Démokritos z Abdér

0

Krása je život snímající závoj ze své tváře. Avšak vy jste život a vy jste závoj. Krásné věci poznávají a vyhledávají, kdo jsou k tomu nadáni.

Je nerozumné neustupovat nutnostem v životě.

Nerozumní nikoho nepotěší v celém svém životě.

Stálý styk se špatnými zvětšuje sklon ke špatnostem.

Lidé žádají v modlitbách od bohů zdraví, ale že sami v sobě mají nad ním moc, nevědí.

Vzdělání má hořké kořeny, ale sladké ovoce.

Štěstí i neštěstí je věcí duše.

Nerozumní nenávidí život a přece chtějí žíti ve strachu před smrtí.

Nezkrotný smutek omámené duše vyháněj rozumem.

Nerozumní touží po životě, bojící se smrti.

Otcovo sebeovládání je pro děti nejlepším poučením.

Je rozumný, kdo se nermoutí pro to, co nemá, nýbrž se raduje z toho, co má.

Umírněnost rozmnožuje příjemnost a zvětšuje rozkoš.

Kdo nemá jediného přítele, toho život nestojí za to, aby byl žit.

Stejné myšlení vytváří přátelství.

Ti, kdo rádi haní, nejsou nadáni k přátelství.

Přátelství jednoho moudrého je lepší než přátelství všech nerozumných.

Ustavičná práce se usnadňuje návykem.

Podvodníci a pokrytci všechno dokáží řečmi, nic činem.

Nepřátelství příbuzných bývá mnohem obtížnější než nepřátelství cizích.

Nic se neděje náhodně, ale vše se děje z racionálního důvodu a potřeby.

Moudrost zbavuje duši vášní.

Medicina léčí nemoci těla, kdežto moudrost zbavuje duši vášní a trápení.

Lítost nad hanebnými činy je záchranou života.

Velmi ubližují nerozumným ti, kteří je chválí.

Bohatí mají půjčovat chudým a pomáhat jim, protože tak vznikají dobré vztahy a ne závist a nenávist.

Bohatství není špatné, ale pokud se získává ničemnostmi, je to to nejhorší ze všeho.

I když jsi sám, nedělej nic špatného.

Člověk je vesmír v malém.

Mnozí mnohoučení nemají žádný rozum.

Kdo má štěstí na zetě, získává syna, kdo je nemá, ztrácí dceru.

Raději bych nalezl jednu příčinu, než bych se stal perským králem.

Život beze svátků je jako dlouhá cesta bez hostince.

Země má tvar kruhové desky, uprostřed prohloubené.

Ženy se nemají cvičit v rétorice; to by bylo příliš.

Malá dobrodiní v pravé chvíli mohou být těmi největšími.

Podle zvyku sladká chuť, podle zvyku kyselá chuť, podle zvyku barva; ve skutečnosti však jen atomy a prázdno.

Lépe žít jako chudý v demokracii než jako bohatý pod tyranem.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře