Každá lepší žena má tak krásné vlastnosti, že přivábiti musí, a zároveň tak odporné, že musí na čas odpudit.

Rychleji a důkladněji nejsme s to poznati charakter národa, jako bedlivým študováním jeho přísloví.

Moc pravdy jest moc démonická. I ti, kdož nedovedou neb nechtí pravdu postihnout, musí mimovolně před ní ustoupiti.

Zaměstnání člověka má velký vliv na vyvinutí se jeho povahy.

Nejpříjemnějším zaměstnáním hodného člověka jest odpouštění; jest mu příjemnějším ještě než vonění k růžím.

Náboženství si musí každý člověk utvořiti sám; kdo to nedovede, ten nedovede též býti skutečně zbožným, - kdyby byl třeba tím neb oním papežem.

Myšlenky jsou listy na stromě: jen slabé zavanutí větru, a tyto padají, a onyno, nezachytíš-li je hned uletí a nevrátí se více.

Mám za to, že prapůvod všeho zla jest lež, a zahálka, že jest již pouze konsekvencí lže, třeba nevyslovené.

Nejlepší vlastností člověka jest omylnost, nejpříjemnější zapomětlivost, nejzdravější - hloupost.

K šilhavému neměj nikdy plnou důvěru, - a kdo koktá, ten jistě nedovede přesně logicky myslet.

Největší darebák na světě byl Mojžíš: On dal svému lidu vědomě ty nejbídnější zákony v pěkné, svůdné formě a odvedl svůj vlastní národ od toho jediného, pravého, velikého Boha - k modloslužbě.

Největší škůdcové lidstva byli od jaktěživa kněží všech kultů.

Člověk jest jak dravé zvíře: cítí se jen celým, dokud má drápy a zuby celé a ostré. Jakmile mu kus té hmotné síly ubude, jest zlomena i jeho duševní síla, - a čím bývala tato mohutnější, tím slabším, ochromenějším se cítí - a dle toho jedná nápotom.

Evropa proto tak hluboce morálně klesla, protože sledovala ve všem učení římské, a nenaučila, nechtěla se naučiti moudrosti Hellenské.

Největším mudrcem na světě jest, tuším, novorozeně.

Kdo vůbec chce lidi poznávat, jim až do žaludku vidět, ten musí dříve úplně sama sebe poznat.

Na pravé ruce nemá muž nikdy nosit rukavici. Pravou rukou muž pracuje, pravici podává příteli, pravou rukou fackuje holomky. Proto má být pravá ruka vždy bez rukavice a hezky silná.

Každý žurnalista, ten nejlepší, jest darebák. Chce-li dostáti své žurnalistické povinnosti a při tom neuškodit dobré věci, musí leckdy buď pravdu zamlčet, neb i dokonce lhát, vědomě lhát.

Komentáře