André Maurois

0

Život je krátký, pravdaže, ale v poměru k čemu?

Kolísání kolem pevného bodu je život. Štěstí je jistota, že tento pevný bod existuje.

Život sám o sobě není tak lehký. Proč do něho vnášeti prvek tragické předtuchy, který v něm není?

Kolísání okolo pevného bodu je život. Šťěstí je jistota, že tento pevný bod existuje.

Není nebezpečných žen, jsou jen slabí mužové.

Nic nezpůsobuje tolik zla, jako dobré úmysly.

Jsem raději zrazen falešným přítelem, než bych zklamal přítele pravého.

Nároční milenci si přejí, aby byl jejich idol němý, aby nikdy nemohl zklamat.

Středověk přinesl dva nejhorší vynálezy světa: romantickou lásku a střelný prach.

Často kruté utrpení, které nám způsobila jedna žena, se stává příčinou lásky, kterou probudíme u jiné ženy. A též příčinou jejího neštěstí.

Není štěstí bez nabourání.

Štěstí je mozaika složená z nepatrných malých radostí.

Člověk se narodil v řetězech, ale někteří lidé dobyli svobody.

Každá bezuzdná svoboda vede k anarchii, která ztěžuje život.

Stárnutí je jen špatný zvyk, který zaměstnaný muž nemá čas postřehnout.

Sláva má jen tehdy cenu, můžeme-li ji věnovat bytostem, jež milujeme.

Bez rodiny se člověk chvěje zimou v nekonečném vesmíru

Revoluce jsou choroby, jejíž inkubační doba je krátká a uzdravování nekonečné.

Příroda není sentimentální.

Přátelství předpokládá nezištnost.

Povinností přítele je uhádnout starost druhého a vyjít mu vstříc dříve,než byl o to požádán.

Přítel vás může mít rád pro vaši inteligenci, milenka pro váš půvab, ale rodina vás miluje bez důvodu... A přece vás může rozhněvat jako žádná jiná lidská skupina.

Přátelství žije z jistoty, mlčenlivosti a jemnosti, láska ze síly, rozkoše a strachu.

Všechno, co se shoduje s naším přáním, je pravda. Všechno, co je s ním v rozporu, vyvolává naši zlobu.

Každá práce konaná se zálibou je štěstím, ale když se k práci přidá láska, není na světě nic radostnějšího.

Paradoxem je, že i během povodně je možno zahynout žízní.

Mnozí lidé si zkazí celý život představou neštěstí, které jim hrozí.

V diskusi není umění bránit vlastní názor, ale mít ho.

Muž se nudí, jakmile nemá žádnou překážku, kterou by zdolával. Žena se nudí, jakmile nemiluje nebo není milována.

Moudrost je sklo, diskrétnost je diamant.

Moudrost je sklo, diskrétnost je diamant.

K mlčení je zapotřebí hodně duchaplnosti.

Manželství samo o sobě není ani dobré, ani špatné, úspěch a nezdar je jedině ve vás.

V manželství stejně jako v lásce je obsaženo sobectví, které přesahuje své vlastní hranice a rodí oddanost.

Do manželství se musí skočit, jako se skáče do vody.

Pokud má člověk, ať muž či žena, jen trochu lepší srdce a jemnější smysly, nemůže přistoupit na žádné manželství.

Lidstvo, které již dva tisíce let píše, se dodnes neunavilo uváděním důkazů pro a proti manželství.

Manželství je vyšší formou soužití, neboť manželé mají čas a možnost se vzájemně přizpůsobit.

Ani jediná rozumná žena nevypráví druhé o chybách svého manžela.

Úspěšné manželství je budova, která musí být každodenně přestavěna.

Skutečné manželství je zvláštní směs lásky, přátelství, smyslnosti a úcty.

Manželství se vždycky ustaví na úrovni nižšího z obou manželů.

Manželství samo o sobě není ani tak dobré, ani špatné. Jeho zdar či nezdar je jedině v nás.

Manželství je něco, na čem se musí stále pracovat, co není nikdy hotovo.

Logika poezie nijak nemůže utrpět řečí. Může od ní všechno očekávat. Je zpěvem myšlenky, ale hudba ji leží při nohách.

Nejskutečnější, nejživelnějí lásky jsou vždy ty nejneočekávanější.

Láska zrozená ze zoufalství nemůže být pravá.

Láska znamená zapomenout na sebe a žít pro blaho své lásky.

Podezření zaseté do duše vybuchují jako časované bomby a ničí lásku postupnými výbuchy.

Lásky druhých jsou pro nás téměř vždy nepochopitelné.

Tělesná láska je přirozený pud jako je hlad nebo žízeň, jenže stálost v lásce není pud.

Láska snese spíše nepřítomnost nebo smrt, než pochybnost a zradu.

V každé velké lásce je obsaženo mateřství.

Láska a nenávist národů se nezakládá na úsudku, ale na vzpomínkách, na obavách a přeludech.

V každé velké lásce je obsaženo mateřství.

Číst pěknou knihu je nepřetržitý dialog, ve kterém kniha hovoří a naše duše odpovídá.

Jistota v lásce dodává plachému člověku šarm, zbavuje ho plachosti.

Lidská hloupost a zlomyslnost náhody jsou bezmezné.

Od počátku civilizace ještě nikdo nezměnil dějiny tak úspěšné jako historici.

Genialitu kdosi definoval jako schopnost udělat z málo mnoho - tato charakteristika se hodí i na lásku.

Muž, který příliš miluje ženy, není nevěrný proto, že touží po opaku, nýbrž proto, že nenalézá na světě tu jedinou ženu, jež by se podobala obrazu, který si o ženě utvořil.

Nechtějme, aby se ten, koho milujeme, podobal našemu ideálu, ale naopak - ideál přizpůsobme tomu, koho milujeme.

Lakomství a chlípnost jsou příliš silné vášně, než aby je rozum mohl ovládat.

Muž je úspěšným příživníkem, trubcem, který vynalezl civilizaci, umění a válku, poněvadž ho jinak nebylo zapotřebí k ničemu a poněvadž měl sílu, kterou musel uplatnit.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře