Francis Bacon

0

Příležitost dělá zloděje.

Významná věc v lidském životě je umění duše vyhrát boj se zlem či dobrem.

Vědění a lidská síla jsou synonyma.

Věda je obraz pravdy.

Povrchní filosofické bádání může vést k nevěře; jen hlubší bádání musí přivést k náboženství. To znamená, že málo vědy odvádí od Boha, více zase k němu přivádí zpět.

Není většího lichotníka, než jakým je člověk sám sobě, a není lepšího léku proti tomuto lichocení než upřímnost přítele.

Ticho je ctnost hlupáků.

Šťasten kdo zemře dříve, než sám začne volat smrt, aby ho vzala.

Aby světlo zářilo jasně, musí být přítomna temnota.

Není se čeho bát, snad kromě strachu.

Snadněji oklamete ďábla, než souseda.

Sobec vám klidně podpálí dům, aby si mohl uvařit vajíčko.

Nejhorší samota je nemít žádné přátele.

Nejhorší lidé často dávají nejlepší rady.

genialita, vtip a duch národa se projevuje v jejich přísloví.

Nemůžeme rozkazovat přírodě, můžeme ji jenom poslouchat.

Jemnost přírody je mnohokrát větší, než jemnost smyslů a porozumění.

Ne přírodě poroučet, přírodu poslouchat!

Přátelé jsou zloději času.

Přátelství násobí radost a dělí žal.

Přátelství zdvojnásobuje radosti a na polovinu zmenšuje bolest.

Pravda je dcerou času, nikoliv autority.

Pravda se snadněji vynoří z chyb, než ze zmatku.

Pravdou je, že je neskutečně těžké, téměř nemožné, aby politik byl opravdu morální.

Peníze jsou dobrý sluha, ale zlý pán.

Peníze jsou dobrý sluha, ale špatný pán.

Naděje je dobrá snídaně, ale špatná večeře.

Jak všechny smyslové vjemy, tak i to, co je v mysli, je ve vztahu k člověku a nikoli k vesmíru.

Moudrý muž vytvoří více příležitostí, než nalezne.

Někteří lidé si myslí, že neexistuje země, když vidí jen moře.

Vědění je moc.

Lék je horší než nemoc.

Je možné milovat a být moudrý.

Z lásky manželské se lidstvo rodí, láskou přátelskou se zdokonaluje, ale láskou prodejnou se kazí a stává se nízkým.

Nejlepší část krásy je to, co žádný obraz nemůže vyjádřit.

Žaludy byly dobré, než byl objeven chléb.

Malé množství filozofie vede k ateismu, ale větší množství nás přivede zpět k Bohu.

Bohatství je dobrou služkou, ale tou nejhorší paní.

Běží-li člověk po nesprávné cestě, vzdálí se pravdě tím více, čím je schopnější a rychlejší.

Vědění je moc.

Abychom mohli přírodě poroučet, musíme ji poslouchat.

Přirozenost je často skrytá, někdy přemožená, zřídkakdy úplně potlačená.

Nejdůležitější kroky vpřed bývají ty nejméně očekávané, které „leží mimo cesty naší představivosti“.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře