Citáty o rodině

0

Bez rodiny se člověk chvěje zimou v nekonečném vesmíru (André Maurois)

Celá moje rodina dělá do zábavního průmyslu. Celá moje rodina je šílená. (Blake Lively)

Cizoložství, jestliže je založeno na opravdové lásce, nijak rodinné city a příbuzenské povinnosti nezviklá, ale dokáže je spíš vzkřísit. (Marcel Proust)

Co oděv je jednotlivému člověku, to jest budova rodině, to veřejná stavení, mosty, silnice, železnice a města jsou celému národu. (Karel Slavoj Amerling)

Člověk by měl milovat své rodiče – pokud si je jist, že spolu spali, protože ho chtěli, a nemají ho jen proto, že spolu spali. (Walter Sacher)

Člověk, který se plně něčemu oddá, nepotřebuje rodinu. (Martin Luther King)

Děkuji Bohu, že mi dal takovou krásnou rodinu. (Elizabeth Gutiérrez)

Demokracie nesmí jít tak daleko, aby se v rodině hlasovalo, kdo je otec. (Willy Brandt)

Domov - vždycky to budu opakovat - není prostor, ale proces. Tady se schovávám před deštěm a zimou, tady žiju, tady trávím svůj volný čas, tady se rodí moje rodina, tady ji tvořím léty, trpělivostí a tolerančí a vůbec řadou kladných principů. Domov je bytost. (Miroslav Horníček)

Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. (Christian Morgenstern)

Dysfunkční rodiny zrodily řadu docela dobrých herců. (Gene Hackman)

Familie je první kolektiv, ve kterém se člověk učí žít. (Jan Masaryk)

Film se vrací! Lidé chtějí spoluprožívat děj, aniž jim do toho žvaní celá rodina. (Oliver Hassencamp)

Finanční génius je člověk, který dovede vydělávat peníze rychleji, než je stačí jeho rodina utrácet. (Neznámý autor)

Heslo pro návštěvy: V zájmu naší rodiny zmizte za dvě hodiny. (Miroslav Plzák)

Hospoda je pro chlapa něco jako druhá rodina. (Neznámý autor)

Jazyk jest vědomí národa, jest jeho duch v nejvyšším svém zjevení, jest čarovně mocný svazek, jenž dítě k matce, bratra k bratru, rodinu k rodině víže a je všechny spojuje v národ. (Pavel Josef Šafařík)

Jen děti, které neposlouchají, mohou se stát lepšími, než jsou jejich rodiče. (Dušan Radovič)

Jestliže si přeješ zachovat přátelství v domě, do něhož vstupuješ jako syn, bratr nebo přítel - ať už jsi v jakémkoli postavení - chraň se tam sblížit s ženami! (Ptahhotep)

Jsem šťastná, že mám kolem sebe rodinu. Jinak bych riskovala riziko lásky sama se sebou. (Shakira)

Jsou krásné, tyhle ženy, které nám zabránily stát se polobohy tím, že z nás dělají otce rodin, měšťáky, stroje na vydělávání peněz, když nás zajaly, nachytaly na iluze, že z nás udělají bohy. Nejsou krásné? (Erich Maria Remarque)

Kde se nudíme lépe než v kruhu rodiny? (Oscar Wilde)

Kdy se nudíme lépe než v kruhu rodiny? (Oscar Wilde)

Kdyby si děti mohly vybírat své rodiče, ušetřili bychom spoustu rodičů. (Jiří Žáček)

Které dítě by nemělo důvod plakat nad svými rodiči? (Friedrich Nietzsche)

Které dítě by nemělo příčinu plakat nad svými rodiči. (Friedrich Nietzsche)

Lepší jest bydliti v koutě na střeše, nežli s ženou svárlivou v domě společném. (Šalamoun)

Lhát jsem uměl dřív než se postavit. Bylo to ovšem v naší rodině tak samozřejmé, že si toho nikdo ani nevšiml. (Mark Twain)

Manželé se vždy dovídají o milostných pletkách svých žen jako poslední v rodině. (André Brie)

Manželství, rodina a domov má být zázemím člověka. Domov je totiž víc než nádražní peron, kam se přichází, kudy se prochází, odkud se nepřetržitě odchází. Není ani nocležna, ani příležitostná stravovna. (Jan Procházka)

Moje rodina je opravdu na prvním místě. Tak to bylo a vždycky bude. (Meryl Streep)

Morem rodinného života jsou rady. (Thornton Wilder)

Nejšťastnější chvíle života jsou ty, které trávíme se svojí rodinou. (Candelaria Molfese)

Není lepšího daru, než žije-li muž a žena jak jedno tělo a duše v rodinném kruhu. (Homér)

Nepřátelství příbuzných bývá mnohem obtížnější než nepřátelství cizích. (Démokritos)

Nevím, jestli věřím v manželství. Věřím v rodinu, lásku a děti. (Penelope Cruz)

Nic není sladší než vlast a rodiče na světě širém, i když máš v cizině statky a palác! Nejsi však doma! (Homér)

Nikde se nelze nudit tak výborně jako v rodinném kruhu. (Oscar Wilde)

Osud státu závisí na osudu každé rodiny. (Alexandre Vinet)

Otcem rodiny je nazýván ten, kdo má v domě právo vládnout, a tímto jménem je nazýván oprávněně, i kdyby neměl syna: neboť není takto označena pouze jeho osoba, ale i jeho právo. (Domitius Ulpianus)

Otec a matka mají mnoho práce a nemají na dítě čas..toto jsou věci, které ničí mír. (Matka Tereza)

Oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, jež přijdou, zachovat je na tomto nejistém světě a dokonce, bude-li to možné, je trochu vést, to je podle mého přesvědčení nejzazší meta, jíž může člověk dosáhnout. (Franz Kafka)

Pamatuj si jednou provždy, že nejméně ošklivá sestra je rodinnou kráskou. (George Bernard Shaw)

Pouto, jež spojuje tvou skutečnou rodinu, není v krvi, ale ve vzájemné úctě a radosti vašich životů. Málokdy vyrostou členové jedné rodiny pod jednou střechou. (Richard Bach)

Prosím, nesnězte mě! Mám ženu a děti… Snězte je! (Homer Simpson)

Představte si život jako hru, kde 24 hodin denně žonglujete s pěti míčky: práce, rodina, zdraví, přátelé a smysl života a snažíte se je udržet ve vzduchu. (Dave Logan)

Příbuzní jsou jako horská krajina: nejlepší dojem dělají z dálky. (Jean Gabin)

Přirozená role ženy je být pilířem rodiny. (Grace Kelly)

Přítel vás může mít rád pro vaši inteligenci, milenka pro váš půvab, ale rodina vás miluje bez důvodu... A přece vás může rozhněvat jako žádná jiná lidská skupina. (André Maurois)

Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí. (Lev Nikolajevič Tolstoj)

Rodina je oporou státu. Lidé, zaměstnaní rodinnými starostmi, nemyslí na politiku. (Gabriel Laub)

Rodina je protijed proti velkoměstu; pokoj plný dětí je něco jako vesnice. (Jean Paul)

Rodina si zvyká, že mě častěji vidí v televizi než doma, ale musíme to nějak přežít. (Andrej Babiš)

Rodinná dovolená je pokračováním manželské války na jiném území. (Gabriel Laub)

Rodinné patriotství, jako každé jiné, dělá z člověka nelítostného a zaslepeného tvora. (Jean Dutourd)

Rodinný kruh často mívá podobu trojúhelníka. (Jíří Žáček)

Rodinný život je zásah do života soukromého. (Karl Kraus)

Se všemi svými fanoušky, mám rodinu znovu. (Tupac Shakur)

Slušný člověk. Otec od dvou rodin. (Bolek Polívka)

Šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině. (Lev Nikolajevič Tolstoj)

Teplo "rodinného hnízda" poskytuje duchovnu téměř celoživotně pocit klidu, bezpečí a jistoty. (Erich Von Däniken)

Ti nejvíce milující rodiče a příbuzní spáchají s úsměvem na tvářích vraždu. Nutí nás zničit tu osobu, kterou doopravdy jsme: důvtipný druh vraždy. (Jim Morrison)

Touhu lidského pokolení po ráji nutno pokládat především za horoucí přání žít jednou, alespoň jednou klidně, bez rodiny. (Kurt Tucholský)

Velkou předností hotelů je, že nás chrání před rodinným životem. (George Bernard Shaw)

Vidím lidstvo jako rodinu, která se sotva seznámila. (Theodore Zeldin)

Všechny špatné vlastnosti se vyvíjejí v rodině. Začíná to vraždou a pokračuje to přes podvody a opilství až ke kouření. (Alfred Hitchcock)

Všechny šťastné rodiny jsou si navzájem podobné, každá nešťastná rodina je nešťastná svým způsobem. (Lev Nikolajevič Tolstoj)

Vychovávání je věc rodinná. Z rodiny vychází a do ní se zpravidla vrací. (Johann Friedrich Herbart)

Vždycky jsem věděla, že chci rodinu. Když jsem vyrůstala, rodina byla vždy nejdůležitější. (Penelope Cruz)

Z příživníka se stane daleko snadněji boháč než otec rodiny. (Marcus Tullius Cicero)

Zdárná rodina je ten nejkrásnější dar Boží. Já bych ji přirovnala k naladěné lyře: každá struna jiný tón, a přece vspolku nejčistší souhlas. (Božena Němcová)

Země je moje vlast a lidstvo je moje rodina. (Chalíl Džibrán)

Žena je počátkem i koncem rodiny. (Domitius Ulpianus)

Žít pouze pro rodinu - je zvířecké sobectví, žít pouze pro jednoho člověka - přízemnost, žít pouze pro sebe - hanba. (Alexandr Nikolajevič Ostrovskij)

Mohlo by se vám líbit

Komentáře