Denis Diderot

0

Volný čas je důležitější součást našeho života.

Koketný muž si pohrává se ženou, koketná žena s mužem. Je to věrolomná hra, která někdy způsobuje ta nejsmutnější neštěstí. Je to směšná lest, jejíž strůjce i oběť jsou stejně ztrestáni tím, že se připravují o ty nejvzácnější okamžiky v životě.

Volný čas je nejdůležitější součást našeho života.

Vděčnost je břemeno, a každé břemeno se snažíme setřást.

Hlas svědomí a cti je velmi slabý, když kručí v břiše.

Hlas svědomí a cti je velmi slabý, když kručí v břiše.

Spánek je prospěšný za všech okolností, ale v posteli je člověku nejlíp.

Téměř všichni jsou výmluvní v hodině smrti.

A vy jste se někdy domníval, že je na světě jediný přítel, který by se choval odmítavě k vaší ženě nebo k vaší dceři, jestliže si zamanula, že jí musí podlehnouti?

Věříte, že člověk může žít bez pověr? Ne, pokud je nevědomý a zbabělý.

Člověk, který příliš miluje, se podobá volajícímu na poušti - nikdy se nedočká ozvěny.

Originalita nevylučuje prostotu.

Láska ubírá ducha těm, kteří ho mají, a dodává ho těm, kteří ho nemají.

Filosofem lásky se stává ten, kdo ji nezná.

Bojte se člověka, který přečetl jen jednu knihu.

Volný čas je nejdůležitější část našeho života.

Všechno, co je obyčejné, je prosté; ale všechno, co je prosté, není obyčejné. Prostota je jedním z nejcharakterističtějších rysů krásy; je základem vznešenosti.

Žena je pro muže nejjímavější výtvor přírody. Bez této osudové družky by muž, podmanitel přírody, byl chudý, osamělý a smutný.

Je lehké být spravedlivý ve věci, která se nás netýká.

Nevěřte tomu, kdo chce zavádět pořádek. Předpisovat, to vždycky znamená dělat ze sebe pána druhých a omezovat je.

A vy jste se někdy domníval, že je na světě jediný přítel, který by se choval odmítavě k vaší ženě nebo k vaší dceři, jestliže si umanula, že jí musí podlehnout?

Běda geniálnímu muži, který překračuje meze, jež zvyklosti a doba předepsaly uměleckým výtvorům, a který hrubě porušuje etiketu a její zkostnatělé předpisy. Od jeho smrti uplynou ještě dlouhá léta, než bude po zásluze oceněn.

Prostě to udělejte!

Ženy jsou stvořeny jen pro naše potěšení. Ztratí-li svou přitažlivost, ztratí svou podstatu.

Je lépe se opotřebovat než zrezivět.

Upachtěnost je opakem lehkosti; lehkost však někdy stojí mnoho potu.

Žena raději podlehne násilí než vlastní slabosti; potom totiž vypadá situace tak, že jí bylo násilím vzato to, co by i tak dobrovolně darovala.

S pronikavou radostí je tomu jako s hlubokým utrpením: jsou němé.

Špatné je, co má více vad než předností, a dobré je, co má více předností než vad.

Obraznost je vlastnost, bez níž není nikdo básníkem, ani filozofem, ani vtipným člověkem, ani rozumnou bytostí, ani člověkem vůbec.

Vkus je smysl pro pravdu, dobro, krásu, velikost, vznešenost, slušnost a mravnost v dílech ducha, v napodobování nebo užívání plodů přírody. Souvisí zčásti s dokonalostí smyslů a tříbí se příklady, přemýšlením a vzory.

Nejlepší lékař je ten, pro kterého běžíte, a on není doma.

Obsáhlost ducha, síla obrazotvornosti a duševní energie – to je génius.

Rodit se, žít a umírat, to je jen změna formy.

Člověk vidí všechno očima svého systému.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře