Molière

0

Člověk se často žení z náhlého zoufalství a pak toho lituje celý život.

V životě následuj dobré, v psaní zkušené.

Kdo jednou zradil, marně slibuje věrnost.

Závistivci sice umírají, ale závist je nesmrtelná.

U muže dobrého vkusu máme rádi, aby nám lichotil.

Člověk může být počestný, a přesto psát špatné verše.

Ostatně je nesnadné být některým manželům věrný.

Snažte se zdát se věrnou a já se vynasnažím vám to věřit.

Ach, jak je krásné vědět jednu věc, nebo dokonce dvě!

Umíráme jen jednou, a to ne tak dlouho.

Většina lidí neumírá na své nemoci, ale na své léky.

Smrt se neřídí našimi plány.

Smrt je lékem, který najdeme kdy chceme, ale máme ho užívat co nejpozději.

Právo zabíjet je právo, které mají jen lékaři s povolením fakulty a smějí je vykonávat beztrestně.

Radši mě bijte, ale nechte mě se smát.

Samota děsí dvacetiletou duši.

Odmítne-li žena tvoji lásku a nabídne ti přátelství, nepovažuj to za rozchod. Znamená to, že chce postupovat podle pořadí.

Je vaším přítelem? Vymažte ho ze svých papírů.

Je-li srdce uraženo, neuvažuje. Chce se pomstít a chápe se všeho, co může posloužit jeho úmyslům.

Ti, jejichž chování je nejsměšnější, první pomlouvají jiné.

Peníze jsou klíčem, jenž otevře každý zámek.

Kdo nic neví, musí věřit všemu.

Mám raději pohodlnou neřest, než únavnou ctnost.

Kdo je ten pošetilec, který nechce, aby jeho žena byla němá?

Nemocný obvykle nemá tak silnou náturu, aby zdolal jak nemoc, tak léky.

Předpokládáme, že muž s dobrým vkusem nám bude lichotit.

Moudrý člověk nezná žádné rány osudu a i kdyby přišel o všechno, přece zůstane sám sebou.

Je pořád ještě lepší být ženat než být mrtev.

Vlastnost, která se líbí u ctitele, bývá odmítána u manžela.

Manželství je řetěz, k němuž se srdce nikdy nesmí připoutat násilím.

I největší chytrák se stává obětí lichotek.

Ze všeho, co je věčné, je láska nejkrásnější.

Láska nikoho nezná.

Klid v lásce je klid nepříjemný.

Velkým znakem lásky je podlehnout vůli tomu, koho milujeme.

Láska je velký mistr. Učí nás být tím, čím jsme nikdy nebyli. Zahání překážky naší povahy a její náhlé účinky vypadají jako zázraky. Z lakomce činí rázem rozmařilce, ze zbabělce statečného a drsného činí uhlazeným. Zbystřuje rázem i nejsmutnější duši a dodává i nejprostšímu ducha.

Je-li láska silná, nic ji nezadrží, její úmysly se splní, a když dojde cíle, který si vytkla, domnívá se, že vše ostatní je vedlejší.

Láska nikoho nezná.

Můžeme-li odpustit vydání špatné knihy, pak jen těm chudákům, kteří píší, aby se uživili.

Přílišná horlivost působí jenom omyly.

Hlupák, který nemluví, se nijak neliší od mudrce, který mlčí.

Učený hlupák je větší hlupák než hlupák nevzdělaný.

Největší ctižádost ženy je vzbuzovat lásku.

Dívky se vždycky ostýchají to, co cítí v duši, hned projevit.

Cožpak lékaři něco vědí? Můžete stonat, jakou chorobou je vám libo. Oni vám vždycky najdou nějaké příčiny.

Jak krásné je vědět jednu věc, nebo dokonce dvě.

Láska si nepřeje nic slyšet.

Brát si jiného za vzor, to ještě neznamená kašlat a plivat jako on.

Nejsnáze si získáme lidi tím, když se před nimi honosíme jejich zálibami, když přikyvujeme jejich zásadám, pochlebujeme jejich slabůstkám a tleskáme všemu, cokoliv činí.

Dívky se vždycky ostýchají to, co cítí v duši, hned projevit.

Slovy se všichni muži navzájem podobají a rozdílnými se jeví jedině svými činy.

Cožpak lékaři něco vědí? Můžete stonat, jakou chorobou je vám libo. Oni vám vždycky najdou nějaké příčiny.

Láska si nepřeje nic slyšet.

Hoří dychtivostí mluvit - víc než my ho poslouchat.

Nejsnáze si získáme lidi tím, když se před nimi honosíme jejich zálibami, když přikyvujeme jejich zásadám, pochlebujeme jejich slabůstkám a tleskáme všemu, cokoliv činí.

Lehko se dáme oklamat tím, koho milujeme.

Slovy se všichni muži navzájem podobají a rozdílnými se jeví jedině svými činy.

Milujeme, abychom milovali. Pro nic jiného.

Moje láska k vám potrvá jako sám můj život.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře