Jaggi Vasudev

0

Žít znamená mít povědomí o světě a vnímat ho.

Naše životy se stanou krásnými ne protože jsme perfektní, ale protože dáváme srdce do toho, co děláme.

Právě teď je největší záhubou lidstva to, že pracují jen ku prospěchu svých omezených individualistických ambicí.

Vůdce je ten, který zkouší šance osudu velké masy lidí.

Víra není něco, co můžete nějakým způsobem pěstovat.

Hledáte-li štěstí ve svých skutcích, vždy budete vázáni k vnějšímu stavu věcí.

Stromy a lidé jsou v důvěrném vztahu. To, co vydechují, my vdechujeme a to, co vydechujeme, vdechují.

Vaše inteligence je tak hluboce spjata s vaší totožností ve společnosti, kterou jste na sebe vzali, pod kterou se vydáváte, že váš mozek přestane fungovat v souladu s životem ve vás. Pracuje proti vám. Zde jsou kořeny smutku, bídy a trápení.

Opravdové slitování není o tom něco dát, nebo vzít. Opravdové slitování je pouze dělat to, co je třeba.

Vaše nálada, vaše radost neustále a pravidelně klesá. Nezáleží na tom, kolikrát si uvědomíte příčinu poklesu, vaše nálada upadá, protože nemáte ponětí o tom, jak to vše funguje.

Blahobyt nikdy nepřinášel smutek a sklíčenost ... Mít v kapse spoustu peněz je dobré, nebo ne? Vstoupí-li ale do vaší hlavy, stane se z toho trápení, protože peníze patří jen a pouze do kapsy.

Osvícení se nikdy jen tak nepřihodí. Je tu pořád. Sadhanu děláte jen proto, abyste ho viděli a ne vytvářeli božství ve své duši. Jediné, co byste vyprodukovali, by bylo vaše ego.

Zničíte-li svoje vlastní "zdi lží", všechno se sjednotí. Volnými se stanete pouze tehdy, spojíte-li se se jsoucnem. Jste-li vy a vaše existence, váš život, rozděleni, nemáte šanci být volní.

Proč jste tak lakomí když se jedná o vaše touhy a přání? Proč nebýt více šlechetný? Proč nemít nekonečná přání?

Slovo jóga doslova znamená spojení. Pocítíte-li při vědomé vše jako jedno celé, jste v józe.

Hata yoga je způsob práce s tělem, způsob disciplinování těla, očištění těla, přípravy těla k vyšším úrovním energie.

Paměť vytváří halucinaci minulosti, touha vytváří halucinaci budoucnosti.

To, co nazýváte stvořením, je jen energií. Vše je ta samá energie.

Stejně jako je mnoho barev duhy výsledkem jednoho čistého světla, tak i světová náboženství jsou reprezentací jednoho božského stvoření.

Většinu času o životě přemýšlíte a nežijete ho.

Bůh za vás už neudělá ani tu nejmenší maličkost, protože vše, co měl udělat, udělal.

Základní význam života a vzdělání je rozšířit hranice chápání a vnímání dotyčného.

Duševno není opuštění života jako takového. Duševno je stát se živ na té nejvyšší možné úrovni, nejen na povrchu, ale i ve svém jádře.

Vedle rozměru těla a mysli existuje ještě jiný rozměr, na který bychom se měli zaměřit.

Máte-li dobrou náladu, čehokoli se chopíte, budete to dělat naplno, protože nemáte co zatajovat, čeho se bát. Není tomu tak?

Naše životní energie jsou tou nejzákladnější a nejsilnější stránkou lidských bytostí. Přestože většina lidí si toho není vědoma, chování našich energií určuje chování našich těl, myslí a emocí.

Myšlenkový postup je pouze o vytvoření správného rozpoložení, kdy jste přirozeně mírumilovní a sami od sebe radostní.

Potřebujete-li externí vlivy pro vytvoření vašeho vnitřního bytí, přirozeně se stanete závislí na vnějším působení, které se stane podmínkou vaší radosti. To je základ vašeho utrpení a "otroctví". Nezměníte-li to, nikdy nepoznáte radost jako styl života.

Jak se budou cítit lidské bytosti, tak se bude mít i celá společnost.

Do jaké míry vnímáte svět, do takové míry jste živ.

Celá má práce spočívá ve zlepšení lidského vnímání.

Pokaždé když řeknete, že něčemu nerozumíte, stáváte se otevřeným a přizpůsobitelným.

Jak hluboce se dotýkáte jiného života, tak hluboce je bohatý život váš.

Pro mě je tento život snahou pomoci lidem projevit jejich božství.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře