Svět je velký blázinec skoro každý se má za víc než skutečně je.

Poslední vůle je někdy prvním dobrodiním.

Žák je nevděčný: naučí-li se čemu, má to sám ze sebe, neumí-li nic, je vinen učitel.

Smuteční šaty jsou ženám první útěchou ve smutku.

Rozumnější ustoupí. Smutná pravda. Na této pravdě se zakládá světovláda hlouposti.

Cesta ke slávě vede nezřídka přes mrtvolu štěstí.

Přátelství je jako tokajské víno; všude ho prodávají a nikde není pravé.

Pes mluví ocasem.

Pes je pravděpodobně nejlepší přítelem člověka proto, že nám neradí, nepůjčuje si od nás peníze a neobdarovává nás tchyněmi.

Pes se liší od člověka tím, že svého sobectví neskrývá.

Dva psi sežerou třikrát tolik co jeden.

Lidé ti odpustí spíše, když je obelžeš, než když jim povíš pravdu.

Vítězná lež se stává pravdou.

Lež je tím nebezpečnější, čím je pravdě podobnější.

Divé zvíře ukazuje svou povahu, spatří-li krev. Člověk, když uvidí peníze.

Kniha, která nestojí za dvojí čtení, nestojí za jedno.

Nejmenší hříšníci činívají největší pokání.

Hlupák je nebezpečný teprve ve chvíli, kdy si myslí, že je génius.

Zřídkakdy pozorujeme vážnější tváře než při čtení jídelních lístků.

Češi bývají velcí v malých věcech.

Kdyby byl Bůh svolal ku stvoření světa komisi, nebylo by posud světa.

Někteří lidé vynaloží celý svůj život na to, aby umřeli bohatí.

Jenom škola života dělá filosofy.

Pravému lakomci peníze voní.

Móda se neřídí nikdy rozumem, proto je všemohoucí.

Mnoho lidí žije dobře z pouhého slibování.

Poslední čest, kterou vzdáváme mrtvým, bývá někdy první.

Každá móda bývá dvakrát směšná: na počátku a na konci.

Zbav se všech předsudků a budeš osamocen.

Idealismus je ctnost nezkušenosti.

Ženská otázka je z velké části mužská otázka.

Pravda vychází od jednotlivců.

Jenom tím se drží svět, že jsou různí lidé.

Jsou lidé, kteří nedělají nic jiného než co vidí na jiných.

Fakta nás pobuřují více než nejnebezpečnější zásady.

Někteří lidé jsou počestní jenom z opatrnosti anebo z pohodlí.

Nejbezohlednější jsou lidé, kteří v životě nedbají ničeho tak, jako svého pohodlí.

Neodhodlanost je horší než nečinnost.

Celá pokolení opakují špatně to, co řekl jeden dobře.

Komentáře