Epiktétos

0

Jen vzdělaní jsou svobodní.

Vinný keř má tři hrozny - první vyvolává smyslnost, druhý opojení, třetí zločin.

Skutečným majetkem člověka je jeho věrnost.

Svoboda se nezískává splněním touhy, ale odstraněním touhy.

Štěstí dává bohatství jen dočasně, je to jako by ho člověku jen půjčilo, ale abychom byli skutečně šťastní, to závisí jen na naší vlaství vůli.

Je jenom jedna cesta za štěstím a to přestat se trápit nad tím, co je mimo naši moc.

Štěstí nám nedávají věci samotné, ale naše představy o nich.

Zvolte si zásadu a žijte podle ní stejně ve společnosti jiných, i sami.

Smrt není strašná. Strašnou jí dělají jen strašné představy.

Chceš-li dokázat nějakou pravdu, nerozčiluj se a nevyslovuj ani jediné zlé či urážlivé slovo.

Nezáleží na tom co se vám stane, ale jaká bude vaše reakce.

Loď nemá být jištěna jednou kotvou a život jednou nadějí.

Kdo se mýlí, pokládá upřímně lež za pravdu.

Láska mocných je bezcitná.

Máme dvě uši a jednu pusu, abychom mohli poslouchat dvakrát tolik, kolik mluvíme.

Bůh je dobro. Dobro je prospěšné. Je tedy přirozené, že kde je podstata Boha, tam je podstata dobra.

Bůh tě nejenom stvořil, ale dal tě i do ochrany sobě samému. Měj to na paměti a nezneuctívej to, co ti bylo svěřeno.

Ten, kdo nemiluje, nemá vědět, že je milován.

Jestli chceš být dobrý, nejprve se domnívej, že jsi zlý.

Jaké tedy místo budu v obci zaujímat? Takové, na jaké stačíš, zachováš-li přitom svou věrnost a čest.

Pokud chceš být štastný, tak věz, že to záleží jen na tobě.

Smrt před očima ti buď den co den, a nikdy na nic nízkého nepomyslíš a po ničem nezatoužíš.

Nežádej, aby to co se stane, se stalo tak, jak chceš. Ale dbej, aby se věci stávaly tak, jak se stávají, a budeš šťastný.

Pomocí rozumu může člověk překonávat všechny nepříjemnosti. S nepřekonatelnými nepříjemnostmi se rozumný člověk ve svém životě nikdy nesetká.

Čím se pomstíš nepříteli? Pokud mu budeš činit co nejvíce dobra.

Není třeba plakat nad člověkem, který se narodil nebo zemřel, ale jen nad tím, který za svého života ztratil svoji lidskost.

Ten, kdo sám nemiluje, by neměl vědět, že je někým milován.

Svobodný je pouze ten, kdo nemusí před nikým nic skrývat.

Zvyk má mocný účinek.

Upravený vzhled svědčí o jakési představě krásna a o skloně ke slušnosti.

Kdo vystačí s málem, nemá nikdy dost.

Přestaňte si probůh, cenit hmotných statků, přestaňte ze sebe dělat otroky nejprve svých věcí, a posléze - v zájmu těch věcí - též otroky lidí, kteří by vám je mohli opatřit nebo odejmout.

Dbej vždy o to, aby si neobdivoval ani neschvaloval nic, co je od podstaty dobra odloučené.

Každé dílo prozrazuje svého autora.

Z dobrého uspořádání věcí můžeme dokazovat, že toto dílo je výtvorem nějakého umělce a nevzniklo náhodou.

Nemysli si, že ti zlý lidé mohou uškodit. Může snad někdo uškodit tvé duši? Tak proč se rmoutíš?

Pokud vesmír nikdo neřídí, jak je potom možné, že město nebo dům není možné nechat ani na krátkou chvilku bez správců?

Mohou ti vzít všechno, kromě tvé vůle.

Kéž by byli jen tyranové a nikoli ještě jejich komorníci! A jak najednou člověk zmoudří, když ho císař učiní třeba jen dozorcem nad svým nočníkem.

Jsou lidi, kteří sotva uslyšeli dobrá ponaučení, začínají už sami poučovat druhé.

Prokážete největší službu státu a národu, když pozdvihnete nikoliv střechy domů, ale duše občanů, neboť je lépe, aby velké duše přebývaly v malých domech, než aby nízké duše číhaly v příbytcích velkých.

Chceš zvítězit v olympijských hrách? Ale uvaž! … Musíš dbát kázně, jíst podle přísných předpisů, cvičit v horku, v mrazu, leckdy si vymknout ruku a vyvrtnout kotník … a po-tom po všem - podlehnout.

Nechtěj, co není, a chtěj, co je, a budeš spokojen.

Nepřemožitelný můžeš být, nepustíš-li se do žádného zápasu, v němž zvítězit není ve tvé moci.

Člověk musí milovat toho druhého nikoliv tak, že ho potřebuje pro sebe, ale že mu vše odpouští.

Jaké místo tedy budu v obci zaujímat? - Takové, na jaké stačíš, zachováš-li přitom svou věrnost a čest.

Někdo hodně pije. Neříkej, že špatně činí, nýbrž jen, že hodně pije. Někdo se časně koupá. Neříkej, že špatně činí, nýbrž jen, že se časně koupá.

Usadil se v hostinci a zapomněl, že cesta nevede tam, ale jen okolo.

Řeknou-li ti, že o tobě někdo špatně mluví, nehaj se, nýbrž odpověz: Takže nevěděl o ostatních mých chybách, jinak by nebyl mluvil jen o těchto.

Pochop dobře a ustavičně měj v paměti, že člověk vždy jedná tak, jak se mu zdá, že je pro něho nejlepší.

Netrap druhé ničím, čím bys sám nechtěl trpět. Jestli by se ti nezamlouvalo být otrokem, postarej se, aby nikdo nebyl tvým otrokem. Máš-li otroky, ty sám jsi největším otrokem.

Nikdy o ničem neříkej: ztratil jsem, nýbrž vrátil jsem.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře