Jan Polabský

0

Každá lepší žena má tak krásné vlastnosti, že přivábiti musí, a zároveň tak odporné, že musí na čas odpudit.

Rodiče své proklínat nemáme a nesmíme, i kdyby nás byli sebe více svou "láskou" zkazili, nikdy.

Rychleji a důkladněji nejsme s to poznati charakter národa, jako bedlivým študováním jeho přísloví.

Moc pravdy jest moc démonická. I ti, kdož nedovedou neb nechtí pravdu postihnout, musí mimovolně před ní ustoupiti.

I pravda jest taková, tak jako ta žula.

Práce jest modlitba.

Zaměstnání člověka má velký vliv na vyvinutí se jeho povahy.

Nejpříjemnějším zaměstnáním hodného člověka jest odpouštění; jest mu příjemnějším ještě než vonění k růžím.

Náboženství si musí každý člověk utvořiti sám; kdo to nedovede, ten nedovede též býti skutečně zbožným, - kdyby byl třeba tím neb oním papežem.

Myšlenky jsou listy na stromě: jen slabé zavanutí větru, a tyto padají, a onyno, nezachytíš-li je hned uletí a nevrátí se více.

V příslovích uložil si každý národ veškerou svou přirozenou moudrost.

Mám za to, že prapůvod všeho zla jest lež, a zahálka, že jest již pouze konsekvencí lže, třeba nevyslovené.

Přátelství jest nejkrásnější výkvět na keři lásky.

Sotva která jiná slabost lidská spáchala tolik a tak velkého zla na světě, jako ješitnost.

Hudba počíná písní, a písní má končit. Co páše více, jest nesmysl.

Nejlepší vlastností člověka jest omylnost, nejpříjemnější zapomětlivost, nejzdravější - hloupost.

K šilhavému neměj nikdy plnou důvěru, - a kdo koktá, ten jistě nedovede přesně logicky myslet.

Dobrému nikdy není pozdě, ani půl minuty před smrtí ne.

Největší darebák na světě byl Mojžíš: On dal svému lidu vědomě ty nejbídnější zákony v pěkné, svůdné formě a odvedl svůj vlastní národ od toho jediného, pravého, velikého Boha - k modloslužbě.

Charakter, individualita člověka tvoří jeho vady.

Největší škůdcové lidstva byli od jaktěživa kněží všech kultů.

Není to nejhorší stránkou soudního řádu, že velí slyšení obžalovaného.

Člověk jest jak dravé zvíře: cítí se jen celým, dokud má drápy a zuby celé a ostré. Jakmile mu kus té hmotné síly ubude, jest zlomena i jeho duševní síla, - a čím bývala tato mohutnější, tím slabším, ochromenějším se cítí - a dle toho jedná nápotom.

Evropa proto tak hluboce morálně klesla, protože sledovala ve všem učení římské, a nenaučila, nechtěla se naučiti moudrosti Hellenské.

Nejlepší vlastností člověka jest, že se může mýlit.

Největším mudrcem na světě jest, tuším, novorozeně.

Poznání člověka není vlastně tak příliš těžké; podívaš se mu na boty: Kdo nenosí dobré a pohodlné boty, není jistě celým mužem.

Kdo vůbec chce lidi poznávat, jim až do žaludku vidět, ten musí dříve úplně sama sebe poznat.

Každý může, co chce, jen nesmí chtít, co nemůže.

Na pravé ruce nemá muž nikdy nosit rukavici. Pravou rukou muž pracuje, pravici podává příteli, pravou rukou fackuje holomky. Proto má být pravá ruka vždy bez rukavice a hezky silná.

Absolutní na tom božím světě jest pouze věčnost; nemá začátku, ni konce, nemá přerušení. Vše ostatní jest relativní.

Každý žurnalista, ten nejlepší, jest darebák. Chce-li dostáti své žurnalistické povinnosti a při tom neuškodit dobré věci, musí leckdy buď pravdu zamlčet, neb i dokonce lhát, vědomě lhát.

Člověka dělá teprve cit.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře