Citáty o štěstí

0

Největším štěstím v životě člověka je vědomí, že nás někdo miluje proto, jací jsme, nebo spíše přesto, jací jsme. (Romain Rolland)

A jestli jsi miloval někdy ženu nebo zemi, prožil jsi výjimečné štěstí, a umřeš-li potom, to už není důležité. (Ernest Hemingway)

Mladí muži si přejí: lásku, peníze a zdraví. Jednoho dne však řeknou: zdraví, peníze a lásku. (Paul Géraldy)

Štěstí i neštěstí je věcí duše. (Démokritos)

Šachy podobně jako hudba a láska mají tu moc učinit člověka šťastným. (Siegbert Tarrasch)

Největším štěstím v životě je přesvědčení, že jsme milováni. (Victor Hugo)

V přátelství, zrovna jako v lásce, bývají často lidé šťastnější tím, že leccos nevědí, než tím, co je jim známo. (François de La Rochefoucauld)

Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí. (Lev Nikolajevič Tolstoj)

Lidské štěstí nikdy nezůstává dlouho na jednom místě. (Hérodotos)

Všechny šťastné rodiny jsou si navzájem podobné, každá nešťastná rodina je nešťastná svým způsobem. (Lev Nikolajevič Tolstoj)

Pokud se vaše štěstí odvíjí od toho, co si o vás myslí společnost, zůstanete navždy zklamáni. (Madonna)

Nebudu šťastná, dokud nebudu stejně slavná jako Bůh. (Madonna)

Jsem šťastná, že mám kolem sebe rodinu. Jinak bych riskovala riziko lásky sama se sebou. (Shakira)

Obětovat svůj život, své štěstí, je vždy pouze smutnou a výjimečnou nutností, nikoli naplněním věčného životního zákona. (John Ruskin)

První polovina naší svatby byla velmi šťastná. Ale pak na cestě z obřadu… (Henry Youngman)

Štěstí je jen v lásce, v myšlence a v dobrotě srdce. Všechno ostatní je bolest. (Otokar Březina)

Člověk může srdcem milovat, ale jen rozumem být šťasten. (Giordano Bruno)

Většina lidí je šťastných, protože si to usmysleli. (Abraham Lincoln)

Šťastná je jen duše, která miluje. (Johann Wolfgang Goethe)

Štěstí je mozaika složená z nepatrných částí radostí. (Eliot Spitzer)

Trpět pro milovaného člověka je v lidském řádu určitou formou štěstí. (Francois Coppée)

I z té nejšťastnější doby zbudou pomníky a hroby. (Jiří Žáček)

Štěstí u inteligentních lidí je nejvzácnější věc. (Ernest Hemingway)

Šťasten, kdo nic neočekává, neboť nebude nikdy zklamán. (Alexander Pope)

Být miláčkem štěstěny je nebezpečné. Není ve vaší moci, aby se štěstěna stala miláčkem vaším. (Ladislav Muška)

Štěstí nespočívá v tom, že můžeš dělat to, co chceš, ale že vždy najdeš zalíbení v tom, co děláš. (Lev Nikolajevič Tolstoj)

Devět desetin našeho štěstí spočívá ve zdraví. (Arthur Schopenhauer)

Štěstí hraje v mém povolání obrovskou roli. Mnoho lidí dostane šanci, ale jen šťastlivci ji správně rozpoznají a chopí se ji. (Matthew Vaughn)

Dobrý hráč má pořád štěstí. (José Raúl Capablanca)

Není žádného světla, jež by svítilo jen pro sebe. Každé štěstí osvětluje svět. (Hans Margolius)

Šťasten kdo zemře dříve, než sám začne volat smrt, aby ho vzala. (Francis Bacon)

Až teprve naše společná láska mi ukázala co je v životě důležité. Teď vím, že štěstí je jen poloviční, když se o něj nemáš s kým dělit, a že smutek je dvojnásobný, když Ti z něj nemá kdo pomoci. S Tebou jsem poznal, co to znamená opravdu milovat a jaké to je, když je moje láska opětována... (William Shakespeare)

Za každou minutu, kdy jste naštvaní ztratíte šedesát sekund štěstí. (Ralph Waldo Emerson)

Štěstí leží ve tvých vlastní rukách. (Madonna)

Bylo by štěstí na ní umřít,jenže ona dřív přejde. (Ingmar Bergman)

Šťastný člověk nevnímá čas. (Stefan Zweig)

Málokteří lidé mohou být šťastni, aniž by nenáviděli nějakou osobu, národ nebo tvora. (Bertrand Russel)

Kdo chytá štěstí, je sám chycen. (Alois Jirásek)

Nejkrásnější šaty, které žena může obléknout, jsou ruce muže, který ji miluje. Pro ty, které takové štěstí nemají, jsem tu já. (Yves Saint Laurent)

Štěstěna je žena, a jen dokud ji ovládáš pevnou rukou, udržíš si ji. (Niccolo Machiavelli)

Ta opravdu šťastná láska je vlastně právě jen ta nešťastná. (Samuel Butler)

Láska není totéž co štěstí - je heroismus. (Božena Benešová)

Peníze jsou polovinou štěstí, druhou polovinou je mnoho peněz. (Žarko Petan)

Cílem umění je dělat člověka šťastným. (Michelangelo Buonarroti)

Muž může být šťasten s jakoukoli ženou, pokud ji nemiluje. (Oscar Wilde)

Láska nás činí jen šťastnými, místo aby činila náš život radostný. (Aischylos)

Pokud nebere v potaz své štěstí, kterého jsem měla celkem dost. Pracuji velmi tvrdě. Nestarám se o to, jestli se zraním. Prostě jdu dál. (Ziyi Zhang)

Slabí věří ve štěstí. Silní věří v příčinu a důsledek. (Ralph Waldo Emerson)

To všeobecně platí pro ženy, že jdou tam, kam jde přízeň štěstěny. (Geoffrey Chaucer)

Nikoliv v tom, že jsme milováni, ale v tom, že milujeme, je naše štěstí. (Sylva Carmen)

Opravdový egoista souhlasí dokonce s tím, aby byli jiní lidé šťastní. Pokud jsou šťastni díky jemu. (Jules Renard)

Jenom jednoduché věci nikdy nezklamou. A štěstí se má začít hledat úplně dole při zemi. (Erich Maria Remarque)

Myslím, že dokonalé štěstí může poznat člověk jen tehdy, když poznal největší bolest. (Liz Taylorová)

Tajemství liského štěstí je nemluvit tolik o minulosti. (Viktor Dyk)

Cesta ke slávě vede nezřídka přes mrtvolu štěstí. (František Vymazal)

Velké štěstí následuje velkou bolest. (Charlie Chan)

Štěstí dává bohatství jen dočasně, je to jako by ho člověku jen půjčilo, ale abychom byli skutečně šťastní, to závisí jen na naší vlaství vůli. (Epiktétos)

Zcela šťasten se necítí nikdo, ledaže by byl opilý. (Arthur Schopenhauer)

Přání mohou být jen tam, kde jsou naděje. V každém přání je vždycky také záblesk štěstí. (Hans Margolius)

Samotná láska nebo sex sám o sobě manželské štěstí nepřinesou. (Napoleon Hill)

Štěstí i neštěstí většinou přicházejí tam, kde je obou víc než dost. (Baltasar Gracián)

Měj stále na paměti, že všechno je pomíjející. Ve štěstí nebudeš veselý a v trápení smutný. (Sókratés)

Na trhu je každý nejen strůjcem svého štěstí, ale trh je současně systémem zvyšování obecného pokroku. (Milton Friedman)

Myslím, že hodně štěstí vám přinesou děti, ale taky hodně neštěstí, když se jim nedaří. Myslím, že štěstí přináší, když se vám daří dělat to, co máte rádi. (Nicholas Winton)

Je jenom jedna cesta za štěstím a to přestat se trápit nad tím, co je mimo naši moc. (Epiktétos)

Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí. (Jan Werich)

Zvyk nám shůry seslán byl, aby nám štěstí nahradil. (Alexandr Puškin)

Rodíme se jen jednou, dvakrát se nelze narodit, nýbrž je jisté, že po celou věčnost nebudeme již existovati. A tu ty, který nejsi pánem zítřka, odkládáš své štěstí na dobu pozdější. Život pak míjí v samém prodlévání a jeden jako druhý umíráme, aniž jsme našli pro sebe volnou chvíli. (Epikúros)

Štěstí a blaženost nezáleží ani v bohatství, ani ve vysokém úřadě nebo moci, nýbrž v bezbolestném klidu, umírněnosti citů a v takovém stavu duše, jenž dbá mezí určených přírodou. (Epikúros)

Přátelství je součást lidského štěstí. (Jan Werich)

Mým cílem je být šťastná. (Penelope Cruz)

Štěstí muže zní Chci! Štěstí ženy On chce! (Friedrich Nietzsche)

Štěstí je dělat, nikoliv vlastnit. (Napoleon Hill)

Ten, kdo říká, že za peníze si štěstí nekoupíš, jednoduše neví, kde nakupovat. (Bo Derek)

Cítit se šťastný je nejrychlejší způsob, jak si do života přilákat peníze. (Rhonda Byrne)

Muži mohou být šťastní jedině tehdy, pokud nezjistí že cílem života je být šťastný. (George Orwell)

Po chvilce štěstí zbyde zas jen bol. (Omar Chajjám)

Milovat znamená dávat si schůzku se štěstím v paláci náhody. (Pierre Bonnard)

Chtěl bych mít kapku štěstí, nebo plný sud rozumu. (Menandros)

Jen statečný a šťastný může závist snést. (Publilius Syrus z Antiochie)

Štěstí je možné pouze za předpokladu, že vás touha po penězích nesvede na šikmou plochu. (Edgar Cayce)

Vězte, že štěstí spočívá ve svobodě a svoboda v odvaze. (Periklés)

Opravdové štěstí se ukrývá v jednoduchých, zdánlivě nezajímavých věcech. (Eckhart Tolle)

Při stvoření člověka zapomněli naplánovat štěstí. (Sigmund Freud)

Štěstí – to je prostě dobré zdraví a špatná paměť. (Ernest Hemingway)

Ze štěstí všech se raduj, neštěstím buď dojat. (Lucius Annaeus Seneca)

Štěstí je radost z příštího dne. (Jiří Švejda)

Jsem šťastná, protože nemusím dělat věci, které dělat nechci. (Sigourney Weaver)

Nejšťastnější chvíle života jsou ty, které trávíme se svojí rodinou. (Candelaria Molfese)

Bohatství zbavuje citlivosti, ostatně jako všechno štěstí. (Stefan Napierski)

Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač by byl ochoten zemřít. (Honoré de Balzac)

Většina lidí je tak šťastná, jak si usmyslí. (Abraham Lincoln)

Štěstí není na prodej. Štěstí se rodí jen ze správného duševního postoje. (Joseph Murphy)

Láska je prapodivný vládce a šťastný ten, kdo nesetká se s její krutostí. (Jean de La Fontaine)

Tato kniha pomáhá lidem na celém světě objevovat štěstí.
(O knize Mnich, který prodal své Ferrari.) (Paulo Coelho)

Není horší cesty za štěstím než hýření ve "vybrané společnosti", neboť tím se jen snažíme změnit svou existenci ve sled veselí, požitků a potěšení, v němž se nevyhneme zklamání. (Arthur Schopenhauer)

Lidé nedělají to, co chtějí. Naštěstí! (Jules Renard)

Uskladněné štěstí podléhá zkáze nejrychleji. (Pavel Kosorin)

Být šťastný v lásce znamená překonat neklid štěstí. (Maurice Maeterlinck)

Radost ze štěstí přátel není projevem našeho dobrého srdce ani přátelství, nýbrž naděje, že přijde řada i na nás, nebo že si z toho jejich štěstí budeme moci kousek uloupnout. (François de La Rochefoucauld)

Ze spokojenosti vychází nejvyšší štěstí. (Šrí Pataňdžali)

Mohlo by se vám líbit

Komentáře