Jiří Wolker

0

Umění žít je umění milovat skutečnost.

Přišel jsem na svět, abych si postavil život dle obrazu srdce svého.

I žena chce svět lepší a jinačí a žena jen pláče, když ruce jí na to nestačí.

Okno je skleněná loď, připoutaná k břehům mé světnice.

Smrt není zlá, smrt je jen kus života těžkého, co strašné je, co zlé je, to umírání je…

Ztrácet lásku je krutější než ji ztratit, a ztrácet život je krutější než ztratit ho.

Nebýti lásky, lidé by zemřeli touhou, že nemohou stát se tím, čím chtějí být. Láska přišla na svět proto, aby každý poznal výsostnost zázraku - že je právě tím, čím je.

Láska není věc lehká, je to věc vážná a slavnostní.

Láska je na to, aby vedla, a čas je plamen očistný.

Lidé lidem dveře otevírají.

Na básnících je, aby našli velikost doby.

Jak trudno u srdce, když v rukou jiného tu, kterou miluješ, se laskat zříš.

Lidé se chtějí sebe zmocniti. A nejvíce v lásce. Tím také svrchovaně trpí. Poznávají, že člověk je v jádru svobodný. Byť bychom jakkoli pevně drželi jeho srdce, nikdy tomu neuvěříme.

Jsme typickými lidičky 20. století. Kdybychom si nenaříkali, necítili bychom se dosti moderními.

Kdosi říkal, že žena je zázrak, kdosi, že vše na světě je zázrak. Myslím si, že zázrak netvoří bůh, ale lidské srdce. Vše, co milujeme, stává se zázrakem. A proto je to pro nás nejvíce žena.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře