Sigmund Freud

Vzdáte-li se kouření, pití a milování, nebudete ve skutečnosti žít déle, ale jen vám to tak bude připadat.

Žádný životopis nevyjasní záhadu podivuhodného nadání, jež stvořilo umělce, a nepomůže nám lépe pochopit hodnotu a působení jeho díla.

Neomezené uspokojování všech potřeb se vnucuje jako nejlákavější způsob života, ale znamená to dávat přednost požitku před opatrností a trest následuje vzápětí.

Lidský život se točí pouze kolem sexuality. Na tom se nic nezměnilo a nezmění.

Jak pokračujeme v životě, poznáváme meze svých schopností.

Každý z nás v životě alespoň jednou onanoval. Kdo tvrdí že ne, onanuje dosud.

Snášet život zůstává přece první povinností všech žijících. Iluze ztrácejí jakoukoli hodnotu, jestliže nám v tom překáží.

Přestože jsem po třicet let zkoumal ženskou psychiku, nejsem s to odpovědět na velkou, dosud nezodpovězenou otázku: Co vlastně ženy chtějí?

Žárlivost je podobně jako zármutek jednou z emocí, které lze označit za normální.

Člověk se učí oceňovat jako výhodu to, že je milován, a je s to vzdát se pro ni jiných výhod.

Války nemohou přestat, dokud národy žijí v tak různorodých životních podmínkách...

Tajemství našeho konání spočívá ve vyléčení láskou.

Při stvoření člověka zapomněli naplánovat štěstí.

Individuální svoboda není žádným kulturním statkem.

Strach ze zbraní je znakem sexuální a emocionální nedospělosti.

Smrt je něčím přirozeným, nepopiratelným a nevyhnutelným.

Jestliže nemáme povinnost ráno vstát a jít do práce, pak se ocitáme v nebezpečí, že nás ovládnou fantazie a emoce.

Neochota lidí pracovat na společném díle neplyne z vrozené neochoty k práci, ale je pouhým následkem chybných kulturních zařízení, jejichž působením se lidé stali zatrpklými, mstivými a nepřístupnými.

Manžel je vlastně vždycky jen jakási náhražka milovaného muže, nikoliv muž sám.

Blud samozřejmě nikdy neodhalí ten, kdo jej dosud sám sdílí.

Nikdy jsme tak bezbranní vůči utrpení, jako když milujeme.

Láska? Člověk se mění z housenky v motýla, miluje-li.

Pravá láska je velké umění být činným v duši.

Každý z nás dospěje ke ztrátě iluzí, které choval v mládí.

Humor obsahuje složku krutosti bezmyšlenkovitě rozdávané nebo zálibně přijímané.

Hrdina je ten, kdo se vzbouří proti otcovské autoritě a zvítězí nad ní.

Člověk užívá své fantazie k uspokojování svých ve skutečnosti nesplněných přání.

Nesmíme se nechat zmást důkazy!

Každý z nás dluží přírodě svoji smrt.

Kriminálník je dospělý, který se chová jako dítě.

Ten, kdo použil poprvé místo oštěpu nadávky, stal se zakladatelem civilizace.

Cokoli konáme, pramení ze sexuální potřeby a z touhy po vyniknutí.

Nejslibnější směr psychoterapie v budoucnosti je zmobilizování energie pacienta.

Kultura je něco, co bylo uloženo zdráhající se většině menšinou, která se dokázala zmocnit donucovacích prostředků.

Každé hrající si dítě si počíná jako básník, když si vytváří jakýsi vlastní svět, nebo přesněji řečeno, když dává věcem svého světa nový, jemu vyhovující řád.

Člověk bývá zřídka dobrý nebo zlý celkově, většinou je "dobrým" v určitém vztahu a v jiném "zlým", nebo je "dobrým" za takových a takových vnějších podmínek a za jiných jednoznačně "zlým".Komentáře: Sigmund Freud