George Bernard Shaw

0

Život je silnější než smrt, naděje je silnější než zoufalství.

Chci jít do hrobu naprosto opotřebovaný, protože čím víc pracuji, tím víc žiji.

Stárnutí je otrava, ale je to jediný způsob, jak se dožít vysokého věku.

Když ti život podá citron, řekni: "Jasně, mám rád citrony, a co tam máš ještě?"

V životě jsou všichni rovni; smrt dává vynikajícím vyniknout.

Lenost se stala matkou více filozofů než moudrost.

V tom je opravdová radost života: sloužit a plně se věnovat určitému cíli, být přesvědčeni o jeho velikosti. Celí se nechat strávit předtím, než nás dají do starého železa.

Život je silnější než smrt, naděje je silnější, než zoufalství.

Celý život jsem chodil na pohřby svých přátel - sportovců.

Žena, která hledá manžela je nejnebezpečnější šelma.

Rozdíl mezi dámou a pouliční květinářkou není v tom, že se každá chová jinak, ale v tom, že se lidé ke každé z nich chovají jinak.
(Annajanska [1917])

Kořenem všeho zla je nedostatek peněz.

Zkušenost nás učí, že lidé se ze zkušenosti nikdy nepoučí.

Člověk je zdravý, když ho bolí pokaždé někde jinde.

Dbej, abys dosáhl toho, co se ti líbí, nebo shledáš, že jsi nucen mít zálibu v tom, čeho jsi dosáhl.

Vláda, která oloupí Petra, aby zaplatila Pavla, může vždy záviset na podpoře Pavla.

Kdo to umí, ten to dělá. Kdo to neumí, ten to učí.

Jediná cesta k vědění je činnost.

Nesnažte se žít věčně - to se vám nepodaří.

Ať je život šťastný či nešťastný, plný úspěchů či neúspěchů, vždy je neobyčejně zajímavý.

Je nebezpečné být upřímný, pokud jste také hloupý.

Nejsem učitelem, jsem jen ukazatelem směru. Ukázal jsem cestu sobě i jiným.

Lidem je dána veliká nadosobní touha po vývoji. Sobecká pohnutka nedodává člověku takovou odvahu k úsilí a obětem jako nadosobní touha po rozšíření lidské moci nad přírodou nebo po spravedlivé lidské společnosti.

Co je důležitější, chceme-li dosáhnout úspěchu? Talent, nebo pracovitost? A co je důležitější u velocipédu? Přední, nebo zadní kolo?

Abychom se cítili ubohými, musíme mít dost času na to, abychom si mohli lámat hlavu tím, zda jsme šťastní nebo ne.

Na světě je mnoho zločinů, ale nejnepochopitelnější z nich je bigamie.

Muž, když hovoří o svém svědomí, podobá se ženě mluvící o své skromnosti.

Nedovolil jsem, aby můj život ovládl strach před smrtí; a odměnou mi byl darován život.

Chce-li člověk zabít tygra, nazývá to sport. Chce-li tygr zabít jeho, nazývá to člověk zvířecí krutostí.

Všichni jsme už od narození odsouzeni k smrti.

Pamatuj si jednou provždy, že nejméně ošklivá sestra je rodinnou kráskou.

Velkou předností hotelů je, že nás chrání před rodinným životem.

Hloupost nepřátel mi nikdy tak neuškodila, jako hloupost přátel.

Každé povolání je spiknutí proti laikům.

Činnost a usilovná práce jsou jediné cesty k poznání a vědomostem.

Koupit psa je jediný způsob, jak získat za peníze lásku.

Člověk, který věří v peklo, může věřit v cokoli...

Peklo je plné hudebních amatérů.

Nouze a bolest se nesčítají.

Existuje-li někdo, koho mladá anglická dáma nenávidí víc než svoji matku, pak je to její starší sestra.

Nedůvěra je moudrost hlupáků.

Muž, který nemá přes čtyřicet, není k ničemu.

Bůh stvořil ženu a muže, ale zapomněl si to dát patentovat, pročež každý lepší hlupák může udělat totéž.

Stát se moudrým, to je maličkost. Je třeba umět skrývat svou hloupost.

Muži všech věků žvaní nesmysly, přiodívajíce nesmyslné formule pláštíkem moudrosti.

Všechny velké pravdy začínají jako rouhání.

Nechci mluvit spisovně, chci mluvit jako dáma.

Mládí je něco úžasného. Je to přímo zločin vyplýtvat ho na děti.

Znám tři druhy lži. Velkou lež, malou lež a statistiku.

Jediný způsob, jak si za peníze koupit lásku, je koupit si psa.

Kdysi byly platonické lásky, dnes jsou platonická manželství.

Láska je založená na silném přecenění rozdílu mezi jednou osobou a všemi ostatními.

Žádná láska není tak opravdová, jako láska k jídlu.

Není lásky opravdovější nad lásku k potravě.

Láska je složitý problém, který se řešením dále komplikuje.

Jediným největším problémem v komunikaci je iluze, že k ní došlo.

Spisovatel: člověk, který poskytuje potěšení lidem, kteří nemají dost ducha, aby se bavili lépe.

Politické nutnosti se někdy projeví jako politické chyby.

Když udělá hlupák chybu, vždy vysvětluje, že to byla jeho povinnost.

Každý domýšlivý hlupák se považuje za rozeného vládce.

Několikrát jsem si vyměňoval názory s jistým idiotem a zdá se mi, že jsem zhloupl.

Debata vždycky nabude na dynamice, když alespoň jeden zúčastněný o věci vůbec nic neví.

Mějte se na pozoru před lidmi, jejichž bůh je na nebesích.

Schopný autor tvoří, neschopný poučuje.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře