František Vladislav Hek

0

Kohož sílí Bůh, toho lidé neomdlejí.

Blaze domu, v němž rozšafná vládne matka.

Snáze nalezne chudoba dobrotince nežli přítele.

Několik píšťal nedělá celé varhany.

Mnohý louská ořechy, avšak na vylouštěná jádra cizí chodívá mu veverka.

Každá věc má svou vadu i statečnost.

Bez boje nebývá vítězství.

Náhlé obracení nebývá trvalé.

Přenešťastný člověk, kterýž rozum ztratil, neboť ztratil to, což ho od živočichův dělí.

Kdo lží nabijí, stříli naprázdno.

Krejčí mdlého zraku nit do jehly sotně navléká.

Boj srdce dobrého s hlavou zlou nikdy nepomine.

I té nejdelší písničce bude jednou konec.

Každý rádce chváli to, k čemu radí; ale někdo radí k sobě.

Koflík prázdný, byť i všecek zlatý byl, žízeň přece neuhasí.

Zrcadlem života jest příklad dobrý.

Moudrému nepřichází na světě nic velkého, ale také nic malého.

Kdo se spoléhá na cizí stůl, bývá často bez oběda.

Nehroz se, děťátko, mračna: nad mračnami Slunce.

Co prospěje tobě, že jazyk Boha chválí, jestliže ho i svědomí tvé nechválí?

Počátek ctnosti dobré svědomí.

Daruje-li co komu lakomec, měj to jako za lep na ptáky.

Každý hraje, jak mu padne kostka; dobrý ale hráč dovede i se špatnou kostkou vyhrát.

Byť bys, člověče, všecko, co dobrého a vzácného ve světě máš, ztratil: hlediž jen, abys neztratil sebe samého.

Sotva bude člověka na světě, aby vždy tak přímě kráčel, že by se nikdy šourně nezatočil.

Dítě ovšem, neděje li se mu hned všecko po vůli, brečí; ale proto jest a zůstává dítětem.

Každá řeč bez skutku prázdná jest a daremní.

Jistější je dnes nežli zítra.

Hledáme Boha, abychom ho nalezli, a nalezše ho, hledati ještě nepřestáváme, neboť jest neskonečný.

Zrale považ, prvé nežli cestu nastoupíš, kudy se dáti máš.

Dobře ztrávený čas uběhne jako voda.

Rok ma krok, příjde, prvé než zvíš.

Kde se klevetníci scházejí, tam má hluchý pokoj.

Sebe samého přemáhání jestvšech ctností kořenem.

Dobré, když se dobře neužívá, Všecku svou potracuje dobrotu.

Veselý na cestu tovaryš jest již poloviční cestou.

Kdož upřímě chce, mnoho může, pokudž se opravdivě vynasnaží.

Msta zamlčená nebo poodložená bývá nejnebezpečnější.

Člověk v mnohých věcech prohnaný o všelicos se pokusí.

Mluv se slepým o barvě, však ztěžka se domluvíte.

K příteli věrnému žádného není přirovnání.

Ze semene kopřivy neroste lilium.

Lítá, prve než mu křídla dorostli.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře