palindrom - kuna nese nanuk

A do vlaku kukal Voda.

A láska? Jak sála!

A násep valila v pesana.

A velitel velí víle. Vletí levá.

Abel chlapci cpal chleba.

Ale jak ta Katka jela.

Ale že Lena neležela.

Anežka jak žena.

Báře jede jeřáb.

Bude mít sup kata? Žito totiž? A tak pustíme dub.

Buzková, má Vok zub?

Celkem jednu sovu sám pan Knap má; Suvo, sundejme klec!

Co mop a Ned? Jde na pomoc.

Co mop? Vše dá Hádes v pomoc.

Ital platí.

Jelenovi pivo nelej.

Již mečím a míčem žij.

Karla zamazal rak.

Kecal klacek.

Kobyla má malý bok.

Kuna nese nanuk

Leda kytky - to dotyk tykadel.

Lezu ti mámit uzel.

Má v televizi velet vám.

Motýla má malý Tom.

Na mezi ležel i zeman.

Nekouká žák u oken?

Leč Erben nebrečel.

Ležel i Klaus u Alki ležel.

U dubu tu budu.

U osení tulipán, na pilu ti nesou.

Ulom jed a dej molu.

Upíří řípu.

V elipse spí lev.

Zeman nemá kámen na mez.

Zeman seno dones na mez.

Žijme v lese se lvem již.

Nejdelší palindrom: Máti dar, páku, Ota kul, kladivo vídal kluk a to u kapradí tam. (57 písmen)

Jednoslovné palindromy:
aha, Anna, blb, děd, jej, joj, kajak, klk, krk, level, madam, mem, nepotopen, nezařazen, nezasazen, oko, radar, rotor, šílíš.

Geografické palindromy: Qaanaaq, (grónské městečko); Anahanahana, (Madagaskar); Wassamassaw, (Jižní Karolina, Spojené státy americké).

Datumové palindromy: 10.02.2001, 20.02.2002, 01.02.2010, 11.02.2011, 11/11/11, 21.02.2012, 4.10.2014, 5.10.2015, 6.10.2016, 7.10.2017, 8.10.2018, 9.10.2019.

Číselné palindromy: 99, 101, 424, 242, 515, 1001, 23032, 333333, 1234567890987654321.

Rytmické palindromy: Afro-kubánský rytmus "Káskara" je palindrom: x0xx0x0xx0x0xx0x (kde "x" je zvuk, "0" je pauza). Symfonie č.47 od Jozefa Haydna v G je přezdívaný "Palindrom", minuet a trio z této skladby je hudební palindrom. Tato situace je docela častá, že určité části vážné hudby od klasických skladatelů obsahují sekvence vykazující palindromické znaky (u moderní hudby je toto možné nalézt samozřejmě taky).

Anglické palindromy: Nejdelší palindromické slovo v Oxfordské slovníku je "tattarrattat" s počtem písmen 12.

Nejdelší palindromické (běžně používané) slovo na světě, zapsáno i v Guinesově knize rekordů je finský výraz pro prodejce masteků: saippuakivikauppias (19)

(Y)Mordnilap (z anglického Semordnilap) je název pro slova nebo fráze, které čtené pozpátku mají také význam i když ve většině případů úplně jiný (MORDNILAP - PALINDROM). Mezi zástupce mordnilap v češtině patří:
tabak / kabat
tak / kat
tam / mat


Palindrom (z řec. palindromos, běžící pozpátku) je slovo, věta, číslo nebo melodie (obecně jakákoliv sekvence symbolů, např. sekvence DNA), která má tu vlastnost, že ji lze číst v libovolném směru (zprava doleva nebo zleva doprava) a má vždy stejný význam.

Komentáře Palindromy - věty, které znějí i pozpátku stejně