Pierre Bonnard

Právě chyby dávají někdy obrazu život.

Cílem není malovat život, ale dát život malbě.

Přátelství je schopen ten, komu lidé neznechutili člověka. Kdo věří a ví, že se v davu vyskytují velkorysí lidé, svrchovaní duchové a dobrá srdce. Ten, kdo se neunaví jejich hledáním a miluje je ještě dříve, nežli je našel.

Láska může umřít na pravdu, přátelství na lež.

Přátelství spočívá ve výběru člověka, kterého jsme si zvolili pro jeho povahu a dali mu jednou provždy přednost.

Milovat znamená dávat si schůzku se štěstím v paláci náhody.

Nic není cenějšího než čas, protože je cenou věčnosti.Komentáře: Pierre Bonnard