František Vymazal

0

Svět je velký blázinec skoro každý se má za víc než skutečně je.

Poslední vůle je někdy prvním dobrodiním.

Žák je nevděčný: naučí-li se čemu, má to sám ze sebe, neumí-li nic, je vinen učitel.

Smuteční šaty jsou ženám první útěchou ve smutku.

Rozumnější ustoupí. Smutná pravda. Na této pravdě se zakládá světovláda hlouposti.

Cesta ke slávě vede nezřídka přes mrtvolu štěstí.

Přátelství je jako tokajské víno; všude ho prodávají a nikde není pravé.

Pes mluví ocasem.

Pes je pravděpodobně nejlepší přítelem člověka proto, že nám neradí, nepůjčuje si od nás peníze a neobdarovává nás tchyněmi.

Pes se liší od člověka tím, že svého sobectví neskrývá.

Dva psi sežerou třikrát tolik co jeden.

Nebezpečné je, co nepředvídáme.

Lidé ti odpustí spíše, když je obelžeš, než když jim povíš pravdu.

Vítězná lež se stává pravdou.

Lež je tím nebezpečnější, čím je pravdě podobnější.

Divé zvíře ukazuje svou povahu, spatří-li krev. Člověk, když uvidí peníze.

Kniha, která nestojí za dvojí čtení, nestojí za jedno.

Nejmenší hříšníci činívají největší pokání.

Hlupák je nebezpečný teprve ve chvíli, kdy si myslí, že je génius.

Dějiny Evropy jsou dějiny Francie.

Zřídkakdy pozorujeme vážnější tváře než při čtení jídelních lístků.

Češi bývají velcí v malých věcech.

Kdyby byl Bůh svolal ku stvoření světa komisi, nebylo by posud světa.

Někteří lidé vynaloží celý svůj život na to, aby umřeli bohatí.

Jaké jsou to knihy, k nimž potřebujeme teprve učitele.

Nikdo neví, pro koho staví dům.

Jeden se dře a druhý ho chválí.

Kdo nic neumí, chlubí se aspoň svými studiemi.

Konečný vývoj bývá často konec vývoje.

Těžké je v řeči to, co se málo kdy mluví.

Máme málo proroků a těm nevěříme.

Pravdivá historie vypadá vždy více méně škaredě.

Selský rozum nejlepší.

Němec si koupí raději opici než knihu.

Pověsti často napravují, co pokazily dějiny.

Nejlepší bývá vesnice, z níž se do novin nepíše.

Mnozí lidé čtou jenom proto, aby nemusili myslit.

Francouz je původem Kelt, jazykem Říman a jménem Němec (Frank).

Svoboda má touž cenu jakou máme my sami.

Hloupý nemá štěstí, ale štěstí má jeho.

Kolik bláznovství musí člověk dělati s lidmi, aby ho neměli za blázna!

Patronem anarchistů by mohl být nebožtík Herostrat.

Dějiny ukazují, jak se člověk měnil.

Člověk musí hodně sestárnout, aby všeličemu nerozuměl.

Řeč je věrnější obraz národa než literatura.

Mnoho spisovatelů by se více četlo, kdyby byli méně psali.

Opravdu veliký člověk neodloží nikdy prostotu dítěte.

Dva proti jednomu jsou vždy kompetentní.

Kdo mluví příliš mnoho o jiných, spálí si jazyk.

Manželství bývá nezřídka rozvodem dvou srdcí.

Jak rádi se dovoláváme autority, kde náš rozum nestačí!

Některé tajemství zvíš nejbezpečněji tím, že se po něm neptáš.

Jak mnohý úřadní sluha si myslí, že by to bez něho nešlo.

Přečti si ročně jednu dobrou knihu a budeš vědět dost.

Nic není dražšího než cena dne.

Mnohý člověk neřekl jak živ rozumného slova.

Docházíme konečně toho ideálu, že nemáme žádného.

Chvalořečníci mluvívají o dobách, kterých neviděli.

Naivnost je dar boží.

Nejkrásnější obrazy jsou zadarmo.

Náhoda zachovala více lidí než opatrnost.

Tlachati se učíme dříve, než poslouchati.

Malé akademie jsou pro malé akademiky.

Lakomec nadává na lékaře, aby ho nemusil zavolat a platit. •

Mohlo by se vám líbit

Komentáře