Lež: citáty o lhaní

0

Alkoholik vždycky lže. (Latinské přísloví)

Čestný svědek nepromluví lživě, křivopřísežník ale šíří klam. (Šalamounovo přísloví)

Dobrotivého zahrne Hospodin přízní, lstivého člověka však odsoudí. (Šalamounovo přísloví)

Falešné váhy se Hospodinu hnusí, poctivé závaží jej potěší. (Šalamounovo přísloví)

Hlupáku nesluší vznešená slova, tím méně urozeným lživá řeč. (Šalamounovo přísloví)

Kdo lže, ten krade. (České přísloví)

Kdo skrývá nenávist, je lhář, kdo šíří pomluvy, je hňup. (Šalamounovo přísloví)

Kdo žije poctivě, v bezpečí žít bude, kdo pokřivil svou cestu, bude odhalen. (Šalamounovo přísloví)

Lež má krátké nohy a pravda ještě kratší. (Vtipné přísloví)

Lež má krátké nohy. (České přísloví)

Lhářovi dům hořel, ale nikdo mu nevěřil. (Turecké přísloví)

Lhářovi dům shořel, nikdo mu nevěřil. (Tatarské přísloví)

Lhát máš povoleno, když ti jde o život, majetek či dobré jméno. (Indické přísloví)

Lid chce být klamán, tedy je klamán. (Latinské přísloví)

Lid chce být klamán, tedy je klamán. (Latinské přísloví)

Nechť se málo věří člověku, který moc mluví. (Latinské přísloví)

Pravda lež nikdy nedohoní. (Americké přísloví)

Pravdomluvný člověk svědčí o pravdě, křivopřísežník podvádí. (Šalamounovo přísloví)

Pravdomluvný svědek může zachránit život, podvodník ale šíří lež. (Šalamounovo přísloví)

Prolhané rty se Hospodinu hnusí, kdo žijí v pravdě, ti jej potěší. (Šalamounovo přísloví)

Se lží můžeš obědvat, ale do večeře nevydrží. (Arabské přísloví)

Snadno vyvolá války, kdo vypráví vylhané zkazky. (Latinské přísloví)

Spravedlivý nesnese prolhané řeči, darebák nestydatě šíří puch. (Šalamounovo přísloví)

Svět chce být obelháván, tak je obelháván. (Upírské přísloví)

Věř jenom polovině toho, co slyšíš! (Japonské přísloví)

Věřit všemu je stejná chyba, jako nevěřit ničemu. (Latinské přísloví)

Ze lži se pravda stát nemůže. (Latinské přísloví)

Zlý člověk dá na ničemné řeči, lhář poslouchá zlé jazyky. (Šalamounova-prislovi)

Ženě nevěř - ani mrtvé. (Latinské přísloví)

Citáty o lži a lhaní

Více ceníme povznášející klam než tmu přízemních pravd. (Alexandr Puškin)

Nenalhávej si minulost podle potřeby. (Leonardo da Vinci)

Stokrát opakovaná lež se stává pravdou. (Joseph Goebbels)

Strach lže a ty mu věříš. (Friedrich Nietzsche)

Jen nepřátelé mluví pravdu. Přátelé a milenci lžou neustále, neboť jsou polapeni v síti závazků. (Stephen King)

V lásce, která má být trvalá, je nejhorší přechod od lži k pravdě. (Étienne Rey)

Nejlépe lžeme, když lžeme sami sobě. (Stephen King)

Blud samozřejmě nikdy neodhalí ten, kdo jej dosud sám sdílí. (Sigmund Freud)

Protože politik nikdy nevěří tomu, co říká, je překvapen, když se mu věří na slovo. (Charles de Gaulle)

Zničíte-li svoje vlastní "zdi lží", všechno se sjednotí. Volnými se stanete pouze tehdy, spojíte-li se se jsoucnem. Jste-li vy a vaše existence, váš život, rozděleni, nemáte šanci být volní. (Jaggi Vasudev)

Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. (Arthur Schopenhauer)

Devadesát pět procent představ uskladněných v naší mysli jsou jen lži a trpíme proto, že jim věříme. (Miguel Ruiz)

Lži se snadno dementují, horší je to s pravdou. (Hildegard Knef)

Lež oběhne svět dřív, než si pravda stačí obout boty. (Terry Pratchett)

Každá žena lže, když nelže tak není k ničemu. (Erich Maria Remarque)

Mám za to, že prapůvod všeho zla jest lež, a zahálka, že jest již pouze konsekvencí lže, třeba nevyslovené. (Jan Polabský)

Markantní rozdíl mezi kočkou a lží je ten, že kočka má jen devět životů. (Mark Twain)

Proč lhát? Stačí mluvit pravdu, aby nám nevěřili. (Guy de Maupassant)

Je celkem velice snadné psu porozumět a naučit se číst jeho myšlenky. Pes se neumí přetvařovat, neumí klamat, neumí lhát, protože neumí mluvit. (Axel Munthe)

Obviněný si může na svou obhajobu říkat co chce, i nepravdy. (Jan Kubice)

Lež je velmi smutná náhražka za pravdu, je však jediná, kterou se dodnes podařilo najít. (Elbert Hubbard)

Lidé zlí se nám dívají do očí, jen když lžou. (Jules Romains)

Spisovatelé jsou lháři. (Neil Gaiman)

Lež je k ničemu, neboť oklame jen jednou. (Napoleon Bonaparte)

Nepravda je jako sněhová koule: čím déle se valí, tím je větší. (Martin Luther)

Pravdu přijímá člověk chladně, lež se zápalem. (Fontaine)

Pravda je jako skalpel. Je bolestivá, protože otvírá všechny rány, které jsou zakryté lžemi, aby se mohly zahojit. (Miguel Ruiz)

Nechci nikdy lhát! (Pixie Lott)

Na šachovnici, lži a pokrytectví nepřežijí dlouho. (Emanuel Lasker)

Soukromý život bez dějinného horizontu je čirá fikce, atrapa a v posledku vlastně lež. (Václav Havel)

Není žádné přátelství, když jeden nechce slyšet pravdu a druhý je připraven lhát. (Marcus Tullius Cicero)

Neschopnost ke lži však dávno ještě není láskou k pravdě. (Friedrich Nietzsche)

Znám tři druhy lži. Velkou lež, malou lež a statistiku. (George Bernard Shaw)

První zákon umění: Když nemáš co povědět, mlč. Když máš co povědět, pověz a nelži. (Romain Rolland)

Žádná lež není tak hanebná, aby neměla svědka. (Plinius mladší)

Lež není schopna samostatného života, proto se drží pravdy jako klíště. (Pavel Kosorin)

Sex je plný lží.Tělo se snaží říct pravdu, ale je většinou příliš zbité pravidly, které si vyslechlo a svázané záminkami, takže se může sotva pohnout. Mrzačíme se lžemi. (Jim Morrison)

Nejnebezpečnější lži pocházejí od těch, kteří jim věří. (Dick Francis)

Pravdu může říkat každý hlupák, ale k dobrému lhaní je třeba jisté inteligence. (Samuel Butler)

Polopravda je často obrovská lež. (Benjamin Franklin)

Ihned po lži následuje statistika. (Miloslav Ransdorf)

Kdo neumí lháti, neví, co je pravda. (Friedrich Nietzsche)

Lež je vždy o krok před pravdou. (Orwell George)

Důvěra nevinného je lhářův nejmocnější nástroj. (Stephen King)

Preferuji ošklivou pravdu, před krásnou lží. (Shakira)

Kdo se mýlí, pokládá upřímně lež za pravdu. (Epiktétos)

Nejnesnesitelnější ze všech lhářů jsou ti, co mají pravdu. (Jiří Žáček)

Myslím, že bytostně toužíme po silném, spolehlivém, pravdivém muži. I za cenu lži. A snad to není jen naivita. (Bára Nesvadbová)

Lež stejně jako olej plave na povrchu pravdy. (Henryk Sienkiewicz)

Někomu je lahodný chléb klamu, ale nakonec má plná ústa štěrku. (Šalamoun)

Básník nic netvrdí a proto nikdy nelže. (Philip Sidney)

Člověk musí mít pocit, skutečnou touhu k výměně myšlenek s ostatními, aby zjistil vše, co lež může zahrnovat. (Jean Piaget)

Lhát jsem uměl dřív než se postavit. Bylo to ovšem v naší rodině tak samozřejmé, že si toho nikdo ani nevšiml. (Mark Twain)

Jsou tři stupně lži: Obyčejná lež, ďábelská lež a statistika. (Disraeli)

Láska může zemřít na pravdu, přátelství na lež. (Pierre Bonnard)

Nejlepší politika je mluvit vždy pravdu - pokud ovšem nejste výjimečně dobrý lhář. (Jerome Klapka Jerome)

Ženy a lékaři vědí, kdy lež je vhodná i milosrdná. (Anatole France)

Mluvit pravdu je trapné, ale muset lhát je ještě trapnější. (Oscar Wilde)

Obrovské masy lidí mnohem snáze uvěří velké lži než malé. (Adolf Hitler)

Co je platné, že lež má krátké nohy, když pravda je má tak často chromé. (Jiří Žáček)

Lež je tím nebezpečnější, čím je pravdě podobnější. (František Vymazal)

V životě nevěř tomu, kdo tě klame, ale nezklam toho, kdo ti věří. (Neznámý autor)

Lži jsou někdy pravdy těch druhých. (Oscar Wilde)

Nepoužívejte toho cizího slova „ideál“. Máme pro ně vhodné norské slovo „lež“. (Henrik Ibsen)

Nejlepší přístroj na odhalování lží je žárlivá žena. (James Thurber)

I lež je pravdou, pokud rozkazuje mocněji. (Publilius Syrus z Antiochie)

Psát nepravdu jsem se nenaučil, psát pravdu se neodvažuji. (Bohuslav Balbín)

V humoru nemůžete lhát. (Ephraim Kishon)

Říká se, že opatrnost je matka moudrosti. To je lež, neboť kdyby byla opatrná, nestala by se matkou. (Julian Tuwim)

Někdy je lepší použít milosrdnou lež než skutečnou pravdu. (Theodore Roosevelt)

Ztratit lásku je strašné. Lže, kdo říká, že smrt je horší. (Countee Cullen)

Dětská lež nemusí být vždycky vadou, může být také příznakem fantazie. (Jan Werich)

Fráze: lež v salónním vydání. (Robert Lembke)

Lidé ti odpustí spíše, když je obelžeš, než když jim povíš pravdu. (František Vymazal)

Vítězná lež se stává pravdou. (František Vymazal)

Lež je vždy dítě strachu v té či oné podobě. (Aleister Crowley)

Polopravda je horší než lež. (Michail Gorbačov)

Lež má krátké nohy, ale umí strašně rychle utíkat. (Lech Przeczek)

Historie není nic jiného než fabule, na které se shodla většina lidí. (Napoleon Bonaparte)

Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy měl by raději rovnou mluvit pravdu. (Oscar Wilde)

Vždy říkej, co si myslíš, a podlý člověk se ti vyhne. (William Blake)

Největším nepřítelem člověka je lež. (Abd-ru-shin)

Bolest nutí lhát i lidi zcela nevinné. (Publilius Syrus)

Pravda vyřčená se zlým úmyslem je někdy podlejší než všechny lži, které si lze vymyslet. (William Blake)

...hovoří-li Gross o cti, je to podle mého mínění totéž, jako když prostitutka mluví o panenské bláně; obojí existuje, ale u jiných. (Miloš Zeman)

Lepší krutá pravda, než milosrdný klam. (Edward Abbey)

Věčně hledáme pravdu, protože věříme jenom ve lži, které jsou uloženy v naší mysli. (Miguel Ruiz)

Nepřátelskému svědkovi se nemá věřit. (Neznámý autor)

Sny jsou dobří lháři, deformují fakta. (Charlie Chan)

Mohlo by se vám líbit

Komentáře