Benjamin Franklin

0

Život zábavy a život lenosti jsou dvě věci.

Je-li cílem života jen dál žít a vegetovat, pak takový život nemá smysl.

Při otázkách na smysl života odpovídejte skutky.

Uvažte, jak těžké je se změnit, a pochopíte, jak malou šanci máte, snažíte-li se měnit druhé.

Zkušenost je drahá škola, ale hlupáci nechtějí do jiné chodit.

Vzpoura proti tyranům je poslušnost vůči Bohu.

Mistr na výmluvy bývá málokdy ještě mistr v něčem jiném.

Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna a to platí o všem v životě.

Víno je konstantní důkazem toho, že nás Bůh miluje a miluje vidět, abychom byli šťastní.

Neexistuje dobrá válka nebo špatný mír.

Války nejsou splaceny po čas války. Účet přichází později.

Ten, kdo má trpělivost, může mít to, co chce.

Neskrývejte svůj talent.

Tři mohou zachovat tajemství, jsou-li dva z nich mrtví.

Definice šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu a očekávat jiný výsledek.

Hra v šachy nás učí, abychom nikdy neztráceli odvahu jen proto, že naše současné postavení vypadá tak špatně.

Šachy nás učí neztrácet víru a naději při převaze protivníka a nevzdávat se naděje na vítězství ani při nejcitelnějších ranách, které můžeme dostat v honbě za úspěchem.

Na tomto světě není nic jistého mimo smrt a placení daní.

Máš-li smůlu, pokouše tě i slimák.

Někteří lidé zemřou v 25, ale spálí je až v 75.

Směje se všemu, co říkáte. Proč? Protože má hezké zuby.

Odmítnutí krále Jiřího III. umožnit koloniím ve fungování poctivého peněžního systému, který by osvobodil obyčejného člověka ze sevření peněžních manipulátorů, byla pravděpodobně primární příčina revoluce.

Moudří lidé nepotřebují radu.

Existují tři věrní přátelé - stará manželka, starý pes a ušetřené peníze.

Vybírej si přítele beze spěchu, ještě méně spěchej vyměnit ho.

Polopravda je často obrovská lež.

Vyžaduje spoustu dobrých skutků k vybudování dobré pověsti a jen jeden špatný, díky kterému ta dobrá pověst zmizí.

Každé poučení bolí.

Kdyby člověk mohl mít polovinu svých přání, zdvojnásobil by své potíže.

Pokud máte pochybnosti, nemějte je.

Poctivost je nejlepší politika.

Domnívám se, že většinu svého neštěstí na sebe lidstvo uvalilo tím, že nesprávně posuzovalo hodnotu věcí.

Nikdo se nestal nesmrtelný svou leností.

Miluj své nepřátele, protože ti připomínají tvé chyby.

Dveře moudrosti nejsou nikdy zavřené.

Manželství je nejpřirozenějším stavem člověka a stavem, v němž najdete solidní štěstí.

Kde je uzavíráno manželství bez lásky, tam brzy vznikne láska bez manželství.

Kdo je zamilován do sebe, nemá soka.

Láska spočívá v tom, dokázat se smířit s nedostatky toho druhého.

Kašel, koně a lásku lze ukrýt velmi těžko.

Kdo se vzdá svobody, aby získal jistotu, ztratí nakonec obojí!

Investice do vědění nesou nejvyšší úrok.

Cokoli začíná v hněvu končí v hanbě.

Hněv není nikdy bez rozumu.

Učený hlupák píše svoje nesmysly lepším stylem než hlupák nevzdělaný. Nejde však o nic menší nesmysly.

Energie a vytrvalost zdolají všechno.

Dům není domov, pokud neobsahuje jídlo a oheň pro mysl i tělo.

Jeden dnešek má cenu dvou zítřků.

Věřitelé mají lepší paměť než dlužníci.

Existují tři věci extrémně těžké: ocel, diamant a znát sám sebe.

Demokracie je, když dva vlci a jedno jehně hlasují, co bude k večeři. Svoboda je, když dobře ozbrojené jehně odmítá hlasovat.

Ten, kdo nemá ženu, ještě není úplný člověk.

Ztracený čas už nikdy nenajdeme.

Čas jsou peníze.

Ztracený čas již nejde vzít zpátky.

Můžete se zdržet, ale čas nebude.

Čas jsou peníze.

Ušetřený cent je vydělaný cent.

Kdo je bohatý? Ten, kdo je spokojený. Kdo je spokojený? Nikdo.

Dobře vykonáno je vždy lepší, než dobře řečeno.

Předsevzal jsem si, vystříhat se všeho, co by se mohlo dotknout citů jiných, a netvrdit už nic s určitostí.

Ten, kdo je dobrý pro výmmluvy, je zřídkakdy dobrý pro cokoli jiného.

Nemluvím o lidech špatně, spíše na druhých hledám to dobré.

Přete-li se, potíráte-li někoho a odporujete-li mu, snad někdy vyhrajete, ale bude to vítězství plané, protože váš protivník nebude přesvědčen doopravdy.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře