Lev Nikolajevič Tolstoj

0

Aby člověk mohl žít čestně, musí se rvát, bít se, mýlit, začínat a opět začínat, prohrávat a věčně zápasit. Tomu říkám charakter.

Život lidský má své hranice a nikomu z nás není dáno je překročiti.

Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí.

Nevyčítej životu, co ti nedal, ale uč se oceňovat, co ti dal.

Všechna rozmanitost, všechen půvab, všechna krása života se skládá ze stínu a světla.

Utrpení je potřebnou podmínkou vzrůstu jak fyzického, tak duševního. Bez utrpení nemůže život přejít z jedné formy do druhé. Nemůže, neboť samo utrpení působí vzrůst.

Upravovat život jiným lidem ti připadá lehké, vždyť když ho upravíš špatně, nebude zle tobě, ale jim.

Život, to je štěstí!

Ze všech věd, které člověk může a musí znát, tou hlavní je umět žít tak, aby spáchal co nejméně zla a způsobil co nejvíc dobra.

Milovat znamená žít životem toho, koho milujeme.

Ženy provázené stínem obyčejně špatně skončí.

Žena, která nedokáže být šťastná doma, nebude šťastná nikde.

Vždyť si jenom všimněte: zvířata páří se jen tenkrát, když mohou zplodit potomstvo. Ale hanebný vládce přírody stále, jen když je to příjemné. A málo toho, ještě toto opičí zaměstnání povznáší na perlu stvoření, na lásku!

Ze všech věcí, které člověk může a musí znát, tou hlavní je umět žít tak, aby spáchal co nejméně zla a způsobil co nejvíce dobra.

Víno když je odzátkováno se musí vypít.

Vědomí je naprosto samostatný a na rozumu nezávislý zdroj sebepoznání. Rozumem se člověk pozoruje, ale zná se pouze prostřednictvím svého vědomí.

Válka je nejtěžší podřízení lidské svobody zákonům božím.

Válka není nepříjemnost, ale ta nejohavnější věc na světě.

Jak strašná věc je válka, jak strašná věc!

Umění je květ života celé společnosti.

Úctu si lidé vymysleli, aby maskovali prázdnotu tam, kde by měla být láska.

Radost z konání dobra je jediné pravé štěstí v životě.

Štěstěna je bezostyšná děvka.

Šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině.

Nechme mrtvé mrtvým, ale pokud je člověk živý, musí žít a být šťastný.

Člověk musí věřit ve štěstí, má-li být opravdu šťastný.

Je třeba věřit v existenci štěstí, abychom byli šťastni.

Štěstí je radost bez lítosti.

Všechny šťastné rodiny jsou si navzájem podobné, každá nešťastná rodina je nešťastná svým způsobem.

Štěstí nespočívá v tom, že můžeš dělat to, co chceš, ale že vždy najdeš zalíbení v tom, co děláš.

Šachy jsou postaveny, zítra začne hra, jak řekl Napoleon.

Svoboda ničím neomezená je v lidském vědomí podstatou života.

Nemáš-li sil, abys hořel a šířil světlo, aspoň nezacloňuj!

Člověk nemůže ničím vládnout, dokud má strach ze smrti. Kdo se jí však nebojí, tomu patří všechno.

Spánek je nade všechno.

Bratranci a sestřenice to je nebezpečný vztah!

Čistý a naprostý smutek je právě tak nemožný jako čistá a nezkalená radost.

Všechno skončí smrtí, všechno.

Smrt je spása, smrt je klid. Ach, proti žalu není jiného útočiště.

Smrt je probuzení.

Člověku nic neuleví jako slzy.

Světlo zůstává světlem, i když ho slepí nevidí.

Nevěřte slovům, svým, ani cizí,. Věřte jen svým i cizím skutkům.

Nač je lidem rozum, když je na ně možno působit násilím?

V rozumu je síla. Hlava bez rozumu je jako svícen bez svíčky.

Všechny šťastné rodiny jsou si podobné, každá nešťastná rodina je nešťastná po svém.

Není rodiny, aby neměla své hoře.

Je nutno rozlišovat mezi vídeňskou vládou a rakouským císařem.

Příčiny historické události neexistují a nemohou existovat kromě jediné prapříčiny všech příčin.

Falešný přítel je horší, než nepřítel, protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto příteli věříš.

Provaz je dobrý, když je dlouhý, a řeč, když je krátká.

Nenávidím pravdu, která o sobě tvrdí že je neomylná.

Žádná pravda se nejeví dvěma lidem stejně.

Čím blíže jsou lidé pravdě, tím jsou snášenlivější vůči cizím omylům. A opačně.

Osvobodit se od práce je zločin.

Ten, kdo nic nedělá, má vždycky mnoho pomocníků.

Na pokání není nikdy pozdě.

Člověk, který nezná Paříž, je divoch.

Olomouc je příjemné město.

Všechno pochopit, znamená všechno odpustit.

Oběd je důležitější než verše.

Nikdy a ničím na světě nepřimějete čtenáře k tomu, aby poznával svět pomocí nudy.

V nesmrtelnost nevěří, pouze ten, kdo doposud vážně nepřemýšlel o smrti.

Znám pouze dvě skutečná životní neštěstí - výčitky svědomí a nemoc.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře