Marie Terezie

0

Jsem dobrá Maďarka. Mé srdce je plné vděčnosti k tomuto národu.

Nikdy nezapomínejte, že průměrný mír je lepší než úspěšná válka.

Se stavy českými nechci více míti co činiti, nemají rozumu ani vůle; musí se jim jen předepisovati.
(Z dopisu svému synu, arcivévodovi Ferdinandovi, 1775)

Vše se musí vsadit do hry a třeba i obětovat, aby byly Čechy pro mne zachovány.

Spektákly musí být.

Vdovství je pokání, příprava na smrt.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře