Marcus Tullius Cicero

Dokud dýchám, doufám.

Život nemůže být příjemný, není-li současně čestný.

Největším dobrem je žít podle přírody.

Vědomí dobře prožitého života a vzpomínka na mnohé dobré činy je nejpříjemnější.

Každý se musí spokojit s takovou délkou života, jaká je mu přisouzena.

Život mrtvých je umístěn v paměti živých.

Věnovali se tomu největšímu ze všech umění, totiž umění správně žít, a to spíše způsobem svého života než skládáním spisů.

Vlídnost plodí vlídnost.

Za války neplatí zákony.

Nejjasnější pojmy jsou často zatemňovány složitými úvahami.

Historie je učitelkou života.

Studium vzdělává mládež, těší starce, krášlí šťastné chvíle, je útočištěm a útěchou v neštěstí.

Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost.

Síla stáří a zvyku je nesmírná.

Smrt, po níž následuje nesmrtelnost, není třeba oplakávat.

Život zemřelých je uložen v paměti žijících.

Rozum je jako světlo a záře života.

Z příživníka se stane daleko snadněji boháč než otec rodiny.

Nikdo Ti neporadí tak dobře jako Ty sám.

Přátelství činí naše štěstí zářivějším, zvyšuje jeho třpyt, naše neštěstí pak činí snesitelnějším, poněvadž je sdílí spolu s námi.

Přátelství se má všeobecně posuzovat teprve tehdy, když se ustálí charakter i věk.

Lidé, kteří bývali předem laskaví, se náhle změní, když dosáhli nějaké vyšší moci vojenské nebo úřední, když nabyli štěstí blahobytu, jako potom pohrdají starými přátelskými styky a navazují nové.

Přátelství má větší cenu než příbuzenstvo.

Skutečná přátelství jsou věčná.

Nejmilejší je to přátelství, které vzešlo z podobností povah.

Provinění nelze omluvit tím, že ses provinil kvůli příteli.

Bez přátelství není pravého života - bez přátelství je život nicotný.

Přátelství se má spíše pozvolna rozvazovat, než trhat.

Není žádné přátelství, když jeden nechce slyšet pravdu a druhý je připraven lhát.

Ze všech staletí bývají uváděny tři až čtyři přátelské dvojice.

Jeden dobrý přítel je dražší než sto příbuzných.

Přátelství je možné jenom mezi dobrými lidmi.

Při žertování nikoho neurážejme. Raději nevyprávět vtip, který považujeme za zdařilý, než ztratit přítele.

Zapomínat starých přátelství pro nová je jako vyměňovat plody za květy.

Přítel je jako druhé já.

Je nutné dbát na to, aby se přátelství nezměnilo v hluboké nepřátelství.

Ctnost sama plodí a udržuje přátelství a není přátelství bez ctnosti.

Přátelství může být jedině mezi dobrými lidmi.

Přátelství je úplná shoda ve všech božských a lidských věcech, spojená s pochybností a láskyplnou úctou.

Při práci se mají víc pohybovat ruce nežli jazyk.

V penězích je mocná záštita.

Žádná pevnost není tak pevná, aby ji peníze nezdolaly.

Co je sladšího než mít někoho, s nímž máš odvahu hovořit o všem tak jako sám se sebou?

V přátelství není horší nákazy nežli lichocení.

Naše mysl dovede, jak se zdá, představiti cokoli.

Nemůžeme moudrost stále jen sbírat, musíme ji také uplatňovat.

Moudrost je poznání věčných pravd, upotřebitelných v životě.

Jest zapotřebí moudrost nejen získávati, nýbrž ji také užívati.

Činy moudrých lidí diktuje rozum, méně moudrých zkušenost, nevědoucích nutnost, činy zvířat příroda.

Žádná moc nesmí platit víc než zákony.

Lenost je strach před očekávanou prací.

Nemůžeme milovat toho, koho se bojíme, ani toho, kdo se bojí nás.

Nic není nesnadné pro toho, kdo miluje.

Tak jako kůň je zrozen k běhu, vůl k orání, pes ke stopování zvěře, tak je člověk zrozen k dvojímu, jak praví Aristoteles - k myšlení a jednání.

Pokoj bez knih je jako tělo bez duše.

Hloupost neosvobozuje od myšlení.

Přátelství může trvat jedině mezi dobrými lidmi.

Odevšad vede do podsvětí stejně dlouhá cesta.

Bohové se nestarají o věci lidské.

A zdaž by neměl duch vše věděti, kdyby byl bohem?

Bůh nedělá nic, není zaneprázdněn žádným zaměstnáním, nepomýšlí na žádná díla, nýbrž raduje se z vlastní moudrosti a ctnosti a má na věčné časy zajištěny největší rozkoše.

Svět byl stvořen kvůli bohům a lidem.

Nic není natolik absurdní, aby to někdy nevyřkl filosof.

Ve všech věcech je něco užitečného, třebaže ve skryté podobě.Komentáře: Marcus Tullius Cicero