Povolání je páteří života.

Žij každý den svého života, jako by byl první a jako by byl poslední.

Život – dlouhá to smrt.

V černém šatu, v mlčení - každý ženu ocení.

Jdeš-li mezi ženy, vezmi s sebou bič.

Duch ženy je pohyblivý, bouřlivá hladina na mělké vodě.

I ten nejmazanější kupuje svou ženu v pytli.

Žena nás učí nenávidět takovou měrou, jakou zapomíná okouzlování.

Všechno na ženě je hádankou a všechno na ženě má jediné řešení - tím je těhotenství.

Žena byla druhým omylem božím.

Muž, který miluje jako ženy, se stává otrokem. Avšak žena, jež miluje jako žena, se stává dokonalejší ženou.

Jdeš k ženám? Nezapomeň na bič!

Vůle - tak sluje osvoboditelka, jež přináší radost.

Všechno jest jedno, nic nemá ceny, svět je bez smyslu, vědění rdousí!

Je lepší nevědět nic, než vědět napůl mnoho věcí.

Věda, umění a filozofie jsou ve mně nyní tak srostlé, že jednou rozhodně porodím kentaura.

Nechci tvořit své štěstí, chci tvořit své dílo.

Lidé se tlačí k světlu ne proto, aby lépe viděli, ale aby mohli více zářit.

Kdo ví, proč je na světě, snese každý způsob života.

Hryzení svědomí vychovává ke kousání.

Člověk má vždy na práci něco nutnějšího než se oženit.

Strach lže a ty mu věříš.

Strachuji se, že se nezbavíme boha, poněvadž dosud věříme v gramatiku...

Smělé má srdce, kdo bázeň zná, ale bázeň zkrotí.

Soucit je dotěrný.

Člověk buď nesní vůbec, anebo zajímavě. Musíme se učit také tak bdít - buď vůbec ne, anebo zajímavě.

Rozkoš - jen zvadlému nasládlý jed, pro ty však, kdož mají vůli lví, veliká posila srdci a pokorně ušetřené víno všech vín.

Největší rozkoš je pohovořit si se zralou ženou.

Které dítě by nemělo důvod plakat nad svými rodiči?

Muž je ženě prostředkem k cíli: účelem vždy je dítě.

Nejlepší způsob jak začít nový den je po probuzení myslet na to, zda dnes můžeme udělat radost alespoň jednomu člověku.

Řekové, kteří přece tak dobře věděli, co je to přítel, pojmenovali příbuzné slovem, jež je superlativem slova "přítel". To nikdy nepochopím.

Milujíce člověka, milujeme vlastní blaho, neboť dobrý člověk, který se stal přítelem, stává se blahem do té míry jak ho milujeme. Tak v přátelství každý miluje vlastní blaho.

Ne nedostatek lásky, ale nedostatek přátelství zaviňuje nešťastná manželství.

Jeden je vždycky v neprávu, ale se dvěma už začíná pravda. Jeden nemůže sám sebe dokázat, ale dva už nelze vyvrátit.

Pravda je škaredá. Máme umění, abychom na pravdu nezašli.

Co jsou nakonec lidské pravdy? Jsou to nevyvratitelné lidské omyly.

Práce je zábava.

Zahánět všemi způsoby dlouhou chvíli je nízké: stejně jako je nízké pracovat bez požitku.

Lidé pomalí v poznávání se domnívají, že pomalost patří k poznávání.

Požehnáni jsou zapomnětliví, neboť si berou to lepší i ze svých omylů.

Kdo žije pro boj s nepřítelem, má zájem na tom, aby tento nepřítel zůstal na živu.

V nebi nejsou žádní zajímaví lidé.

Žádný vítěz nevěří v náhodu.

Co miluji na druhých? - Své naděje.

Na druhých milujeme své naděje.

Hlučnost je smrt myšlenek.

Štěstí muže zní Chci! Štěstí ženy On chce!

V každém pravém muži je skryto dítě. To si chce hrát. - Pravý muž chce dvojí: nebezpečí a hru. Proto touží po ženě, protože ona je tou nejnebezpečnější hračkou.

Uzavře-li muž se ženou přátelství, míní tím, že to dělá proto, že nemohl dosáhnout více.

Po dvou věcech touží pravý muž - po nebezpečí a hře. Proto hledá ženu - nejnebezpečnější to hračku.

Moudrý člověk musí být schopen nejenom milovat své nepřátele ale zároveň nenávidět své přátele.

Je krásné spolu mlčet, krásnější spolu se smát.

Je těžké žít s lidmi, je totiž tak těžké mlčet. A zvláště pro toho, kdo rád mluví.

Raději zůstat dlužni než platit mincí, jež nenese náš obraz!

Toto budiž vaše manželství - vždycky více milovat než být milován a nebýt až tím druhým.

V manželství existují jen povinnosti a žádná práva.

Kdyby manželé spolu nežili, bylo by více šťastných manželství.

Manželství je právě tak cenné jako ti, jež spojuje - obvykle tedy nestojí za nic.

Manželství je období lidského života, kdy je žena šťastná a muž ženatý.

Samotné slovo "křesťanství" je omyl - ve skutečnosti existoval jen jeden křesťan, a ten zemřel na kříži.

Kdo neumí lháti, neví, co je pravda.

Neschopnost ke lži však dávno ještě není láskou k pravdě.

Všechno, co se činí z lásky, děje se mimo dobro a zlo.

Komentáře