Edgar Cayce

0

Svůj rozum použijte tak, abyste podle svých nejlepších možnost vedli plánovitý život.

Had nebezpečné zvědavosti a Eva, citově orientovaná ženská povaha, jež přebývá v každém člověku, vedou k pokušení.

Je osudné z minulého i momentálního zla vinit jiné!

V Božím duchu panuje vědomí neměnné blaženosti.

Zostřete sílu úsudku, přičemž důvěřujte duchovním zákonům.

Materiální úspěch spočívá v tom, že si můžeme opatřit všechny věci potřebné k životu.

Trpělivost a pečlivé opakování plné porozumění mohou vyvolat doslova zázraky.

Štěstí je možné pouze za předpokladu, že vás touha po penězích nesvede na šikmou plochu.

Lidské tělo je jako zahrada, v níž rostou lákavé stromy smyslů - zrak, sluch, chuť, čich a hmat.

Ve snu člověk buduje tělo a vědomí.

Nejen příroda, ale také člověk je podřízen principu relativity, protichůdnosti, duality, inverze a opačných poměrů.

V podstatě žijeme podle toho, do jaké míry dokážeme setrvat v harmonickém vztahu s přírodou.

Čím dříve poznáte, že za své životní zážitky není zodpovědná žádná vnější příčina, tím na tom budete lépe!

V jádru každého problému leží řešení!

Výroky obsahující pravdu musejí být proneseny s naprostou odevzdaností, silou citu a vůle.

Vaše výdělečné metody byste měli držet v rozmezí vašeho idealismu. V opačném případě se může stát, že sice peníze získáte, ale nebudete šťastní.

Měli byste vydělávat tolik peněz, kolik je možné, ovšem za předpokladu, že to nějakým způsobem přispěje k dobru vaší obce, země či světa.

Úsilí zajistit si peníze, by mělo být spojeno s přáním pomoci jiným.

V žádném případě v důsledku momentálního nedostatku peněz, věcí či myšlenek netrpte pocitem nouze či omezení.

Věčná otázka zní: „Jaké myšlenky či činy mají skutečnou hodnotu? Odpověď může přijít pouze zevnitř.

Chraňte se prudkých výbuchů citů a při každé ráně osudu zachovejte vnitřní statečnost.

Kořeny úporných tělesných nebo duševních chorob spočívají v hlubokém podvědomí.

Správné návyky jsou vašimi nejlepšími přáteli.

Špatné návyky jsou vašimi nejhoršími nepřáteli.

Nadvědomí - tajemný rezervoár všech nadpřirozených sil.

Svého ducha zaměstnávejte povznášejícími myšlenkami. Nemarněte čas neplodnými ideovými průběhy.

Tělo a mysl se neprolínají v mozku, nýbrž v endokrinním systému.

Skutečná moudrost spočívá v jednání podepřeném správnou rozhodovací silou a na základě svobodné volby.

Vědomý zákon úspěchu spočívá v moudrém plánování a jednání.

Nejsilnějším očistným prostředkem je moudrost.

Modlitba je soustředění úsilí naladit své vědomí na vědomí Stvořitele.

Lůnem moci, tvořivosti a inteligence je čisté vědomí.

Cílem meditace je zjemnit naše vibrace.

Medituj často, nenechej se ovládnout starostmi světa. Choď do přírody a uč se od ptáků, stromů, květin, včel - ti všichni zpívají píseň slávy svému Stvořiteli. Učiň to samé.

Vstup do sebe, neboť pouze v tichu můžeš naslouchat svému Otci.

Meditace je naslouchání božskosti uvnitř.

Ani jeden den nevynechej meditaci.

Během meditace dolů sestoupí vliv, jenž otevře čakry. Poté síly v těle stoupají k patřičným centrům či čakrám a projevují se jako pohyby těla, zvuky v uších, či vize.

Když se během meditace otevřeme vlivu neviditelných sil, jež obklopují trůn krásy a moci uvnitř nás, hledejme ochranu v myšlenkách na Krista.

Meditace je zbavení se všeho, co zabraňuje stoupání tvořivých sil vzhůru podél páteře.

Meditace, sebeanalýza a používání tvůrčí imaginace, udržují naše volné spojení s vnitřní dimenzí.

Meditace je v přítomnosti, čisté přítomnosti.

Léčebné meditace je nezbytné opakovat často a s neochvějnou vírou.

Kdo čte hodinu, měl by dvě hodiny psát a tři přemýšlet!

Čtěte dobré knihy a přečtené důkladně zpracujte.

Tvůrčí inteligence nemůže fungovat v zamlženém vědomí.

Hmota vzešla z ducha a nemůže být od svého původce odtržena.

Rozdíl mezi hmotou a Duchem spočívá ve frekvenci kmitočtů.

Endokrinní systém je schopen jeden druh energie měnit v jiný.

K dosažení svých cílů se pokoušejte znovu a znovu. Není důležité, jak často ztroskotáte.

Bůh pomáhá těm, kdož si pomáhají sami a současně se k němu modlí.

Bůh není nad námi, ale uvnitř nás.

Bůh pomáhá těm, kdož si pomáhají sami.

Musíte najít rovnováhu mezi středověkou představou naprosté závislosti na Bohu a novodobou snahou spoléhat se pouze sám na sebe.

Nikdy se neobohacujte na úkor druhých!

Tělo, jež vypadá kompaktně a pevně, ve skutečnosti není ničím jiným, než svazkem pohybů či sil, jež víří v ultra rychlém pohybu.

Dodržujete fyzické, společenské a mravní zákony.

Pán je uvnitř tvého chrámu, uvnitř tebe a je na tobě, zda se stane tvým průvodcem.

Pokud se vnitřně očistíme, pak se nemusíme obávat toho, že budeme nějakým způsobem postiženi.

Ve všech oblastech si osvojujte správné návyky.

Neexistuje žádný zákon, jenž by nás nutil setrvávat v okovech.

Meditace je v přítomnosti, čisté přítomnosti.

Vyvarujte se nepříjemných slov, třebaže by byla pravdivá.

Nelze popřít, že duch má převahu nad všemi hmotnými pomocnými prostředky.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře