Johann Wolfgang Goethe

0

Neužitečný život je předčasná smrt.

Zestárnout není umění - umění je to snést.

Korunou života, nevyčerpatelnou radostí - jsi ty, lásko!

Samota je dobrá věc, žije-li člověk sám se sebou v míru a má-li co určitého na práci.

Mládí není období života, ale duševní stav.

Jakmile si důvěřuješ, umíš už žít.

Chceš-li dobrou ženu, buď správným mužem.

Člověk neztrácí vždy, když se něčeho odříká.

Víra není počátek, ale konec všeho vědění.

Nestačí vědět, vědění se musí použít.

Je možné být upřímným, ale nikdy ne nestranným.

Zprostředkovatelem nepopsatelného je umělecké dílo.

Láska je štěstí bez klidu.

Šachy jsou prubířský kámen intelektu.

Nikdo není tak beznadějně zotročený, jako ti, kteří věří, že jsou svobodní.

Lépe být smutný s láskou, než veselý bez ní.

Je smutné, když něco musíme považovat za hotové a uzavřené.

Nemarněte čas malými sny, neboť nemají sílu pohnout srdci lidí.

Přátelství dospívajících dětí je něco krásného. Děvče se přitom rádo poučí a mladík rád poučuje.

Nepřítel nechce - přítel nesmí šetřit.

Jen pracuj, radost pak přijde sama od sebe.

Pověra je poezie života.

Ničím lidé neprozrazují svou povahu jako tím, co jim připadá směšné.

Chceš-li dostat chytrou odpověď, musíš položit chytrou otázku.

Osude lidí, jak podobáš se větru.

Nikdo neví, co by dokázal, dokud to nezkusí.

Kouření ohlupuje. Způsobuje neschopnost myslet a básnit. Je také jen pro lenochy, kteří mají dlouhou chvíli, kteří třetinu života prospí, třetinu probendí jídlem a jinými nutnými nebo zbytečnými věcmi, a pak nevědí..., co si mají počít s poslední třetinou.

Nikdo jiný mi nedá lásku, přátelství, vroucnost i něhu, kterou nemám sám v sobě.

Lépe je být smutný s láskou než být veselý bez ní.

Nenávist je nespravedlivá, láska ještě více.

Sílu lásky dokazují jen konkrétní činy.

Láska a touha jsou křídla ducha velkých skutků.

Ochraňuj mě, Pane, před posledním zklamáním v lásce, dovol, abych se ještě mýlil.

Co člověk vymyslel, dělá s láskou, co se naučil, dělá s jistotou.

Bůh stvořil koně jako druha větru a společníka bouře.

S přítelem schopným kritiky po boku můžeš jít rychleji vpřed.

Není větší chyby, než přestat zkoušet.

Někteří lidé nedělají chyby, protože se nikdy nepokusili dělat něco, co stojí za to.

Šťastná je jen duše, která miluje.

Jestli Bůh stvořil tenhle svět, udělal by dobře, kdyby své dílo poopravil.

Jsem přesvědčen, že čím více Bibli rozumíme, tím je krásnější.

Kolika králům vládnou ministři, kolika ministrům sekretáři!

Jenom naše srdce samo je tvůrcem svého štěstí.

Vytváří nás to, co milujeme.

Duševní klid je nádherná věc; a také radost, kterou má člověk sám ze sebe.

Život člověka je jenom sen,

Některé skutky jsou a zůstávají neřestné, ať jsou jejich pohnutky jakékoli.

Na tomhle světě vůbec málokdy jeden porozumí druhému.

Vím velmi dobře, že všechno na světě záleží na chytrém nápadu a pevném rozhodnutí.

Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe.

Mezi city a způsoby jednání je tolik odstínů, kolik přechodů od orlího nosu k tupému nosánku.

Jen sobě důvěřuj a naučíš se žíti.

Jak podivné je srdce člověka!

Lidstvo je po čertech jednotvárné.

Je to jen sudba člověka, do dna vytrpět, do dna vypít kalich utrpení.

Člověku na světě nedodává významu nic než jenom láska.

Květy života jsou jenom přeludy!

Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé.

Kdo splete první knoflík, ten už se pořádně nezapne.

Každá všeobecná věta má výjimky.

Kdybychom vždy měli srdce otevřené, které by bylo ochotné užít dobrého, co nám Bůh každý den chystá, měli bychom pak dost síly, abychom snášeli zlé, když přijde.

Špatná nálada je hřích.

Všechna teorie je šedá, ale zlatý strom života stále zelený.

Lehká mysl všechno snese.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře