František Vymazal

Svět je velký blázinec skoro každý se má za víc než skutečně je.

Poslední vůle je někdy prvním dobrodiním.

Žák je nevděčný: naučí-li se čemu, má to sám ze sebe, neumí-li nic, je vinen učitel.

Smuteční šaty jsou ženám první útěchou ve smutku.

Rozumnější ustoupí. Smutná pravda. Na této pravdě se zakládá světovláda hlouposti.

Cesta ke slávě vede nezřídka přes mrtvolu štěstí.

Přátelství je jako tokajské víno; všude ho prodávají a nikde není pravé.

Pes mluví ocasem.

Pes je pravděpodobně nejlepší přítelem člověka proto, že nám neradí, nepůjčuje si od nás peníze a neobdarovává nás tchyněmi.

Pes se liší od člověka tím, že svého sobectví neskrývá.

Dva psi sežerou třikrát tolik co jeden.

Nebezpečné je, co nepředvídáme.

Lidé ti odpustí spíše, když je obelžeš, než když jim povíš pravdu.

Vítězná lež se stává pravdou.

Lež je tím nebezpečnější, čím je pravdě podobnější.

Divé zvíře ukazuje svou povahu, spatří-li krev. Člověk, když uvidí peníze.

Kniha, která nestojí za dvojí čtení, nestojí za jedno.

Nejmenší hříšníci činívají největší pokání.

Hlupák je nebezpečný teprve ve chvíli, kdy si myslí, že je génius.

Zřídkakdy pozorujeme vážnější tváře než při čtení jídelních lístků.

Češi bývají velcí v malých věcech.

Kdyby byl Bůh svolal ku stvoření světa komisi, nebylo by posud světa.

Někteří lidé vynaloží celý svůj život na to, aby umřeli bohatí.

Jaké jsou to knihy, k nimž potřebujeme teprve učitele.

Selský rozum nejlepší.

Mnozí lidé čtou jenom proto, aby nemusili myslit.

Nic není dražšího než cena dne.

Mnohý člověk neřekl jak živ rozumného slova.

Noviny jsou literární hřbitovy.

Lidská moudrost je obmezena, hloupost nemá konce.

Školní knihy jsou dvojí: z jedněch se ničemu nenaučíš a z druhých se ničemu naučit nemůžeš.

Voják, který nebyl v bitvě, minul se se svým povoláním.

Naděje je záloha na štěstí.

Útěcha neutěší, ale lichotí.

Jediná věda, která nenadělala sekt, je matematika.

Člověk bez peněz je vlk bez zubů.

Účelem života je život sám.

Koruna je těžká čepice.

Jeden rozdává a dvacet jich bere.

Některý kůň vydělá za pět minut víc než člověk za celý život.

Nikdy neříkej slovo nikdy.

Falešní proroci mají vždy fanatické přívržence.

Naše známost s kadeřníkem trvá obyčejně tak dlouho jako naše vlasy.

Největší reformace bývají tiché.

Zlá myšlénka je horší než zlý skutek.

Člověk si neváží člověka, ale toho, co na něm vidí.

Jenom škola života dělá filosofy.

Vymyslí-li chudý člověk přísloví, nerozšíří se.

Lež je pevný základ.

Jenom jedna láska je stálá: nešťastná.

Kolik lidí píše nálada a nemyslí při tom nic.

Hloupostí se dopouštějí vlastně jenom rozumní lidé; u ostatních se rozumějí samy sebou.

Právo je, co můžeš, povinnost, co musíš.

Jsou věci, které musíme vidět, abychom v ně věřili, a jiné věci, v které musíme věřit, abychom je viděli.

Kdo nestojí sám za nic, strká se za jiné.

Zbraň slabých je naříkání.

Kdo může zakázat ševcovi, aby si napsal na krámek: První český národní obuvník na Moravě.

Čemu nerozumíš, tomu se klaníš.

Hloupí lidé se neptají.

Starý blud má více přátel než nová pravda.

Okázalá marnivost je snesitelnější než skrývaná

Jsou lidé, kteří své vlastní mínění potírají, řekne-li je někdo jiný.

Bourání starých bývá stavění, stavění mladých bývá bourání.

Práce je pokrm šlechetných duší.Komentáře: František Vymazal