Citáty o manželství

0

Někteří z nás se proto nežení, neboť marně hledají ženy, které by si je tak oblíbily jako oni sami sebe. (Yves Montand)

Dobré manželství leccos přetrvá, i radost ze života. (Gabriel Laub)

Kdysi byly platonické lásky, dnes jsou platonická manželství. (George Bernard Shaw)

Muž se ožení dobře tehdy, když chápe každé slovo, které jeho žena nevyslovila. (Alfred Hitchcock)

Dobrá manželství jsou tak vzácná, že by se měla naložit do lihu. (Heinrich Heine)

Měli bychom se ženit jen s krásnými ženami - jinak nemáme vyhlídku, že se jich zbavíme. (Danny Kaye)

Šťastné manželství je čajová směs namíchaná z lásky, přátelství, vášně a úcty. (Jaroslav Durych)

Takové manželství, to není nějaká betonová stráda. A právě to je celej ten kumšt a celej ten vtip, že v manželství, když si dva lidi rozumějí a mají se rádi, dovedou si vodpustit a můžou se i přát. (Jan Werich)

Nejsem Berlusconi, spolupracoval s mafií, já proti ní bojuji, podváděl na daních, já platím miliardy, měl rád holky, já jsem šťastně ženatý. (Andrej Babiš)

Manželství je království dvou, třetí tam nemá co dělat. (Henrik Ibsen)

Manželství je přírodní způsob, jak nás udržet od bojů s cizinci. (Alan King)

Manželství je vyzvání přírody na souboj. (Romain Rolland)

Manželství je radostí na měsíc a starostí pro celý život. (Julius Zeyer)

Láska mezi milenci je šťastná jen v normě přátelství, nikoliv ve formě manželství. (Marcel Proust)

Některé lásky končí manželstvím, některé manželstvím končí. (Patricie Holečková)

Chcete vědět, zda inteligentní muži jsou dobrými manželi? Ale inteligentní muži se nikdy nežení. (Henry de Montherlant)

Manželství je svobodným svazkem dvou lidí, bojujících neustále o svá práva a nezávislost. (Neznámý autor)

Potíž se ženami je, že se snadno nadchnou pro úplné NIC a pak se za něj provdají. (Halina Pawlowská)

Manželstvím bývají nejvíce zklamány ty ženy, které se vdaly proto, aby nemusely pracovat. (Marlene Dietrichová)

Mládenec žije jako král a umírá jako pes. Ženatý žije jako pes a umírá jako král. (Jean Anouilh)

Po dvaceti letech manželství se těžko hledá nejenom oddací list, ale i láska. (Pavel Kosorin)

Muži si berou ženy s nadějí, že se nikdy nezmění. Ženy si berou muže s nadějí, že se změní. Vždy jsou oba zklamaní. (Albert Einstein)

Velká filozofie nepřichází v manželství v úvahu. (Jerome Klapka Jerome)

Manželé se v autobuse poznají podle toho, že na sebe nemluví. (Jan Werich)

Manžel může mít vždy poslední slovo - může požádat o prominutí. (Noël Coward)

Manželství je jediné dobrodružství dostupné zbabělým. (Voltaire)

Manželství je bochník chleba s dvěma řádně vypečenými kůrkami. (Walter Sacher)

Přiznání je polehčující okolnost u soudu, ale ne v manželství. (Jan Sobotka)

Manželství, rodina a domov má být zázemím člověka. Domov je totiž víc než nádražní peron, kam se přichází, kudy se prochází, odkud se nepřetržitě odchází. Není ani nocležna, ani příležitostná stravovna. (Jan Procházka)

Z lásky manželské se lidstvo rodí, láskou přátelskou se zdokonaluje, ale láskou prodejnou se kazí a stává se nízkým. (Francis Bacon)

Nevím, jestli věřím v manželství. Věřím v rodinu, lásku a děti. (Penelope Cruz)

Myslím se, že homosexuální manželství je něco, co by mělo být mezi mužem a ženou. (Arnold Schwarzenegger)

Je pořád ještě lepší být ženat než být mrtev. (Molière)

Manželství je rozhodnutí se pro nemravný život s jednou osobou. (Lev Nikolajevič Tolstoj)

Ano, manželé mají žít věčně spolu, aby byli potrestání za hloupost, že se vzali. (Gustave Flaubert)

Láska je příjemnější než manželství z téhož důvodu, proč jsou romány zábavnější než dějiny. (Nicolas Chamfort)

Láska je manželství duší. (Elizabeth Barret Browningová)

Zamilovanost je nejhorší předpoklad dobrého manželství. (Petr Weiss)

Dobrý manžel si zaslouží větší chválu než dobrý senátor. (Plútarchos)

Nejlepším předpokladem dobrého manželství je slepá žena a hluchý muž. (František Nepil)

Všechno, co řeknete před svatbou, může být po svatbě použito proti vám. (Milan Růžička)

Střeste se sexu! Od něho není daleko k lásce a odtud je k manželství již jen krůček. (Václav Dušek)

Vydařené manželství je div světa. Copak by se dnes mluvilo o Filémonovi a Baukidě, kdyby to nebyl div světa? Tři tisíce let se vzpomíná na dva neznámé lidi jen proto, že se jim vydařilo manželství. (Jan Werich)

Manželé jsou dobří milovníci, jenom když klamou své ženy. (Marilyn Monroe)

Nemyslím si, že existuje mnoho skvělých vynálezů, které vymysleli ženatí muži. (Nikola Tesla)

Ne nedostatek lásky, ale nedostatek přátelství zaviňuje nešťastná manželství. (Friedrich Nietzsche)

V manželství je nejhorší věcí po tchyni manželka. (Jacques Tati)

Štěstí ženatého muže záleží na ženách, se kterými se neoženil. (Oscar Wilde)

Manželství je jako život - bojiště a ne záhon růží. (Robert Louis Stevenson)

Neříká se neprávem, že žena je mužovou polovicí, neboť ženatý muž je už jen polovinou muže. (Romain Rolland)

Dobrá manželství jsou tak vzácná, že by se měla naložit do lihu. (Heinrich Heine)

Ženatý muž ztrácí přítele buď proto, že si nedovedl získat přízeň jeho ženy, nebo proto, že si dovedl získat přízeň jeho ženy. (Milan Kenda)

Nevěsta je dívka, která si neuvědomuje, že hodlá vyměnit pozornosti mnoha mužů za nepozornost jednoho jediného. (Robert Lembke)

Naše manželství jsou založeny na obchodních zvyklostech, naše svatby jsou obchodní transakce. (Eleanor Marxová)

Pohlavní styk s manželkou po pětiletém manželství by měl být prohlášen za krvesmilstvo a trestán žalářem. (Bohumil Hrabal)

Mám větší strach z manželství, než ze smrti. (Shakira)

Hrát druhé housle v manželství nemusí být špatné. Pokud je hrajete v manželství někoho jiného. (Ladislav Muška)

Ani jediná rozumná žena nevypráví druhé o chybách svého manžela. (André Maurois)

Láska musí mít stále před očima to, čím se vyznačuje společný manželský život, totiž oddanost, výlučnost a stálost; a musí se o to zřetelně a upřímně usilovat. Jinak to není láska. (Karl Barth)

Manžel, který se rozhodne překvapit svou ženu je často velmi překvapen. (Voltaire)

Jen takoví muži, co poznali mnoho žen, se hodí za manžely. (Ernest Hemingway)

Kdyby manželé spolu nežili, bylo by více šťastných manželství. (Friedrich Nietzsche)

Manželství je lodí, která se často plaví rozbouřeným mořem, na níž je více ceněno umění ženy kormidelnice než muže kapitána. (Gustav Freytag)

Manželství není jen nejdůležitějším vztahem, je i vztahem, který dává člověku pocit, že život je krásný a hodný žití, i kdyby byl navenek sebetěžší. (Irving Stone)

Láska je instinkt, manželství zákon. (Guy De Maupassant)

Toto budiž vaše manželství - vždycky více milovat než být milován a nebýt až tím druhým. (Friedrich Nietzsche)

Celý problém manželství spočívá v tom, že končí každou noc po milování a každé ráno před snídaní se musí začít budovat znovu. (Gabriel José García Márquez)

Manželé se vždy dovídají o milostných pletkách svých žen jako poslední v rodině. (André Brie)

Od zvědavosti k lásce je jen krůček. A k manželství ještě blíž. (Jiří Žáček)

Rodinná dovolená je pokračováním manželské války na jiném území. (Gabriel Laub)

Manželství je stav zvědavosti a zklamání (Josef Poláček)

Rozvod se objevuje v dějinách současně s manželstvím, nebo snad jen o několik týdnů později. (Voltaire)

Člověk se často žení z náhlého zoufalství a pak toho lituje celý život. (Molière)

Dívky dělí muže na ženaté a na muže. (Jiří Žáček)

Manželství je právě tak cenné jako ti, jež spojuje - obvykle tedy nestojí za nic. (Friedrich Nietzsche)

Nepřirovnávejte manželství k automobilu. Ten je v pořádku, jen když nic neklape. (Ladislav Muška)

V manželství se mohou cítit spokojeni jen ti, kdo do něj vstupovali s vlastnostmi trvalými. (József Eötvös)

Nudistická pláž by se mohla stát výborným lékem proti žárlivosti manželů. (Miroslav Plzák)

Manželství je období lidského života, kdy je žena šťastná a muž ženatý. (Friedrich Nietzsche)

Manželství vzniká z lásky stejně jako ocet z vína. (George Gordon Byron)

Můj vztah k anglickému jazyku se podobá vztahu k mé ženě. Miluji ji, ale neovládám. (Hans-Dietrich Genscher)

Sňatek je jediný trest na doživotí, při němž může být poskytnuta milost na základě špatného chování. (Alfred Hitchcock)

Manžel je vlastně vždycky jen jakási náhražka milovaného muže, nikoliv muž sám. (Sigmund Freud)

Před vdavekchtivými ženami tě ochrání jedině manželka. (Jiří Žáček)

Manželství čisté jest nejdůvěrnějším přátelstvím - je to vrchol spojení, naší dobou tak pěstované a chválené, asociace duší. Nemůže být intimnější asociace, než mezi mužem a ženou. Manželství ženě i muži má být vyšším vývojem. V manželství začíná se nový život. (Tomáš Garrigue Masaryk)

Oboustranné poklesky utužují manželství. Pořád si máte co odpouštět. (Ladislav Muška)

Diktátoři často zbytečně střílejí politické rebelanty. Stačilo by je oženit. (Gabriel Laub)

Jsem přesvědčena, že jediné tajemství šťastného manželství je vybrat tu správnou osobu. (Michelle Pfeiffer)

Láska vdaných žen je na světě to nejcennější, ale jejich manželé to nevědí. (Oscar Wilde)

Přítelkyně má muže ráda, nechává ho však být, jakým je. Manželka svého muže miluje a stále se snaží z něho udělat někoho jiného. (Gilbert Keith Chesterton)

Je sice pravda, že mnoho mužů nenalezne v manželství vždy to, v co doufali. Na druhé straně je však pravda, že je tam naštěstí zřídka čeká i to, co si zaslouží. (Chaplin)

Manželství je vzpomínka na lásku. (Helene Rowlandová)

Manželství je závěrečný díl lásky. (George Sandová)

Opravdu ideální manžel je muž, který zachází se svou manželkou přesně tak jako se svým novým vozem. (Henry Ford)

Dobré manželství by bylo to, ve kterém byste ve dne zapomínali, že jste milenci, a v noci, že jste manželé. (Edmond Rostand)

Jsme dnes natolik vzdělaní, že nás už nic kromě šťastného manželství nemůže překvapit. (O. Wilde)

Miluji svoji ženu, ona si zaslouží všechno na světě. (Aaron Spelling)

Nemáme milovat manželky svých přátel. Dobrá, ale jak se dostat k manželkám nepřátel? (Georgie Moore)

Uvažuji o pátém sňatku. Proč ne? Šalomoun měl tisíc žen a jeho jméno zůstalo synonymem moudrosti. (Drew Barrymore)

Kde je uzavíráno manželství bez lásky, tam brzy vznikne láska bez manželství. (Benjamin Franklin)

Manželství je moře, pro které dosud nevynalezli žádný kompas. (Heinrich Heine)

Druhé manželství je vítězstvím naděje nad zkušeností. (Samuel Johnson)

Špatného manžela lze zcela jednoduše opustit a začít znovu. S dobrým manželem musíme vydržet celý život. Proto není větší trest pro ženu než dobrý manžel. (Ephraim Kishon)

Diskuse, a nejenom v manželství, je automaticky neúčinná, je-li vedena monology. (Jan Procházka)

Čím déle se člověk neožení, tím je slavnější. (Gaius Julius Caesar)

Podařené manželství je div světa. (Jan Werich)

Žena oklamaná manželem je schopna nejhoršího. Například znovu se vdát. (Ladislav Muška)

Manželství je povinnost poskytovat někdy i čtyřicet let byt a stravu dceři jiného muže. (Jean Anouilh)

Se zákulisím v divadle a v manželství je to stejné. Mnohdy se tam odehrávají zajímavější scény než před diváky. (Ladislav Muška)

K nebezpečné koncentraci majetku nedojde. Dokud existují tři instituce - berní úřad, manželství a potomstvo. (Jacques Tati)

Manželství lidi ruinuje. Je stejně škodlivé jako kouření cigaret, ale je o mnoho dražší. (Oscar Wilde)

Láska je slepá. Manželství je ten nejlepší oční lékař. (Brigitte Bardot)

Vrchol lásky k manželovi - když si žena vybírá jen takové milence, kteří mu jsou podobní. (Gabriel Laub)

Manželství je řetěz, k němuž se srdce nikdy nesmí připoutat násilím. (Moliére)

Ženatý muž může mít dva nebo tři mimomanželské poměry, tři však je absolutní maximum. Pak už se dá hovořit o podvádění. (Y. Montand)

V manželství existují jen povinnosti a žádná práva. (Friedrich Nietzsche)

Starý mládenec se nudí všude. Ženatý muž jen doma. (Alexandre Dumas ml.)

Hlavní příčinou rozvodů je manželství. (Albert Einstein)

Archeolog je ideální manžel. Čím je jeho žena starší, tím je pro něj zajímavější. (Agatha Christie)

Nepřátelství mezi manželem a milencem je zbytečné. Koneckonců mají shodný zájem... (Ladislav Muška)

Ze špatných milenců se rekrutují dobří manželé. (Jiří Žáček)

Manželství je klíčem k lidskému životu. (David Herbert Lawrence)

Pro dobré manželství si člověk musí zvyknout, že už není svobodný, ale nesmí si zvyknout, že je ženatý. (Gabriel Laub)

Domácí obědy jsou levné, nepočítáme-li náklady na manželství. (Gabriel Laub)

Vlastnost, která se líbí u ctitele, bývá odmítána u manžela. (Moliére)

Pouta manželství jsou tak těžká, že se musí spojit dva aby je unesli - někdy i tři. (Alexandre Dumas ml.)

Vyberte si za manželku takovou ženu, kterou byste si vybrali za přítele, kdyby byla mužem. (Joseph Joubert)

Manželství je kniha, jejíž první kapitola je psána ve verších a další v próze. (Beverley Nichols)

Manžel - ten, kdo pomáhá své ženě řešit problémy, které by nikdy neměla, kdyby si ho nevzala. (Oscar Wilde)

Některá manželství jsou jako hrad. Za pevnými zdmi mrazí a bílá paní vyhlíží osvoboditele. (Ladislav Muška)

Dobré manželství není to samé jako šťastné manželství. (Debra Winger)

Manželka je člověk, který se absolutně nezajímá o to, v čem si dobrý, ale dokonale rozumí tomu, v čem jsi špatný. (Gabriel Laub)

Vynálezci nemají čas na manželský život. (Nikola Tesla)

Manželství je satirická forma lásky. (André Brie)

V manželství je třeba lásku spojovat s přátelstvím. (Josef Václav Sládek)

Můžete být ženatý a znuděný, nebo sám a osamělý. Štěstí na vás nečeká nikde. (Chris Rock)

Samotná láska nebo sex sám o sobě manželské štěstí nepřinesou. (Napoleon Hill)

Vždycky jsem milovala inteligentní muže. A protože jen blázen by si chtěl vzít za manželku slavnou ženu, zůstala jsem svobodná. (Greta Garbo)

Každý snad má za manželku někoho s názvem "Možná-Ne". (Charlie Chan)

Potkáváš četné manželské dvojice, jak se vedou za ruce, neboť spojit se těly je snadné. Jen málo potkáš takových, kdo jsou úzce spojeni tím, co je v nich nejhlubší; jen málokteří jsou oddáni dušemi. (Michel Quoist)

Sňatek je vážná záležitost, na niž spočívá bezpečnost rodiny a stabilita státu. Ale autorita manželství může být uchována jedině tehdy, když jsou mimomanželské svazky nejen tolerovány, ale i schvalovány. (William Somerset Maugham)

Pokud si chcete něce přečíst o lásce a manželství, musíte si koupit dvě různé knížky. (Alan King)

Muži si nás neberou, my mužům pomáháme, aby si nás vzali. (Colette)

Když si žena vezme svého přítele, ztratí ho a získá špatného manžela. (F. Saganová)

Jedině to, že jsou jim věrné, spojuje ještě některé ženy s jejich manžely. (Sacha Guitry)

Žena, která hledá manžela je nejnebezpečnější šelma. (George Bernard Shaw)

Hlavní věcí v životě je zvládat strach, hlavní věc v manželství je učit se zvládat nudu. (Gabriel García Márquez)

Přísloví o manželství

Člověk ustupuje, když je moudrý, nebo když je ženatý. (Arabské přísloví)

Chceš-li být šťasten jeden den, opij se. Chceš-li být šťasten jeden rok, ožeň se. Chceš-li být šťasten celý život, založ si zahradu. (Čínské přísloví)

Když snacha nevychází z domu, je to podle tchýně tím, že nemá nový čádor. (Perské přísloví)

Lepší dobře se oběsit, než zle oženit. (České přísloví)

Manželovi, který přestane milovat svou ženu, se žádná její polévka nebude zdát dost slaná. (Indické přísloví)

Manželství je jako obležená pevnost. Ti, kteří jsou venku, chtějí dovnitř a ti, kteří jsou uvnitř, chtějí ven. (Arabské přísloví)

Manželství je loterie. (Anglické přísloví)

Manželství jsou psí dni s umělým kropením. (Japonské přísloví)

Špatná manželka jako neúrodné pole - na dlouhých šedesát let. (Japonské přísloví)

Všude dobře, doma manželka. (Vtipné přísloví)

Žena lituje každý týden, že se vdala, muž každý den, že se oženil. (Orientální přísloví)

Žena se má vdát spíše za toho, kdo ji miluje, než za toho, koho miluje ona. (Arabské přísloví)

Mohlo by se vám líbit

Komentáře