Rychleji a důkladněji nejsme s to poznati charakter národa, jako bedlivým študováním jeho přísloví.

Moc pravdy jest moc démonická. I ti, kdož nedovedou neb nechtí pravdu postihnout, musí mimovolně před ní ustoupiti.

Zaměstnání člověka má velký vliv na vyvinutí se jeho povahy.

Nejpříjemnějším zaměstnáním hodného člověka jest odpouštění; jest mu příjemnějším ještě než vonění k růžím.

Myšlenky jsou listy na stromě: jen slabé zavanutí větru, a tyto padají, a onyno, nezachytíš-li je hned uletí a nevrátí se více.

Mám za to, že prapůvod všeho zla jest lež, a zahálka, že jest již pouze konsekvencí lže, třeba nevyslovené.

Nejlepší vlastností člověka jest omylnost, nejpříjemnější zapomětlivost, nejzdravější - hloupost.

Největší škůdcové lidstva byli od jaktěživa kněží všech kultů.

Každý žurnalista, ten nejlepší, jest darebák. Chce-li dostáti své žurnalistické povinnosti a při tom neuškodit dobré věci, musí leckdy buď pravdu zamlčet, neb i dokonce lhát, vědomě lhát.

Komentáře