Lucius Annaeus Seneca

0

Co je ohavnějšího než stařec, jenž pošetile žije?

Doufej ve spravedlnost, ale buď připraven i na bezpráví.

Jednej tak, abys byl šťastný, ne aby ses šťastným jen zdál.

Žít blaženě a žít ve shodě s přirozeností , to je totéž.

Kdo rozhodl spor bez vyslechnutí druhé strany, nebyl spravedlivý, i kdyby rozhodl spravedlivě.

Život je jako divadelní kus. Nezáleží na tom, jak byl dlouhý, ale jak dobře byl zahrán.

Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý. Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý.

Velmi krátký a nepokojný je život těch, kteří zapomínají na minulost, nedbají přítomnosti a bojí se budoucnosti.

Se životem je to jako se hrou - nezáleží na tom, jak je dlouhá, nýbrž na tom, jak se hraje.

Špatně žijí ti, kteří stále žít začínají.

Kdo chce uniknout svým starostem nepotřebuje jinou zemi, ale jinou osobnost.

Je dobré nikoli pouze žít, nýbrž dobře žít.

Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká.

Opilost není nic než dobrovolné šílenství.

Pro život, ne pro školu se učíme.

Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu.

Dokud žijeme, učme se, jak žít.

Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.

Dokud žijeme, musíme se umění života učit.

Lidé neumírají, ale vraždí se nevhodným způsobem života.

Všem lidem prospívá dopřát čas od času duši uvolnění. Odpočinek obnovuje totiž životní sílu a veselá nálada prázdnin rozežene každý smutek.

Někdy i žít je statečným činem.

Pokud žijeme, učme se žít.

Jak dlouho žiji, to nezávisí na mně. Ale jestli skutečně žiji, to na mně závisí.

Nejkrásnější ženská vlastnost je - mlčení.

Činy, které jsou často trestány, často se páchají.

Zločin musí být zakryt zločinem.

Mezi dvěma lidmi budiž při dobrodiních tento zákon: Jeden by ihned zapomněl, co dal, a druhý, aby nikdy nezapomněl, že něco dostal.

Zákon má být stručný, aby si jej nezkušení lidé snáze zapamatovali.

Vzpomínky na prožitou rozkoš jsou delší a věrnější než přítomnost.

Trpaslík nebude větší i kdyby se na horu postavil.

Nejvíce se těší z bohatství ten, kdo po něm nejméně touží.

V okamžiku největšího štěstí je žádoucí zemřít.

Nepotřebovat štěstí - to je vaše štěstí.

Štěstí přátele získává, neštěstí prověřuje.

Velké štěstí je velké otroctví
(Magna servitus est magna fortuna).

Neštěstí zdrtí jen toho, kdo se dal oklamat štěstím.

Nevěřte, že se člověk může stát šťastným neštěstím jiných.

Ze štěstí všech se raduj, neštěstím buď dojat.

Nikdo není tak starý, aby nemohl beze studu doufat ještě v jeden den.

Smysl života spočívá ve vytvoření Božího království na zemi, neboli v tom, že vyměníme sobecký, závistivý, násilnický a nerozumný život za život lásky, bratrství, svobody a rozumu.

Nikdo není smutný sám pro sebe.

Lenošení bez vzdělání znamená smrt a hrob pro žijícího člověka.

Je nejisté, kde tě čeká smrt, a tak ji očekávej všude.

Smrt je někdy trestem, často darem, pro mnohé dobrodiním.

Krutější je stále se bát smrti než zemřít.

Celý lidský život je jen cesta ke smrti.

Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život.

Co nezmůže rozum, často vyléčí čas.

Nelidskou rozkoší je těšiti se z cizího neštěstí.

Neměli bychom psát tak, aby nám [čtenář] mohl porozumět, ale aby nám nemohl nerozumět.

Kdo je přítel, miluje, ale kdo miluje, nemusí být přítelem. Přátelství je vždycky prospěšné, zatímco láska často zraňuje.

Příteli řekni o všech svých myšlenkách a všech svých starostech. Věř jeho věrnosti: tak docílíš, že ti bude věrný.

Pravé přátelství nerozloučí ani naděje, ani strach, ani starost o vlastní prospěch. Přátelství umírá s člověkem a člověk umírá za přátelství.

Lichotný nepřítel se ke mně staví, jako by byl mým přítelem.

Pravda je přístupná všem, ještě nikdo ji neuchvátil jen pro sebe.

Osud může odejmout bohatství, nikoliv však odvahu.

Nikdo neváhá snášet osud společný všem.

Osud se silných bojí, ale zbabělé drtí.

Co osud nedal, nemůže ani vzít.

Osud stejně často narazí na nás jako my na něj.

Čím jasněji oheň hoří, tím rychleji uhasíná.

Slepá je odvaha, když za vůdce chce náhodu.

Kdo lituje, že chyboval, je téměř nevinný.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře