František Vymazal

Svět je velký blázinec skoro každý se má za víc než skutečně je.

Poslední vůle je někdy prvním dobrodiním.

Žák je nevděčný: naučí-li se čemu, má to sám ze sebe, neumí-li nic, je vinen učitel.

Smuteční šaty jsou ženám první útěchou ve smutku.

Rozumnější ustoupí. Smutná pravda. Na této pravdě se zakládá světovláda hlouposti.

Cesta ke slávě vede nezřídka přes mrtvolu štěstí.

Přátelství je jako tokajské víno; všude ho prodávají a nikde není pravé.

Pes mluví ocasem.

Pes je pravděpodobně nejlepší přítelem člověka proto, že nám neradí, nepůjčuje si od nás peníze a neobdarovává nás tchyněmi.

Pes se liší od člověka tím, že svého sobectví neskrývá.

Dva psi sežerou třikrát tolik co jeden.

Lidé ti odpustí spíše, když je obelžeš, než když jim povíš pravdu.

Vítězná lež se stává pravdou.

Lež je tím nebezpečnější, čím je pravdě podobnější.

Divé zvíře ukazuje svou povahu, spatří-li krev. Člověk, když uvidí peníze.

Kniha, která nestojí za dvojí čtení, nestojí za jedno.

Nejmenší hříšníci činívají největší pokání.

Hlupák je nebezpečný teprve ve chvíli, kdy si myslí, že je génius.

Zřídkakdy pozorujeme vážnější tváře než při čtení jídelních lístků.

Češi bývají velcí v malých věcech.

Kdyby byl Bůh svolal ku stvoření světa komisi, nebylo by posud světa.

Někteří lidé vynaloží celý svůj život na to, aby umřeli bohatí.

Mnozí lidé čtou jenom proto, aby nemusili myslit.

Nic není dražšího než cena dne.

Školní knihy jsou dvojí: z jedněch se ničemu nenaučíš a z druhých se ničemu naučit nemůžeš.

Voják, který nebyl v bitvě, minul se se svým povoláním.

Naděje je záloha na štěstí.

Účelem života je život sám.

Koruna je těžká čepice.

Jeden rozdává a dvacet jich bere.

Nikdy neříkej slovo nikdy.

Falešní proroci mají vždy fanatické přívržence.

Největší reformace bývají tiché.

Jenom škola života dělá filosofy.

Jenom jedna láska je stálá: nešťastná.

Kolik lidí píše nálada a nemyslí při tom nic.

Hloupostí se dopouštějí vlastně jenom rozumní lidé; u ostatních se rozumějí samy sebou.

Jsou věci, které musíme vidět, abychom v ně věřili, a jiné věci, v které musíme věřit, abychom je viděli.

Kdo může zakázat ševcovi, aby si napsal na krámek: První český národní obuvník na Moravě.

Hloupí lidé se neptají.

Okázalá marnivost je snesitelnější než skrývaná

Jsou lidé, kteří své vlastní mínění potírají, řekne-li je někdo jiný.

Člověk střídmý je pravý labužník.

Kdo zná dějiny jedné země, zná dějiny všech zemí.

Pravému lakomci peníze voní.

Štěstím mladosti je lehkomyslnost; štěstím stáří je lhostejnost.

Nedůvěra udržuje vzájemnou vážnost.

Sláva je drahá.

Poctivý člověk nemá tajností.

Jak bohatí bychom byli, kdybychom šetřili všude tak, jak šetříme v dobročinnosti,

Kdo mlčí o chybách jiného, zná sebe samého.

Za zločiny, které páchají celé houfy, není nikdo odpovědný.

Staré zásluhy se rychle zapomínají.

Boháči žijí podle svých prostředků, ale nedávají podle nich.

Móda se neřídí nikdy rozumem, proto je všemohoucí.

Kam by dospěl nadaný žák, kdyby mu ve škole nepřekáželi myslit!

Legenda vzniká opakováním.

Kdyby všichni, kteří jiným jámu kopou, sami do ní upadli, nebylo by dávno žádných jam.

Nelítostný člověk vidí v každém neštěstí osobní vinu.

Každý učitel by měl znáti dějiny pravopisu.

Před smrtí se nebojíme smrti, ale změny života.

Mladí lidé ani netuší, jak hloupí připadají starším.

Závist je zřetelné uznávání.

Spisovatel nepíše, co chce, ale co umí.Komentáře: František Vymazal