Neznámý autor

0

První polovinu života nám znepříjemňují rodiče, druhou děti.

V životě nevěř tomu, kdo tě klame, ale nezklam toho, kdo ti věří.

Život je příliš krátký, aby byl nicotný. Přesto jsme zklamáni, že právě taková většina našeho života je.

Jestli je tohle život, co je potom peklo?

Život lze pochopit pouze zpětně, žít jej však musíme dopředu.

Nejdůležitější na životě není život, ale přemýšlení o něm.

Nežijeme proto, abychom plnili očekávání jiných.

Velký dobrodružstvím je dnes obyčejný a prostý život.

Svůj život laď do Cdur - nemá žádných křížků.

Jak krásný by byl život, kdyby se nikdo nikdy neloučil.

Je snadné žít s očima zavřenýma.

Život je nekonečný boj plný zklamání a nebezpečí, ale nakonec najdete kadeřnici, s jejíž prací budete spokojena.

Je lepší ztratit v životě vteřinu, než ve vteřině život.

Úsměv trvá chvilku, ale někdy se na něj vzpomíná celý život

Každý den je jen jednou za život.

Každý krok v životě je krokem ke smrti.

Ženy jsou pro mne vzduch, ale bez vzduchu se nedá žít.

Chytrá žena obdivuje muže i zcela bezdůvodně.

Ženy mají rády jednoduché věci života - například muže.

Nemilovat krásnou ženu je zločin, milovat ji je trest.

Chceš-li zklamat člověka, na kterém ti záleží, řekni mu pravdu.

Proč chcete nosit zbraň? Protože si nemohu nosit policajta.

Kdyby byly zbraně postaveny mimo zákon, měli by je jen ti, kteří se mimo zákon pohybují.

Když vláda začne lidem zabavovat zbraně, vězte, že je budete zanedlouho potřebovat.

Kromě otroctví, nacismu, fašismu a komunismu zbraně ještě nikdy nic nevyřešily.

Bůh stvořil lidi jako silné a slabé a teprve Samuel Colt tento nedostatek odstranil.

Fyzická převaha je převaha primitiva, protože pistole v ruce invalidy rázem mění poměr sil.

Způsobují-li zbraně zločinnost, k čemu je vlastně má policie?

Kontrola zbraní není o zbraních, ale o kontrole.

Rychlejší, než 158 na drátě je 357 na opasku.

Zrcadla nemohou mluvit a naštěstí pro tebe se nemůžou ani smát.

Největší síla vody jako živlu je v slzách ženy.

Kdyby na světě panoval jen rozum a neexistovaly by vášně, nastal by konec světa.

Přidáte-li k jakékoli večeři nudle, získáte libovolné množství porcí.

Tak jako se střídá den s nocí, střídá se úspěch s neúspěchem, radost se smutkem a láska s nenávistí.

Úsměv je odpočinkem unavenému, nadějí malomyslnému, slunečním světlem smutnému a nejlepším přirozeným prostředkem proti trápení.

Nejkrásnější vzpomínky na světě jsou ty, při kterých zjistíš, že se usmíváš.

Nikdy nebude šťastným, koho bude trápit, že někdo je šťastnější.

Smyslem života je štěstí.

Někdy je i žít statečným činem.

Neomlouvej se. Věřil jsem ti...moje chyba.

Čestná smrt je lepší než hanebný život.

Pijme pivo dokud žijem, po smrti se nenapijem!

Plakat a naříkat, toť světu hřích, nad všechny poklady světa je smích.

Červ se musí líbit rybě a ne rybáři.

Přítele poznáte až v nouzi, která vás potkala jeho přičiněním.

Opravdový přítel je ten, který první přijde, když celý svět odejde.

S přítelem po boku není žádná cesta příliš dlouhá.

Láska a přátelství nikdy nezklame, zklame vždy člověk.

Přítel není ten, kdo tě polituje, přítel je ten, kdo ti pomůže.

Rána, kterou zasadil přítel, se nehojí.

Přítel je ten, který přichází, když celý svět odešel.

Smutným údělem králů a krásných žen je, že v davu lichotníků, který je obklopuje, nemohou rozeznat přítele.

Přátelství je jako zlatá nit, která když se přetrhne, jde sice ještě spojit, ale uzel už navždy zůstane.

Přátelství je jako slunce, které nikdy nezhasne.

Chceš-li přítele, buď také přítelem. Jiný recept neexistuje.

Přátelství je plavidlo, které v pěkném počasí unese dva, ale při zlém počasí jen jednoho.

Touha po penězích je zhoubou přátelství.

Přátelství je nejlepším darem, jaký si člověk může věnovat.

V nouzi poznáš přítele, s přítelkyněmi se rozluč.

Přítel se pozná v nouzi, nepřítel taky.

Nejhorší na zradě je to, že nikdy nepochází od našich nepřátel.

Přátelství je slunce, co nikdy nezapadá.

Přítel, i když ti odloučí ženu zůstává přítelem.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře