Julian Tuwim

0

Specialista je ten, kdo ví všechno o něčem, ale nic o tom ostatním.

Svědomí, to je ten tichý hlásek, který nám šeptá, že se někdo dívá.

Život: doživotní trest smrti.

Snem ženy je mít malou nohu a žít na velké.

Sen ženy: mít nohu malou a žít na velké.

Hlupák dovede během jedné hodiny dát víc otázek, než moudrý člověk dát odpovědí za celý život.

Pesimista: optimista s životní praxí.

Nudný společník člověk, který mluví, když chci mluvit já.

Mozek je aparát, jehož pomocí si myslime, že myslíme.

Říká se, že opatrnost je matka moudrosti. To je lež, neboť kdyby byla opatrná, nestala by se matkou.

Co ťulpasové napíší, ať také ťulpasové čtou.

Láska: jediná fyziologická funkce, která udělala kariéru.

Aby ses poznal s nejvzdálenějšími příbuznými, stačí zbohatnout.

Žádný učený z nebe nespadl, ale pitomce jako by shazovali.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře