Maxim Gorkij

0

Umění a láska působí jako slunce - probouzí energii.

Svoboda myšlení je jediná a nejcennější svoboda dostupná člověku.

Smát se věru hříšné není tomu, co je k pobavení!

Ukrást Rusko nikdo nemůže, Rusko není kůň, to cikáni nečmajznou.

Nejlepší potěšení, největší radost v životě - cítit se potřebným a blízkým lidem.

Přátelství za pěťák nekoupíš.

Komu je práce radostí, pro toho je život štěstím.

Čím více peněz, tím méně svědomí.

Oblek je možné ušít na zkrášlení člověka, ale i na jeho znetvoření.

Za daného stavu civilizace lze hlad duše ukojit snáze než hlad těla.

Filozof se musí vyjadřovat lakonicky.

Ďáblu se nevysmívej.

Nikdo není celý život jenom špatný

To je jedno! Kdyby bylo všecko jedno, tak by se lidé neženili!

Jako štěně bez přístřeší bloumá světem lidské svědomí, nemá kde hlavu složit!

Lidi si tak zvykli ubližovat jeden druhému, až je to hanba.

Duše hladového člověka se živí lépe a zdravěji než duše sytého.

První prý pálil vodku ďábel.

Čím více člověk zná, tím je větší.

Kdo rád nesouhlasí, ten se nedokáže nic pořádného naučit.

U prvobytných lidí fantazie vždycky převládá nad logickým myšlením.

Nejvyšším posláním je být na zemi člověkem, kolik vidíš podivuhodného, jak mučivě sladce bije tvé srdce v tichém obdivu před krásou!

Step je jedno velké slunce.

Agónie umírajícího je vždycky daleko přirozenější a působivější než nejpřesnější a nejpůsobivější popisy umírání.

Všechno je možné, i to, že nic není.

K cepování dětí je třeba mít vrozený zaujetí a přísnost.

Společným cílem všech čertů je pomáhat lidem v hledání neštěstí.

Pravda je jenom přemýšlení o ní.

Filozofem se může stát každý, kdo si přinesl na svět zvyk přemýšlet a ve všem hledat začátek a konec.

Moudří lidé říkají, že známe jen to, co si myslíme o tom, co vidíme, ale nevíme, jestli smýšlíme tak, jak je třeba.

když se na vás například vrhne pes, dívejte se mu do očí — nechá toho.

Každý člověk se bojí bídy. Žebrák není nikomu milý.

Vyskytují se lidé, kteří pokládají idealismus a materialismus za naprosto rovnocenné omyly rozumu.

Bůh nechce lidem škodit, myslí to s nimi dobře, jenže pro tu svoji dobrotu se rozpustil v našem slzavém údolí jako cukr ve vodě, a voda je kalná, špinavá, a tak se nám ztratil a my nevnímáme boží přítomnost v našem životě.

Žij podle svého rozumu.

Lidi mají rádi dobráky, vědí, že z nich mají prospěch.

Vždycky se najde důvod, proč spílat člověku.

Čeho jsou zloději? Z přebytku. Vidí toho moc pohromadě, a tak jde a něco šlohne…

Dobré nápady navštěvují ženské hlavy málokdy, ale přece jen se to stává…

Člověk není komár ani moucha, nemáš právo mu brát život.

Stejně je to všecko jenom tak na oko, to že zákony lidi chrání. Vlastně je to jenom klam, ty zákony, všelijaká nařízení, lejstra, všecko je zbytečné, ať si každý žije jak chce.

Hra v karty je podle Schopenhauera úpadek veškerého myšlení.

Člověk není kámen a i ten kámen se časem mění.

Názory vzdělaných lidí jsou stejně konzervativní jako návyky myšlení nevzdělané, pověrčivé masy národa.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře