Sofoklés

0

Nikdo nemiluje život tak, jako starý člověk.

Nejpříjemnější život mají ti, kteří nemyslí.

Pamatuj, že i ta nejtěžší hodina ve tvém životě, má jen 60 minut.

Ne moudrost, hloupost je umíněná.

Pamatuj, že úspěch je odměna za dřinu.

Naše štěstí závisí na moudrosti námi zvolených cest.

Jediné slovo někdy stačí na to, aby vybudovalo nebo zničilo štěstí.

Naše štěstí závisí celou dobu na moudrosti.

Zahodit oddané přátelství je jako skoncovat se životem.

Kdybychom psy naučili mluvit, ztratili bychom posledního přítele.

Nejsladší je žít v nevědomosti.

Miluj ženu tak, jako bys ji nenáviděl a nenáviď tak, jako bys ji miloval.

Přišel jsem společně milovat, ne však společně nenávidět.

Mnoho je na světě mocného, nic však mocnějšího člověka.

Děti jsou kotvy, které drží matčin život.

Bohatství je schopno se vplížit ve svatyně i v úřady.

Milovat - to znamená uvíznout v beznadějné situaci.

Mluvit mnoho je jedna věc, mluvit dobře je věc druhá.

Braň se každým těm, kdož slov by nedbali.

Pravda je vždycky nejsilnější argument.

Chtít provést nemožné je nerozum.

S nutností je marno bojovat.

Zlého posla nikdo nemá rád.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře