Voltaire

0

Zdvořilost je jen vycházkovým oblekem mužů, který ihned odkládají, jakmile přijdou domů.

Žertuješ-li, mluv vážně! Mluvíš-li vážně, žertuj!

Ženy umějí zachovat jen jedno tajemství - svůj věk.

Žena je lidské stvoření, které se obléká, žvatlá a svléká.

Je nad slunce jasnější, že bůh stvořil ženu, aby zkrotila muže.

Výchova odkrývá schopnosti, netvoří je.

Vysvětlovaný vtip přestává být vtipem. Každý komentátor je hlupák.

Úspěch je dítětem odvahy.

Všechny umělecké žánry jsou dobré kromě nudného.

Tajemství nudnosti: povědět vše, co víte.

Tajemství úspěchu je mlčet o tom, co nevíte.

Neštěstí pociťujeme jako skutečnost, kdežto štěstí je naším snem.

Kdyby byli muži více spokojeni sami se sebou, byli by méně nespokojeni se svými ženami.

Nechte mne umřít v pokoji.

Sláva je nakloněna tomu, kdo jí pohrdá, milovníka však odmítá.

Rozvod se objevuje v dějinách současně s manželstvím, nebo snad jen o několik týdnů později.

Nekonečná malost bývá provázena nekonečnou pýchou.

Přátelé mají mít přednost před králi.

Přátelství je tichý soulad mezi dvěma citlivými a čestnými lidmi.

První zákon přátelství vyžaduje, abychom si přátelství hleděli a pečovali o něj. Druhý zákon vyžaduje, abychom byli shovívaví, když je první zákon porušen.

Měňte své radovánky, ale nikdy své přátele.

Přátelství je zasnoubení dvou duší.

Je tuze nebezpečné mít pravdu ve věcech, ve kterých se zmýlili mocní.

Pravda, svoboda a ctnost jsou jediné tři věci, pro které je třeba milovat život.

Práce bývá často matkou radosti.

Práce od nás zahání tři velké nepřátele: nudu, neřest a nouzi.

Pomluva je rychlá, pravda je pomalá.

Pokora je skromnost duše, lék proti pýše.

Jakmile jde o peníze, jsou všichni lidé stejného náboženství.

Papež je idol, jemuž se svazují ruce a líbají nohy.

Nesmrtelnost není zaručena, avšak každý rozumný by měl na ni vsadit, neboť konec konců nic neztrácí.

Nesouhlasím ani s jediným slovem, které jste vyslovil, jsem však připraven zemřít za vaše právo je vyslovit.

Bohoslovci okamžitě začnou tvrdit, že bůh je rozhořčen, jakmile se člověk neztotožní s jejich míněním.

Ten, kdo je stále moudrý, má smutný život.

Moc vždy zotročí člověka, který ji drží v ruce.

Manžel, který se rozhodne překvapit svou ženu je často velmi překvapen.

Manželství je jediné dobrodružství dostupné zbabělým.

Nenajde se na světě země, kde by láska nedělala z milenců básníky.

Není to láska, která by měla být zobrazena jako slepá, ale sebeláska.

Ráj byl vytvořen pro něžné srdce; Peklo, pro srdce bez lásky.

Láska je ze všech vášní nejsilnější, neboť útočí současně na hlavu, srdce i tělo.

Je tolik způsobů lásky, že nevíme, jak ji definovat.

Láska je jako sklo rozbije se, když ji uchopíš příliš nejistě, nebo příliš prudce.

Jestliže nemůžeme s potěšením číst knihu zas a znovu, není třeba ji číst vůbec.

S knihami je to jako s lidmi: jen velmi malý počet něco znamená, zbytek se ztrácí v množství.

Nejužitečnější jsou knihy, které nutí čtenáře k doplnění.

Iluze je první ze všech potěšení.

Kolik hloupostí lidé vynakládají jen proto, že chtějí říci něco nového.

Hloupá a prostoduchá žena je požehnání boží.

Kolik hloupostí napovídají lidé jen proto, že chtějí říci něco chytrého.

Lékaři předepisují léky, o nichž toho málo vědí - proti nemocím, o nichž vědí ještě míň - lidem, o jejichž stavu nevědí vůbec nic.

Dějiny názorů člověka nejsou ničím jiným než dějinami jeho omylů.

Kdyby Bůh neexistoval, musel by se vymyslet.

Země je blázinec, do kterých zbytek Universa posílá své blázny.

Originalita není nic jiného než uvážlivá napodobenina.

Tato myšlenka sdílela osud mnoha jiných užitečných záměrů: byla totiž schválena a zapomenuta.

Miluj pravdu, ale promíjej omyly.

Autor spíše plodný než soudný, který by požíval nezkalené pověsti, kdyby byl napsal jen desetinu svých prací.

Co je směšné? Všechno, pokud se to děje někomu jinému.

Člověk se zrodil pro činnost, jako oheň směřuje nahoru a kámen dolů. Být nečinný a neexistovat, to je pro člověka totéž.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře