Sigmund Freud

0

Vzdáte-li se kouření, pití a milování, nebudete ve skutečnosti žít déle, ale jen vám to tak bude připadat.

Žádný životopis nevyjasní záhadu podivuhodného nadání, jež stvořilo umělce, a nepomůže nám lépe pochopit hodnotu a působení jeho díla.

Neomezené uspokojování všech potřeb se vnucuje jako nejlákavější způsob života, ale znamená to dávat přednost požitku před opatrností a trest následuje vzápětí.

Život je jako řetězový most.

Lidský život se točí pouze kolem sexuality. Na tom se nic nezměnilo a nezmění.

Život není nic lehkého!

Jak pokračujeme v životě, poznáváme meze svých schopností.

Každý z nás v životě alespoň jednou onanoval. Kdo tvrdí že ne, onanuje dosud.

Snášet život zůstává přece první povinností všech žijících. Iluze ztrácejí jakoukoli hodnotu, jestliže nám v tom překáží.

Přestože jsem po třicet let zkoumal ženskou psychiku, nejsem s to odpovědět na velkou, dosud nezodpovězenou otázku: Co vlastně ženy chtějí?

Žárlivost je podobně jako zármutek jednou z emocí, které lze označit za normální.

Závist a žárlivost hrají v duševním životě žen úlohu ještě větší než u mužů.

Člověk se učí oceňovat jako výhodu to, že je milován, a je s to vzdát se pro ni jiných výhod.

Války nemohou přestat, dokud národy žijí v tak různorodých životních podmínkách...

Existuje-li telepatie jako reálný jev, můžeme se i přes její nesnadnou prokazatelnost domnívat, že je to jev hodně častý.

Tajemství našeho konání spočívá ve vyléčení láskou.

Při stvoření člověka zapomněli naplánovat štěstí.

Houba je nepochybným symbolem penisu.

Prasátko je starým symbolem plodnosti.

Individuální svoboda není žádným kulturním statkem.

Strach ze zbraní je znakem sexuální a emocionální nedospělosti.

Smrt je něčím přirozeným, nepopiratelným a nevyhnutelným.

Většina abstraktních slov jsou vybledlá slova konkrétní.

Nesmyslnost a absurdita snů mají určitý význam.

Kdopak vůbec může vědět, kdo má pravdu?

Pravda prostě nemůže být tolerantní.

Jestliže nemáme povinnost ráno vstát a jít do práce, pak se ocitáme v nebezpečí, že nás ovládnou fantazie a emoce.

Neochota lidí pracovat na společném díle neplyne z vrozené neochoty k práci, ale je pouhým následkem chybných kulturních zařízení, jejichž působením se lidé stali zatrpklými, mstivými a nepřístupnými.

Nemyslím, že by naše léčebné úspěchy mohly soutěžit s úspěchy v Lourdech.

Boj vědeckého ducha s náboženským světovým názorem není ukončen.

Prvním objektem lásky chlapcovy je matka.

Manžel je vlastně vždycky jen jakási náhražka milovaného muže, nikoliv muž sám.

Důvěra v magii pochází z přeceňování vlastních intelektuálních operací.

Blud samozřejmě nikdy neodhalí ten, kdo jej dosud sám sdílí.

Nikdy jsme tak bezbranní vůči utrpení, jako když milujeme.

Láska? Člověk se mění z housenky v motýla, miluje-li.

Pravá láska je velké umění být činným v duši.

Víra v "dobrotu" lidské přirozenosti je jednou z oněch špatných iluzí.

Každý z nás dospěje ke ztrátě iluzí, které choval v mládí.

Humor obsahuje složku krutosti bezmyšlenkovitě rozdávané nebo zálibně přijímané.

Hrdina je ten, kdo se vzbouří proti otcovské autoritě a zvítězí nad ní.

Filozofie není v protikladu k vědě, sama se tváří jako věda.

Člověk užívá své fantazie k uspokojování svých ve skutečnosti nesplněných přání.

Nesmíme se nechat zmást důkazy!

Každý z nás dluží přírodě svoji smrt.

Kriminálník je dospělý, který se chová jako dítě.

Před tím, než si diagnostikujete depresi a nízké sebevědomí, ujistěte se prosím, že nejste obklopení blbci.

Ten, kdo použil poprvé místo oštěpu nadávky, stal se zakladatelem civilizace.

Básníci jsou nezodpovědní lidé.

Dobrou paměť lze najít i u osob, které intelektuálně stojí velmi nízko.

Cokoli konáme, pramení ze sexuální potřeby a z touhy po vyniknutí.

Je o tolik víc lidí, kteří věří v zázraky Panny Marie, než těch, kteří věří v existenci nevědomí.

Nedá se tvrdit, že by svět psychoanalytickému bádání byl za objevení oidipského komplexu nějak příliš vděčný.

Jakmile se člověk jednou začne omlouvat, vyústí to nakonec v zjištění, že všechno bylo nevyhnutelné, všechno dáno osudem.

Nejslibnější směr psychoterapie v budoucnosti je zmobilizování energie pacienta.

To, čeho se člověk bojí, je zřejmě vlastní libido.

Snová práce převádí pod vlivem snové cenzury latentní snové myšlenky v jiný vyjadřovací způsob.

Živý jedinec slouží dvěma cílům, cíli sebezáchovy a zachování druhu.

Kultura je něco, co bylo uloženo zdráhající se většině menšinou, která se dokázala zmocnit donucovacích prostředků.

Utéci vnitřnímu nebezpečí je dost těžké.

Dítě právě miluje nejdříve sebe samo a teprve později se učí milovat i jiné, obětovat něco ze svého Já druhým.

Lidstvo se instinktivně brání intelektuálním novinkám.

Dcera nachází v matce autoritu, která omezuje její vůli a je pověřena úkolem přimět ji, aby se v souladu s požadavky společnosti zřekla své sexuální svobody.

Kdo svoje názory několikrát změnil, ten si víry vůbec nezaslouží.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře