Čínská přísloví

0

Ani veškerá temnota světa nedokáže uhasit světlo jediné svíčky.

Co děláš s radostí, to tě neunaví.

Člověk denně opravuje své vlasy. Proč ne také své srdce?

Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na jeden den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život.

Dejte pozor na to, co není.

Dobré zprávy se z domu nedostanou – špatné se roznesou na tisíc mil.

Dokud neodejdou špatní, dobří nemají kudy vstoupit.

Chceš-li být šťasten jeden den, opij se. Chceš-li být šťasten jeden rok, ožeň se. Chceš-li být šťasten celý život, založ si zahradu.

Jeden obraz vydá za tisíc slov.

Jedním klíčem otevřeš jen jeden zámek.

Jestli můžete člověka naučiti dobrému a nečiníte toho – ztrácíte bratra.

Kdysi jsme byli jako rybky v jedné vodě – dnes už jsme ptáci, každý na jiné větvi.

Koně prověří dlouhá cesta.

Láska obměkčí i to nejtvrdší srdce.

Lépe děti vychovávat, než pro ně hromadit majetek.

Neexistují žádné cesty; je třeba je vyšlapat.

Nemáme nikdy tak potřebí svého důvtipu, jako když jednáme s hlupákem.

Není to víno, co činí člověka opilým – je to on sám.

Neuznáš-li svou chybu, děláš další chybu.

Omyly moudrého člověka se podobají zatmění slunce. Když se mýlí, všichni to vidí, a vidí také, jak se napravuje.

Papoušek umí mluvit, přesto patří do čeledi ptáků.

Pěstovat vědu a nemilovat lidi je jako rozžehnout pochodeň a zavřít oči.

Porážka je matkou úspěchu.

Představený správy smí i požáry zakládat, avšak lidu není dovoleno ani zapálit svíčku.

Slova jsou hlasem srdce.

Slova jsou prázdná, ale štětec na psaní zanechává stopy.

Sto mužů může vytvořit tábor, ale jenom jedna žena může vytvořit domov.

Stává se, že jedna říše má tři pány.

Štěstí nikdy nepřichází dvakrát, neštěstí nikdy nepřichází osaměle.

Tím, co ti nahoře mají rádi, jsou ti dole posedlí.

Tři dny děti netrestej - vylezou na střechu a sházejí tašky. Tři dny nečti a ústa zhrubnou. Tři dni nepiš a ruka zeslábne.

Velké duše mají vůli, ty malé pouze přání a touhy.

V mělkém rybníce se nedaří velkým rybám.

Z hladiny moře měsíc neulovíš.

Zacpat lidem ústa je těžší než ucpat protrženou hráz.

Zpívat ve sboru a orat ve vodě umí každý.

Žij si, jak chceš dlouho, nikdy se nedoučíš všeho.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře