André Brie

0

Život je k dogmatům mnohem tolerantnější než dogmata k životu.

Žena je fonetický něžný živočich, který se spisovně píše něžné pohlaví.

Lichotky jsou pro ženu nezbytné jako korálky kolem krku.

Zlatá slova jsou vždy nejlevnější.

Pravda se šíří nejrychleji, dokud je ještě fámou.

Nejvyšší pravdy jsou jednoduché a prosté.

Vzal osud do vlastních rukou, ale obě měl levé.

Není žádný důvod k pesimismu - pokud člověk neslyší důvody, které uvádějí optimisté.

Pozor! Nepřítel naslouchá! - ale přátelé?

Manželé se vždy dovídají o milostných pletkách svých žen jako poslední v rodině.

Manželství je satirická forma lásky.

Žádná láska se neobejde bez nedorozumění těch, kdo bez sebe nemohou žít.

Láska nás činí mocnými vůči druhým, avšak bezmocnými vůči sobě.

Nechvalme hrdinu před večerem.

Žena má spíše důvod hněvat se na muže, že ji neuspokojil, než muž na ženu, že mu nebyla po vůli.

Jeho paměť nápadně připomínala síto - uvázly mu v ní jenom ty největší fráze.

Bez fantazie nepochopíš ani holá fakta.

Múzy by měly básníkům taky přidělovat koše na papír.

Pěst sice není žádný argument, ale kde najít argument proti pěsti?

Řada frází neznamená ještě linii.

Kdo před někým padá na kolena, musí být padlý na hlavu.

Třídní původ? Moji předkové byli neandrtálci.

Když si zacpeš uši, žvanilům tím hubu nezacpeš.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře