Martin Luther

0

Máme-li děti vychovávat, je třeba abychom se také stali dětmi.

Víno je silné, král je silnější, ženy jsou ještě silnější, ale pravda je nejsilnější.

Kdo vůbec nemiluje víno, ženy ani zpěv, zůstává po celý život hlupákem.

Nic se nezapomíná pomaleji než urážka a rychleji než dobrodiní.

Ničeho se nebojím, protože nic nemám.

Pro nás se to nazývá a je to smrt, když zemřeme, ale pro Boha je to spánek - tak tichý, že tišší už být nemůže.

Zatímco jsi žil, byl jsem ti morem. Až budeš umírat, budu ti smrtí.

Lakomec nemůže nic užitečnějšího udělat než když umře; neboť v životě svém není užitečný ani Bohu, ani lidem, ba ani sám sobě.

Křesťané by neměli být nazýváni mrtvými, ale spícími lidmi, a smrt by už neměla být nazývána smrtí, ale spánkem - hlubokým a bezesným.

Odpověď na otázku: „Co dělal Bůh předtím, než stvořil svět?“ Seděl v křoví a řezal pruty, aby dal na zadek těm, kdo kladou takové otázky.

Žádný omyl není tak velký, aby neměl svoje posluchače.

Medicína dělá lidi nemocnými, matematika smutnými a teologie hříšnými.

Logika je ďáblova děvka.

Nepravda je jako sněhová koule: čím déle se valí, tím je větší.

Kdybych věděl, že zítra bude konec světa, ještě dnes bych šel a zasadil jabloň.

Hudba je jedním z nejkrásnějších a nejnádhernějších darů božích. Je jedním z nejlepších umění. Noty oživují slova. Hudba zahání duchu smutek, jako bychom se dívali na krále Saula. Je nejlepší útěchou pro zarmoucené lidi, jí se srdce upokojí, občerství a osvěží.

Hudba je nejlepší umění. Zahání smutek.

Být hříšník a silně hřešit, ale ještě pevněji věřit a radovat se v Kristu.

Můj hněv je hněvem Božím.

Člověk, který se modlí, je silnou zdí a pevností církve, je to velká křesťanská zbraň.

Otálení a chvat jsou dvě sice protichůdné, avšak neužitečné vlastnosti.

Až dosud nevěda učil jsem a zastával jsem všechny zásady Jana Husa. Všichni, zkrátka, jsme nevědomky husité, ano sám Pavel a Augustin jsou doslova husité.

Pohleď na zázrak! Evangelium spěchá do Pruska tryskem, zatímco v horním a dolním Německu ho s hněvem haní a odmítají.
(Z dopisu sambijskému biskupovi Georgu von Polentz napsanému poté, co tento přednesl první evangelické kázání v Prusku.)

Ale děvka ďáblova, rozum, ta krásná běhna, přichází, a chce být chytrá, myslí si, že to, co říká, pochází z Ducha svatého; kdo nám pak pomůže? Ani právník či lékař, ani král či císař. Neboť je to největší děvka, kterou ďábel má.
(17. ledna 1546, poslední kázání ve Wittenbergu)

Mohlo by se vám líbit

Komentáře