Lev Nikolajevič Tolstoj

0

Aby člověk mohl žít čestně, musí se rvát, bít se, mýlit, začínat a opět začínat, prohrávat a věčně zápasit. Tomu říkám charakter.

Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí.

Nevyčítej životu, co ti nedal, ale uč se oceňovat, co ti dal.

Všechna rozmanitost, všechen půvab, všechna krása života se skládá ze stínu a světla.

Utrpení je potřebnou podmínkou vzrůstu jak fyzického, tak duševního. Bez utrpení nemůže život přejít z jedné formy do druhé. Nemůže, neboť samo utrpení působí vzrůst.

Upravovat život jiným lidem ti připadá lehké, vždyť když ho upravíš špatně, nebude zle tobě, ale jim.

Ze všech věd, které člověk může a musí znát, tou hlavní je umět žít tak, aby spáchal co nejméně zla a způsobil co nejvíc dobra.

Milovat znamená žít životem toho, koho milujeme.

Žena, která nedokáže být šťastná doma, nebude šťastná nikde.

Ze všech věcí, které člověk může a musí znát, tou hlavní je umět žít tak, aby spáchal co nejméně zla a způsobil co nejvíce dobra.

Víno když je odzátkováno se musí vypít.

Vědomí je naprosto samostatný a na rozumu nezávislý zdroj sebepoznání. Rozumem se člověk pozoruje, ale zná se pouze prostřednictvím svého vědomí.

Válka je nejtěžší podřízení lidské svobody zákonům božím.

Válka není nepříjemnost, ale ta nejohavnější věc na světě.

Umění je květ života celé společnosti.

Úctu si lidé vymysleli, aby maskovali prázdnotu tam, kde by měla být láska.

Štěstěna je bezostyšná děvka.

Šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině.

Je třeba věřit v existenci štěstí, abychom byli šťastni.

Štěstí je radost bez lítosti.

Všechny šťastné rodiny jsou si navzájem podobné, každá nešťastná rodina je nešťastná svým způsobem.

Štěstí nespočívá v tom, že můžeš dělat to, co chceš, ale že vždy najdeš zalíbení v tom, co děláš.

Šachy jsou postaveny, zítra začne hra, jak řekl Napoleon.

Svoboda ničím neomezená je v lidském vědomí podstatou života.

Nemáš-li sil, abys hořel a šířil světlo, aspoň nezacloňuj!

Člověk nemůže ničím vládnout, dokud má strach ze smrti. Kdo se jí však nebojí, tomu patří všechno.

Čistý a naprostý smutek je právě tak nemožný jako čistá a nezkalená radost.

Smrt je spása, smrt je klid. Ach, proti žalu není jiného útočiště.

Smrt je probuzení.

Světlo zůstává světlem, i když ho slepí nevidí.

Nevěřte slovům, svým, ani cizí,. Věřte jen svým i cizím skutkům.

Nač je lidem rozum, když je na ně možno působit násilím?

V rozumu je síla. Hlava bez rozumu je jako svícen bez svíčky.

Není rodiny, aby neměla své hoře.

Příčiny historické události neexistují a nemohou existovat kromě jediné prapříčiny všech příčin.

Falešný přítel je horší, než nepřítel, protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto příteli věříš.

Provaz je dobrý, když je dlouhý, a řeč, když je krátká.

Nenávidím pravdu, která o sobě tvrdí že je neomylná.

Čím blíže jsou lidé pravdě, tím jsou snášenlivější vůči cizím omylům. A opačně.

Osvobodit se od práce je zločin.

Ten, kdo nic nedělá, má vždycky mnoho pomocníků.

Člověk, který nezná Paříž, je divoch.

Všechno pochopit, znamená všechno odpustit.

Nikdy a ničím na světě nepřimějete čtenáře k tomu, aby poznával svět pomocí nudy.

V nesmrtelnost nevěří, pouze ten, kdo doposud vážně nepřemýšlel o smrti.

Znám pouze dvě skutečná životní neštěstí - výčitky svědomí a nemoc.

Řeč je určena k tomu, aby skrývala myšlenky.

Řeč je k tomu, aby skrývala myšlenky.

Opravdu moudrý je ten, kdo pozná sám sebe.

Lidé se učí mluvit, přitom hlavní umění je vědět jak a kdy mlčet.

Jednou tě zamrzí, žes nepromluvil, stokrát, že jsi nemlčel.

Nesmíme podléhat minulosti, člověk může za sebe udělat cokoli.

Je cosi úchvatného v úsměvu melancholie.

Člověk se podobá zlomku; čitatel říká, jaký vskutku je a jmenovatel naznačuje, co si o sobě myslí. Čím větší je jmenovatel, tím nižší hodnotu má celý zlomek.

Manželství je rozhodnutí se pro nemravný život s jednou osobou.

Láska? Co je to láska? uvažoval. Láska překáží smrti. Láska je život.

Tam, kde končí láska, začíná nenávist.

Milovat ženu a dělat zároveň něco rozumného je těžké.

Láska ukazuje člověku cíl jeho života, rozum prostředky, jak jej uskutečnit.

Milovat, znamená promíjet.

Lidé nežijí tím, že se o sebe starají, ale tím, že je v nich láska.

Prožil jsem toho hodně a myslím si teď, že již vím, co je třeba pro štěstí. Tichý život v ústraní na venkově, s možností být užitečný lidem, pro které je snadné konat dobro a kteří nejsou zvyklí na to, že by je někdo konal pro ně; potom pracovat a zabývat se něčím, o čem lze doufat, že to je k nějakému užitku, potom odpočinek, příroda, knihy, hudba, láska k bližnímu- taková je moje představa štěstí. A potom, k tomu všemu, mít tebe za družku a děti - je snad něco víc, po čem může toužit srdce muže?

Milovat, znamená promíjet.

Láska znamená vážit si jiných bytostí víc než sebe; tak chápeme lásku všichni, jinak ji chápat nemůžeme.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře