jež slouží u tvého mlynáře. (Ptahhotep)

Opravdové přátelství může vyrůstat jen ze spojení podobných povah. (Ludwig van Beethoven)

Konec dílo krášlí. (Publius Ovidius Naso)

Proti urážce je možno se bránit, proti soucitu však ne. (Erich Maria Remarque)

Ty smutné masky ženské tváře, namalované na ženské tváře. (Gabriel Laub)

Neučte se z vlastních chyb, učte se z chyb druhých. (Milan Zelený)

Když máte dojem, že se vám v patách žene smečka hladových vlků, shoďte někoho ze saní. (Terry Pratchett)

Jsou lidé, kteří vlastní a lidé, kteří žijí (Miloš Zeman)

…objektivní pravda, v níž funkce uspokojování lidských přání vůbec nehraje žádnou úlohu, neexistuje … nezávislá pravda … představuje pouze mrtvé srdce prázdného stromu.
(z díla Pragmatismus) (William James)

Nikdy jsem nebyl zraněn mořským tvorem, kromě medúz a mořských ježků. (Peter Benchley)

Cirkev je cirkví jen tehdy, když je tu pro druhé. (Dietrich Bonhoeffer)

Druhá imperialistická válka je naprosto nevyhnutelná a stejně tak nevyhnutelná je i účast Sovětského svazu na této válce.
(1927) (Josef Stalin)

Koho bozi chtějí zničit, toho nejdříve velmi obdarují. (Cyril Connolly)

To je starý trik – když chcete někoho podusit, zneužijete jednu větu, která po vytržení z celého kontextu vyzní divně. (Karel Gott)

Poušť je krásná právě tím, že někde skrývá studnu. (Antoine de Saint-Exupéry)

Životní záhadou je fakt, že po dvou malých dortíčcích přiberete 5 kilo. (Halina Pawlowská)

Snadněji oklamete ďábla, než souseda. (Francis Bacon)

Ženy milují poražené, ale podvádějí je s vítězi. (Tennessee Williams)

SSSR se posune ve vší své velikosti k hranicím Německa právě ve chvíli, kdy bude třetí říše zatažena do boje za nové rozdělení světa.
(21. července 1939) (Lev Trockij)

Ve škole života se člověk nejvíc naučí o přestávkách. (Pavel Kosorin)

Jazyk jest vědomí národa, jest jeho duch v nejvyšším svém zjevení, jest čarovně mocný svazek, jenž dítě k matce, bratra k bratru, rodinu k rodině víže a je všechny spojuje v národ. (Pavel Josef Šafařík)

Pokud pohneme jedinou věcí v přírodě, zjistíme, že je propojená s celým zbytkem světa. (John Muir)

Uklidňující věc na historii je, že se neustále opakuje. (Gertrude Stein)

Někdy si říkám, že je soumrak poezie. To je možné, vždycky musí přijít soumrak, aby opět mohlo začít svítat. (Josef Kainar)

Toto budiž vaše manželství - vždycky více milovat než být milován a nebýt až tím druhým. (Friedrich Nietzsche)

V přátelství není horší nákazy nežli lichocení. (M. T. Cicero)

Nestačí vědět, vědění se musí použít. (Johann Wolfgang von Goethe)

Móda udělala více škody než revolucí. (Victor Hugo)

Sám život krátký je, však neštěstí ho prodlouží. (Publilius Syrus)

Moudrý člověk udělá ihned to, co blázen až na poslední chvíli. Oba dělají tu samou věc, jen každý v jinou dobu. (Baltasar Gracián)

Mozek je aparát, jehož pomocí si myslime, že myslíme. (Julian Tuwim)

Jediným důvodem, proč trpíme, je naše rozhodnutí, že budeme trpět. (Miguel Ruiz)

Kriminálník je dospělý, který se chová jako dítě. (Sigmund Freud)

Nejrychlejší způsob, jak poznat ženu, je jít s ní nakupovat. (Marcelene Cox)

Po celý život jsem všechno obětoval svému osudu: klid, prospěch i štěstí. (Napoleon Bonaparte)

Sladké je nicnedělání. (Plinius starší)

Ne že bych Caesara nemiloval, ale republiku miluji víc. (Marcus Junius Brutus)

Bohatý člověk není nic jiného než chudák s penězi. (WC Fields)

Dočasná porážka ještě neznamená trvalý neúspěch. (Napoleon Hill)

Prastaré vědomosti, o nichž se věřilo, že jsou ztraceny, například o ovládání času, pronikají v našich dnech opět na povrch. (Franz Bludorf)

Člověk s materiálním bohatstvím, ani ten, který má bohaté znalosti a víru, nikdy nepozná nic jiného než tmu a bude šířit nepokoj a utrpení. (Jiddu Krišnamurtí)

Nejlepším způsobem jak poznat Boha, je milovat co nejvíce věcí. (Vincent van Gogh)

Jsou věci, o kterých je lépe příliš nepřemýšlet, věci, pro které jsou prostá slova nejlepším oděvem. (William Butler Yeats)

Hodina s vaší milou či milým se zdá být minutou; minuta na horké plotně se zdá být hodinou. A to je relativita. (Albert Einstein)

I myšlení občas škodí zdraví. (Aristoteles ze Stageiry)

Hubení lidé mě fakt štvou! Obzvláště, když říkají věci jako: „Víš, já se prostě někdy zapomenu najíst.“ No, už jsem zapomněla, kde bydlím, kam jsem zaparkovala auto nebo třeba klíče. Ale nikdy, nikdy se nezapomenu najíst. Musíte být tak trochu blbí, abyste se zapomněli najíst, ne?! (Halina Pawlowská)

Dobrým překladem svých knih jsem si jist jen v Holandsku a v Česku. (Terry Pratchett)

Nepoužívejte toho cizího slova „ideál“. Máme pro ně vhodné norské slovo „lež“. (Henrik Ibsen)

Člověk je jediné zvíře, které je ochotno uvěřit každé volovině. (Konrad Lorenz)

Je to úžasné, že množství zpráv, které se děje ve světě každý den, vždy přesně zapadá do novin. (Jerry Seinfeld)

Žalář není slepota, žalář není žárlivost, žalář je láska. (Ivan Olbracht)

Historie miluje slavné činy, ale když probíhají, málokdo o nich ví. (Julius Fučík)

Vítězství má sto otců, ale porážka je sirotkem. (Galeazzo Ciano)

Jediná sympatie, která má v lásce nějakou cenu, je sympatie obnažených těl. Všechny ostatní se vypaří jako kapka tekutiny na rozžhaveném kameni. (Giordano Bruno)

Duše dítěte není ničím jiným než hostem u svých rodičů. (Abd-ru-shin)

Pramen takřka nikdy neschvaluje tok řeky. (Jean Cocteau)

Život je cizí jazyk, který všichni lidé vyslovují špatně. (Christopher Morley)

Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje. (Matka Tereza)

Setkání dvou lidí je dočasné, zatímco spojení člověka s vesmírem je věčné. (Osho)

Historie není nic jiného než fabule, na které se shodla většina lidí. (Napoleon Bonaparte)

Naše největší sláva nespočívá v tom, že nikdy nepadneme, ale v tom, že po každém pádu znovu vstaneme. (Napoleon Bonaparte)

Láska je přání dávat. (Bertolt Brecht)

Vidím sebe jako inteligentního, citlivého člověka s duší klauna, což mě nutí v těch nejdůležitějších momentech udeřit. (Jim Morrison)

Já nejsem tak nešťastný jako ti, kdo jsou připoutáni k mému osudu.
(1817, na Svaté Heleně) (Napoleon Bonaparte)

Dovedu si představit, že bych se šachům přestal věnovat a začal dělat něco jiného, ale nedokážu si představit, jaké to je nehrát šachy, protože jsem bez šachů od svých šesti let nikdy nežil. Také si nemohu představit, jaké to je být netopýrem. (David Navara)

Vykašlete se na přátelství. Mezi přáteli najdete právě ty největší zrádce. (Jaroslav Hašek)

Když jsem byl žáčkem, měl jsem tehdy mysl, abych byl brzo knězem, měl dobré bydlo a rúcho a byl lidem vzácen. (Jan Hus)

Žaludy byly dobré, než byl objeven chléb. (Francis Bacon)

Jako ti, co velmi mnoho jedí, nejsou zdravější než ti, co jedí jen tolik, kolik potřebují, nejsou moudří ani ti, kteří čtou mnoho, ale ti, kteří čtou užitečné věci. (Aristippos z Kyrény)

Čas: To co se člověk snaží vždycky zabít, ale co nakonec zabije jeho. (Herbert Spencer)

Za všechno co jsem, nebo doufám, že jsem, dlužím své andělské matce. (Abraham Lincoln)

Bojte se člověka, který přečetl jen jednu knihu. (Denis Diderot)

Smrt, to je jen objektivní možnost a bát se jí nemá smysl. (po vyhrůžkách neonacistů) (Světlana Gannuškinová)

Vibrace je základní součást všech věcí. (Michio Kushi)

Jsem ošklivý, ale to je v pořádku, protože ty taky.
("Lithium") (Kurt Donald Cobain)

Vaše myšlenky a emoce začínají svoji cestu fyzického uskutečnění již v momentě svého vzniku. (Jane Roberts)

Spoutáváte se vším, čemu se snažíte naučit. (Abd-ru-shin)

Požehnáni jsou zapomnětliví, neboť si berou to lepší i ze svých omylů. (Friedrich Nietzsche)

Oblékám se, jak se cítím. V mém oblečení se odrážejí moje emoce, všechno co nosím je spontánní. (A$AP Rocky)

Přejte svým bližním totéž, co přejete sobě. To je klíč k harmonickým mezilidským vztahům. (Joseph Murphy)

Jsi pánem slov, která jsi nepronesl, ale otrokem těch, která ti unikla. (Antonín Zadák)

Není-li nevědomosti, není ani propojení. Zrušení tohoto spoje odhalí nezávislost Diváka. (Šrí Pataňdžali)

Papež je idol, jemuž se svazují ruce a líbají nohy. (Voltaire)

Pověst stoupá a klesá skoro stejně pravidelně jako příliv a odliv. (Peter Benchley)

Je příjemné pěstovat přátelství ze záliby a z úcty; trapné je pěstovat je pro zisk: to vlastně znamená doprošovat se. (Jean de La Bruyere)

Podržte si zodpovědnost za vyšší standard, než se očekává a nikdy se neospravedlňujte. (Henry Ward Beecher)

Ach lidská hlouposti! Ty v prach mě srazíš přec! Však bít se budu, bít a bít až nakonec! (Edmond Rostand)

Je pořád lepší jednat rychle a mýlit se než váhat, až vhodná doba akce uplyne. (Carl von Clausewitz)

Chůvy v Anglii v roce 1805 strašili malé děti, když budou zlobit tak si pro ně přijde Bony (Napoleon). (Napoleon Bonaparte)

Naše pozitivní slovo je bílou magií, zneužito se stává magií černou. (Miguel Ruiz)

Minuta usmíření vydá za víc než celý život v přátelství. (Gabriel García Márquez)

Trpělivost je nutným předpokladem úspěchu. (Erich Fromm)

Přátelství mezi dvěma ženami není nic jiného než spiknutí proti třetí. (Alphonse Karr)

Byl otcem mé kariéry, idolem mého mládí a v době mé dospělosti i mým drahým přítelem
(O Bing Crosbym). (Frank Sinatra)

Psychologie tradičně nazírá na channeling jako psychickou poruchu, která musí být vyléčena. (William Kautz)

Já jsem ve své podstatě cholerik. Moje image slušňáka je do jisté míry věcí disciplíny a sebekázně. (Petr Nečas)

Při žertování nikoho neurážejme. Raději nevyprávět vtip, který považujeme za zdařilý, než ztratit přítele. (Marcus Tullius Cicero)

Kdo neumí mlčet, toho nepřítel lehce přemůže. (Albert Veliký)

Lidé nevědí, co to je štěstí.
(Veronika se rozhodla zemřít) (Paulo Coelho)

Dbej, abys dosáhl toho, co se ti líbí, nebo shledáš, že jsi nucen mít zálibu v tom, čeho jsi dosáhl. (George Bernard Shaw)

Věčnost je Bůh života, není bohem smrti. (Elifas Lévi)

Utrpení je nevědomost, egoismus, touha, odpor a strach. (Šrí Pataňdžali)

Odpouštět druhým - to je neodmyslitelný předpoklad vlastního tělesného a duševního zdraví. (Joseph Murphy)

Odříkavost odstraňuje nečistoty a probouzí fyzické i mentální síly. (Šrí Pataňdžali)

Pták hnízdo, pavouk síť, člověk přátelství. (William Blake)

Každý muž se snaží žít tak, aby naplnil očekávání svého otce nebo odčinil jeho chyby. V mém případě platí nejspíš obojí.
(o životě svého otce) (Barack Obama)

Naseruť jim dříve do rypáků, než abych ustoupil z Vyšehradu.
(1420, odpověď poselstvu pražských husitů na žádost o vydání Vyšehradu.) (Zikmund Lucemburský)

Moc má ten, kdo platí. (Bertolt Brecht)

Jediný způsob, jak si za peníze koupit lásku, je koupit si psa. (George Bernard Shaw)

Mnoho může síla duše, mnoho víra, mnoho naděje, ale všechno zmůže jedině láska. (Alfons Mucha)

K vítězství zla stačí, když dobří lidé budou sedět se založenýma rukama. (Edmund Burke)

O mně se říká, že nemám rád ženské v obchodě, ale já je nemám rád jen za pultem. Chlap si od ženy v technických věcech nenechá poradit – copak může věřit čtyřicetikilové blondýně, že někdy vyvrtala nějakou díru? Když si má zákazník vybrat, tak za pultem v železářství by měl být chlap. (Václav Břenda)

Základní myšlenky egyptské jsou značně promíseny názory kultury řecké. (Pierre de Lasenic)

Děti se učí dokončovat, dospělí zase stále znovu začínat. (Pavel Kosorin)

Ti, jimž vládne Erós čisté lásky, mají oko laskavější, hlas líbeznější a jejich pohyby jsou umírněné a plné ušlechtilého klidu. (Xenofón)

Spousta lidí nedělá nic, ale zato to dělají fascinujícím způsobem. (Tristan Bernard)

Žádná věc není pravdivá sama o sobě. Ve svém celku je všechno pravdivé. (Ernest Hemingway)

Smích je nejbližší věc k Boží milosti. (Karl Barth)

Člověk, který je příliš posedlý přemýšlením, nakonec zapomíná, že má srdce. (Osho)

Zadnicéé, gumová je velice! Zadnicéé, gumová je velice! (Bart Simpson)

Hodnota náboženství závisí na větším či menším obsahu pravdy, kterou v sobě nese pod závojem alegorie. (Arthur Schopenhauer)

Tak to by nechytil ani David Coperfield skříženej s chobotnicí. (Jaromír Bosák)

České potraviny jsou páté nejlevnější v Evropě po Polsku, Bulharsku, Rumunsku, Litvě, a to se berou jenom oficiální ceny podle Eurostatu Evropské unie.
(10. březen 2013, Otázky Václava Moravce) (Andrej Babiš)

Osel se otřásá, ale peníze sbírají jiní. (Pavel Kosorin)

Šťastná je jen duše, která miluje. (Johann Wolfgang Goethe)

Král sice pozvedne muže do šlechtického stavu, ale gentlemana z něj neudělá. (Edmund Burke)

Moje role v seriálu Violetta je má první zkušenost s herectvím. (Lodovica Comello)

Člověk potřebuje účasti, aby cítil, že je členem lidstva, které by nežilo, kdyby nebylo vzájemné lásky. (Sofie Podlipská)

Schopnost produkovat úkazy není záhadná vlastnost několika vzácných jedinců nazývaných média, ale psychická zručnost, kterou mohou svojí šikovností a zkušenostmi získat v podstatě všechny lidské bytosti. (Kenneth Batcheldor)

Dospělý je člověk, který už ví, že proti blbům nic nezmůže. (Gabriel Laub)

Netruchlete nad ztracenou svobodou. Pokud jste trochu k světu, on už se najde někdo, kdo vám ji pomůže hledat. (Ladislav Muška)

Dva trojúhelníky jsou shodné, pokud mají stejné dva úhly a jednu stranu. (Thalés z Milétu)

Slova se nepočítají, ani se neměří, ale váží. (Thomas Carlyle)

Největší problém tohoto světa je ten, že všichni rychle stárnou. (Walt Disney)

Kdo není chamtivý a nepřijímá dary, pozná své minulé životy, přítomnost i budoucnost. (Šrí Pataňdžali)

Budu psát haiku, jen když Japonci budou psát doiny. (Valeriu Butulescu)

Sotva bude člověka na světě, aby vždy tak přímě kráčel, že by se nikdy šourně nezatočil. (František Vladislav Hek)

Naše povaha je už taková, že když jsme dosáhli velkých věcí, toužíme po ještě větších. (Christian Morgenstern)

Genialita je 1% talentu a 99% procent tvrdé práce. (Albert Einstein)

Nikdy jsem nepoznal příliš mnoho bohatých lidí. To není můj šálek čaje. (Bob Dole)

Člověk žije a žije a nakonec je z toho taková hovadina, až to hezké není. (Květa Fialová)

Vědomí pouze předstírá, ze se podrobuje času. (Jane Roberts)

Opakem lásky není nenávist, nýbrž lhostejnost. (Elie Wiesel)

Odmítnutí chvály je přáním být chválen dvakrát. (François de La Rochefoucauld)

Sny jsou dobří lháři, deformují fakta. (Charlie Chan)

Skeptikové jsou nejsvědomitějšími lidmi. (Honoré de Balzac)

Kolik je zrnek písku na pláži, tolik galaxií plných hvězd je rozeseto v bublině časoprostorového horizontu Země. (John Martineau)

Starověké přísloví říká: "I malý vítr může vyvolat mnoho prachu." (Charlie Chan)

Můžeme si představit formu bez hmoty; ne však opačně: protože hmota odloučená od formy by byla vůlí samou. (Arthur Schopenhauer)

Nevěřím v psychologii, věřím v dobré tahy. (Bobby Fischer)

Obecně řečeno, úspěch odhalí nejhorší vlastnosti, zatímco pád ty nejlepší. (George Abbot)

Přijímám rozhodnutí založená na logice a skutečnosti. (E.L. James)

Láska je jedna z nejkrásnějších a zároveň i nejděsivějších věcí v životě. (Ariana Grande)

Ty nejsi vlna, ty jsi součást oceánu. (Mitch Albom)

Blud samozřejmě nikdy neodhalí ten, kdo jej dosud sám sdílí. (Sigmund Freud)

Víme, že cizoložství není jev nijak vzácný, nýbrž zcela obvyklý - je to věc dobré pohovky. (Napoleon Bonaparte)

Lidská duše jest hudebníkem a zároveň skladatelem a tvůrcem dokonalého nástroje - lidského těla. (Karel Weinfurter)

Nejlepší vůně na světě, je od muže, kterého milujete. (Jennifer Aniston)

Každý si sám určuje svůj osud, ale i sám za to platí. (Euripidés)

Doba se tak rychle mění, že životní zkušenosti starších lidí začínají být na obtíž. (Václav Bělohradský)

Nejsem Berlusconi, spolupracoval s mafií, já proti ní bojuji, podváděl na daních, já platím miliardy, měl rád holky, já jsem šťastně ženatý. (Andrej Babiš)

Má práce, tak jako práce Proustova, sestává z jedné obrovské knihy, jenže já ji psal v běhu a ne na posteli nemocného. (Jack Kerouac)

Když jsem poprvé četl slovník, myslel jsem, že je to dlouhá báseň o všem. (Steven Wright)

Nebezpeční jsou snílci bez fantazie. (Jiří Žáček)

Čas není cenný, protože je to iluze. (Eckhart Tolle)

Náboženství je pohlavní choroba lidstva. (Henry de Montherlant)

Moudří plodí nové myšlenky a blázni je rozšiřují. (Heinrich Heine)

Všichni velcí lidé jsou skromní. (Gotthold Ephraim Lessing)

Jen malou vášní plá, kdo vyslovit ji může. (Francesco Petrarca)

Nejtěžší zkouškou lásky není odloučenost, nýbrž skromnost milovat mezi mnohými ženami jedinou z nich. (Emanuele Bolognessi)

Je to ignorant. Ignoruje mě. (Valeriu Butulescu)

Řeč je mocnou vládkyní, která vykonává nejbožštější díla nejmenším a nejnepatrnějším tělem, neboť dovede i zahnat strach i odejmout zármutek i způsobit starost i zvětšit soucit. (Gorgiás)

Ředitel blázince musí umět přesvědčit pacienty, že blázinec je tam venku. (Jiří Žáček)

Na světě jsou dvojí dobří lidé: mrtví, a ti, kteří se ještě nenarodili. (Julius Zeyer)

Každá skutečná láska je erotické podstaty. (Ladislav Klíma)

Jsem herec, nikoliv hvězda. Hvězdy žijí v Hollywoodu a mají bazény ve tvaru srdce. (Al Pacino)

Naše tělo bylo plánované jako zdravé. (José Silva)

Jsem demokrat, protože věřím v úpadek člověka, ale myslím, že většina lidí věří v demokracii z opačných důvodů. (C.S. Lewis)

Život se nepíše, život se žije. (Josef Čapek)

Zlepšeme sami sebe, tím se zlepší vše. (Friedrich Nietzsche)

Po moři příčinných souvislostí se rozběhly vlnky paradoxu. (Terry Pratchett)

Moje máma mi vždy říkávala: "Když nemůžeš v životě najít něco pro co žít, nejlepší bude najít něco pro co stojí za to zemřít. (Tupac Shakur)

Kdo věří, že na všechny otázky existuje odpověď, nemusí dlouho hledat. (Jane Roberts)

Mluví se o omezení administrativy. Copak je málo omezená? (Jan Sobotka)

Za vodou je jenom ten, kdo umí chodit po hladině. (Pavel Kosorin)

Jak jednou vypustíš slovo, už nikdy ho nevezmeš nazpět. (Quintus Horatius Flaccus)

Muž, který chodí s utrženým knoflíkem, by se měl oženit nebo rozvést. (Kirk Douglas)

Historie se nemůže chlubit stejnou předností jako ostatní vědy, neboť jí chybí základní charakter vědy, subordinace znalostí; místo toho vykazuje jejich pouhou koordinaci. (Arthur Schopenhauer)

Díky nekonečné moci vašeho podvědomí, neexistuje nic nemožného! (Joseph Murphy)

Vaše mysl je vaším duchovním statkem! (Napoleon Hill)

Moudrý muž vytvoří více příležitostí, než nalezne. (Francis Bacon)

Kdyby síla byla všechno, tygr by se nebál štíra. (Charlie Chan)

Chvíli po vítězství: Bylo to ale nejhezčí vyčerpání, které jsem kdy cítil. (Emil Zátopek)

Šachy byly Capablancův mateřský jazyk. (Richard Réti)

V průběhu posledního týdne bylo mým celoživotním snem stát se vynálezcem. (Homer Simpson)

Být dítětem Štěstěny - k tomu musíte mít z pekla štěstí! (Jiří Žáček)

Bratrská láska je láska mezi rovnými, mateřská láska je láska k bezmocnému. (Erich Fromm)

Lépe být smutný s láskou, než veselý bez ní. (Johann Wolfgang Goethe)

Demokracie je zákonnost, přísné dodržování zákonů jak mocenskými orgány a organizacemi, tak i všemi občany. (Michail Gorbačov)

Dle vynaloženého úsilí se rozlišuje úspěch slabý, střední, nebo mocný. (Šrí Pataňdžali)

Tvorba bohatství nesmí být předmětem politiky a ideologie; pouze přerozdělování bohatství patří do sféry politiky. (Milan Zelený)

Hlavními základy všech států - starých, nových nebo smíšených - jsou dobré zákony a dobré vojsko. (Niccolo Machiavelli)

Jak je smutné utěšovat se myšlenkou, že jiní jsou na tom hůř. (Oscar Wilde)

Smělé má srdce, kdo bázeň zná, ale bázeň zkrotí. (Friedrich Nietzsche)

Teprve, když zdravý onemocní, uvědomí si, co měl. (Thomas Carlyle)

Účast v superbleskovém turnaji je ještě poměrně neškodným projevem stesku nad unikajícím mládím. (David Navara)

Porota se skládá z dvanácti mužů s průměrnou neznalostí. (Herbert Spencer)

Ničím lidé neprozrazují svou povahu jako tím, co jim připadá směšné. (Johann Wolfgang Goethe)

Není žádné přátelství, když jeden nechce slyšet pravdu a druhý je připraven lhát. (Marcus Tullius Cicero)

Duše milenců jsou již dávno sestry. (Viktor Dyk)

Cestování je život. (Hans Christian Andersen)

Na básnících je, aby našli velikost doby. (Jiří Wolker)

Osoby, které tvrdí, že se dostali do kontaktu s obyvateli cizích planet, je popisují různě. Šediváci, ale mezi nimi jednoznačně dominují. (Andrew Holland)

Kritici jsou vši, které lezou po literatuře. (Ernest Hemingway)

Je lépe litovat, že jsme něco zažili, než litovat, že jsme nezažili. (Giovanni Boccaccio)

Pokud nemáte čas na čtení, nemáte čas (nebo prostředky) na psaní. Jednoduché. (Stephen King)

Nejlepší barva na světě je ta, která vám jde nejlépe k pleti. (Coco Chanel)

Nevím jaké zbraně se budou používat ve III. světové válce, ale vím, že ve IV.světové válce se bude bojovat klacky a kameny. (Albert Einstein)

Jestliže mlčíš, mlč z lásky; jestliže mluvíš, mluv z lásky; jestliže zapomínáš, zapomínej z lásky; jestliže odpouštíš, odpouštěj z lásky. (Aurelius Augustinus)

Opravdový básník se málo stará o poezii. Stejně tak zahradník neparfémuje své růže. Podrobí je určitému řádu, který dá jejich vzhledu a jejich dechu maximum barvy a vůně. (Jean Cocteau)

Čech je cyklistou jenž se nahoře hrbí dole však šlape. (Adolf Hitler)

Ďábel je vlastně kolektivní promítnutí zla. (Jane Roberts)

Ať už si myslíte, že něco dokážete, nebo si myslíte, že to nedokážete, v obou případech máte pravdu. (Henry Ford)

Srdce dělá zázraky, ale rozum na ně nevěří. (Aischylos)

Výsledek prověřuje čin. (Publius Ovidius Naso)

Po poznání pravého Já nasleduje osvícení a sublimace nadsmyslového vnímání: zraku, čichu, hmatu, chuti a sluchu. (Šrí Pataňdžali)

Komunismus je jako jedna velká telefonní společnost. (Lenny Bruce)

Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit. (Oscar Wilde)

Svědomí je sociální klam. (Simone Weilová)

Naposledy stál v Českém nebi na jevišti 27. května – a pak se tam sám odebral. Doufám, že tam bude. Byl to kluk nesmírně čestný, už za tu svou pracovitost si zaslouží, aby ho tam vzali.
O Ladislavu Smoljakovi (Zdeněk Svěrák)

Skutečnou chybou je chybu nenapravit. (Konfucius)

Svého manžela miluji, ale neznám nic lepšího než rozhovory se ženami, která vás chápou a rozumí vám. (Beyoncé)

Čím více člověk zná, tím je větší. (Maxim Gorkij)

Základem vytrvalostí je silná vůle. (Napoleon Hill)

Pokud nebere v potaz své štěstí, kterého jsem měla celkem dost. Pracuji velmi tvrdě. Nestarám se o to, jestli se zraním. Prostě jdu dál. (Ziyi Zhang)

Zloba oslabuje, láska posiluje. Nenávist směřuje ke zničení toho druhého a nakonec k sebezničení. Láska spěje k nekonečnosti. (Jiří Pálka)

Muž se ožení dobře tehdy, když chápe každé slovo, které jeho žena nevyslovila. (Alfred Hitchcock)

Bílý muž pro nás a čtyřnohé vytvořil ostrovy a ty ostrovy jsou stále menší a menší. (Black Elk)

Pravda je dcerou času. (Aulus Gellius)

Za základní dnes považuji znovunalezení naší poztrácené národní identity a její okamžité neztracení vstupem do Evropy. Zahraničním hostům vždycky říkám, že se nechceme v Evropě rozplynout jako kostka cukru v kávě. (Václav Klaus)

Ovládající mysl, zrozená z osvícení, zůstává nedotčená touhou. (Šrí Pataňdžali)

Moře dává novou naději tak, jako spánek dává sny. (Kryštof Kolumbus)

Ze štěstí všech se raduj, neštěstím buď dojat. (Lucius Annaeus Seneca)

Vyhýbej se chvále, chvála vede k sebeklamu. (H.P. Blavatská)

Nejlepší způsob jak začít nový den je po probuzení myslet na to, zda dnes můžeme udělat radost alespoň jednomu člověku. (Friedrich Nietzsche)

Kdybychom trvali na tom, že musíme být na každou změnu dokonale připraveni, nikdy bychom se nehnuli z místa. (Pavel Kosorin)

Psýché a kosmos se chovají jako vnitřní svět a vnější svět. (Richard Wilhelm)

Člověk bývá zřídka dobrý nebo zlý celkově, většinou je "dobrým" v určitém vztahu a v jiném "zlým", nebo je "dobrým" za takových a takových vnějších podmínek a za jiných jednoznačně "zlým". (Sigmund Freud)

Rodina si zvyká, že mě častěji vidí v televizi než doma, ale musíme to nějak přežít. (Andrej Babiš)

Není pravda, že v socialismu bylo všechno šedivé – vlajky byly nádherně rudé, a trenky taky. (Pavel Kosorin)

Se stavy českými nechci více míti co činiti, nemají rozumu ani vůle; musí se jim jen předepisovati.
(Z dopisu svému synu, arcivévodovi Ferdinandovi, 1775) (Marie Terezie)

Mohlo by se vám líbit

Komentáře