Marcus Tullius Cicero

0

Myslíme si, že šťastný život spočívá v klidu mysli.

Dokud dýchám, doufám.

Život nemůže být příjemný, není-li současně čestný.

Největším dobrem je žít podle přírody.

Příroda nám dala krátký život, ale památka na plodný a pracovitý život zůstane věčně.

Vědomí dobře prožitého života a vzpomínka na mnohé dobré činy je nejpříjemnější.

Každý se musí spokojit s takovou délkou života, jaká je mu přisouzena.

Život mrtvých je umístěn v paměti živých.

Věnovali se tomu největšímu ze všech umění, totiž umění správně žít, a to spíše způsobem svého života než skládáním spisů.

Žít znamená přemýšlet.

Změna těší.

Zálibo v páchání zla, jak velký půvab máš pro lidi špatné a drzé, kdykoli je trest daleko a nastoupí místo něho volnost!

Každé zlo lze v zárodku snadno potlačit.

Ke zlu nejvíce ponouká naděje na beztrestnost.

Raději chci být zdravý, než bohatý.

Vynikající a skvělý osud vzbuzuje závist.

Mezi zbraněmi zákony mlčí.

Tak jako naše těla bez mysli, tak vypadá i společnost bez zákonů.

Proto jsou zákony dány, aby silnější nemohl všechno.

Co zmohou zákony tam, kde vládnou jedině peníze?

Vlídnost plodí vlídnost.

Válku je třeba začínat tak, aby bylo zřejmé, že se neusiluje o nic jiného než o mír.

Výsledky válek jsou nejisté.

Za války neplatí zákony.

Nejjasnější pojmy jsou často zatemňovány složitými úvahami.

Příliš se zabývat vlastními nehodami není utrpení, ale sebeláska.

Žádné umění nemůže napodobit mnohotvárnost přírody.

Umění se zrodilo z vnímání a pozorování přírody.

Historie je učitelkou života.

Studium vzdělává mládež, těší starce, krášlí šťastné chvíle, je útočištěm a útěchou v neštěstí.

Vše, co je podle přírody, je hodno úcty.

Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost.

Nechť trest odpovídá trestnému činu.

Touha by měla poslouchat rozum.

Touhy ať jsou vedeny rozumem.

Ačkoli ticho neznamená nutně přiznání, není to ani popření.

Řeč totiž obyčejně prozrazuje mravy a odkrývá tajemství duše.

Šťastný život spočívá v klidu mysli.

Štěstí je slepé. (Fortuna caeca est.)

Štěstí nebývá samo slepé, ale zpravidla oslepuje ty, s nimiž se spojilo.

Svoboda je účast na moci.

Vzpomínky na otroctví činí svobodu ještě milejší.

Síla stáří a zvyku je nesmírná.

Proti stáří je třeba bojovat jako proti nemocem.

Rozmařilost je vskutku v každém věku ohavná, ale ve stáří je nejodpornější.

Prostopášné a bezuzdé mládí odevzdá stáří vysílené tělo.

Každý chce dosáhnout stáří, a kdo ho dosáhl, v pošetilé nestálosti si na ně stěžuje.

Nikdo není tak starý, aby nemohl žít ještě další rok.

Bez úplné spravedlnosti vůbec není možné vést stát.

Spravedlnost hledí, aby každému bylo dáno, co mu patří.

Podstatou rovnosti je spravedlnost.

Spánek je obraz smrti.

Horlivá snaha i ta nejlepší má být umírněná a klidná.

Smrt je ze všeho to poslední.

Smrti má být dána přednost před porobou a hanebnosti.

Smrt na útěku je potupná, při vítězném boji slavná.

Smrt je hrozná pro ty, jimž všechno končí s životem, ne však pro ty, jejichž sláva je nesmrtelná.

Smrt, po níž následuje nesmrtelnost, není třeba oplakávat.

Život zemřelých je uložen v paměti žijících.

Činy se rozcházejí se slovy.

Sláva provází ctnost jako stín.

Rozvážnost je umění života.

Rozum je jako světlo a záře života.

Rozkoš se nesnáší s ctností.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře