Vadim Zeland

0

Vystrnadit ze života neznamená vyhýbat se něčemu, nýbrž to ignorovat.

Ze života je třeba se radovat.

Zvyky často vytvářejí problémy.

Zdraví, důvěra a duševní pohoda jsou tři základní věci, jež potřebujeme, abychom se cítili spokojeně.

O zdraví nebojujte a energií nešetřete. Prostě je k sobě vpusťte.

Vítězové získávali vavříny úspěchu teprve tehdy, když protrpěli každou svízel.

Žít s pocitem viny je značně nepříjemné, proto se lidé snaží, aby se jí zbavili.

Pocit viny se řadí mezi ryze nadbytečné potenciály. Jde o to, že v přírodě takové pojmy jako dobře nebo špatně neexistují.

Nikdo nemůže plout na vlně úspěchu celý život.

Jakákoli teorie představuje pouze vymezený aspekt projevu mnohostranné reality.

Člověk sám je strůjcem svého štěstí.

Své štěstí si člověk může vybírat, nikoli o něj bojovat.

Život se podobá ruletě.

Realita je pouhou iluzí, již si vytváříme my sami.

Člověk dostává to, co si vybírá. Taková je realita, ať se vám to líbí, nebo ne.

Realita disponuje nekonečnou mnohotvárností forem projevu.

Tím, že přijímáte a vysíláte pozitivní energii, si vytváříte vlastní ráj.

Příroda světa je pouze jedna, neustále však předvádí rozmanité tváře.

Problémy a překážky si vytvářejí sami lidé, a potom plýtvají energií na jejich překonávání.

Pomoc byste měli prokazovat pouze těm, kdo o ni žádají.

Pohrdání a domýšlivost jsou výhradně lidské neřesti. Zvířata je neznají.

Nikdy lidmi nepohrdejte, ať by to mělo být kvůli čemukoli.

Za pohrdání a pýchu se musí pykat.

Tím, že přijímáte a vysíláte negativní energii, si vytváříte vlastní peklo.

Osud člověka je zpečetěn v Knize.

Myšlenky vykazují velmi silný vliv jak na osud člověka, tak i na jeho konkrétní jednání.

Velká část idejí a skutků lidí se odehrává v oblasti nevědomí.

Nesmělost má skrytý půvab.

Skutečnost se ve vší mnohotvárnosti projevuje právě proto, že počet variant dosahuje nekonečna.

Vaše myšlenky se k vám vždy vrací jako bumerang.

Po obdržení klíče k ovládání reality, objevíte svět, kde se nemožné stává skutečností.

Veškeré konflikty vyvěrají ze srovnávání a ze stavění protikladů.

Bojovat s emocemi je marné a zbytečné.

Nevěřte nikomu, kdo říká, že nejste dokonalí.

Deprese je stav jednoty duše a rozumu, když je člověku zle.

Čas je ve skutečnosti stejně statický jako prostor.

Čas, podobně jako prostor, vykazuje nekonečnost nejen směrem kupředu, ale též dozadu.

Libovolný model představuje pouze samostatný aspekt projevu reality.

kdybychom nevnímali a nechápali cizí neštěstí, svět by se stal tvrdým a zlým.

Kdybyste stonožce do detailu vysvětlili, jak má chodit, zmatete ji natolik, že se nedokáže hnout z místa.

Potlačovat svět je nejen marné, ale také škodlivé.

Pro přírodu nekonečnost problém nepředstavuje.

Pochyby ještě nejsou zárukou neúspěchu.

Do formování materiální reality vnáší svůj vklad každý organizmus.

Duše každého jedince je svým způsobem neopakovatelná.

Ať si vyberete jakýkoli světonázor, pravda bude na vaší straně. A ostatní se s vámi budou přít právě proto, že i oni mají pravdu.

Jestliže o něčem sníte, avšak chybí vám odvaha si to dovolit, nezískáte to.

Pocit viny bývá prvotní příčinou komplexu méněcennosti.

Před osudem člověk neuteče.

Každý člověk má volnost vybrat si jakýkoli osud.

Dostáváte to, co nechcete.

Nedělejte si starosti s budoucností, žijte v přítomnosti.

Vše, co je nové, vyvolává obavy.

Nejdůležitější základní vlastností světa se zdá být jeho mnohotvárnost.

Kde existuje víra, tam se nachází místo i pro pochyby.

Kvalita našeho světa spočívající v nesčetné variantnosti představuje jeho nejdůležitější základní vlastnost.

Nezapomínejte, že my všichni jsme na tomto světě hosty.

Ať už přemýšlíte o něčem špatném či dobrém, vyzařujete energii myšlenek do prostoru.

Rozum bez duše je stejně bezmocný jako duše bez rozumu.

Veškeré okolnosti v životě člověka se formují nejen konkrétními činy, ale také charakterem jeho myšlenek.

Každou cestu zvládne jedině ten, kdo jde, a nikoli ten, kdo sní.

Dopřejte si tu drzost a uvěřte v neomezené možnosti své duše.

Nikdy nikoho z ničeho neobviňujte.

Magické schopnosti má sice každý, jenže bývají zablokované, a to docela hluboko.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře