George Orwell

0

Žurnalistika je tištění toho, co někdo další tisknout nechce. Všechno ostatní je pak už jen PR.

Každá revoluce končí tehdy, když se nová prasata dostanou ke korytům.

I ctnosti mohou žárlením zahynouti.

Nejrychlejší cesta, jak ukončit válku, je prohrát ji.

Muži mohou být šťastní jedině tehdy, pokud nezjistí že cílem života je být šťastný.

Mé štěstí by mělo ospravedlniti sám život!

Zdravý rozum se nedá podchytit statisticky.

Zdravý rozum se nedá podchytit statisticky.

Bdi, abys dobře spal.

Soucit není křížem, na nějž jest přibíjen, kdo miluje lidi?

Člověk neuznává zájmy jiného tvora než sebe.

Každá revoluce končí tím, když se nová prasata dostanou ke korytům.

Realita existuje v lidském vědomí a nikde jinde.

Jedině ukázněná mysl chápe realitu.

Moc není prostředek, ale cíl.

Minulost je změnitelná.

Minulost je to, na čem se shodnou záznamy a paměť.

Lež je vždy o krok před pravdou.

Nejlepší knihy, jsou takové, které člověku říkají, co už sám ví.

Kdo nasytí hladového, svou vlastní duši občerství.

Miluji toho, čí duše jest hluboká i v poranění.

Následky každého činu jsou obsaženy v činu samotném.

Jedna ctnost je více nežli ctnosti dvě, protože více jest uzlem.

Cílem moci je moc.

Kdysi byl zločin proti bohu největším zločinem, ale bůh zemřel.

Vnitřní napětí se každou chvíli může přeměnit ve viditelný symptom.

Velký bratr tě sleduje.

Každý potřebuje nějaké místo, kde by mohl být občas sám.

Nadčlověk je smysl země.

Nejhorší nepřítel člověka, uvažoval, je jeho vlastní nervový systém.

Pokud lidé zůstanou lidmi, život a smrt budou splývat v jedno.

Všeobecný stav nedostatku zvětšuje význam drobných privilegií.

Vynález tisku usnadnil manipulaci veřejného mínění a film a rozhlas dovedly tento proces ještě dále.

Člověk nedává mléko, nesnáší vejce, neutáhne pluh a neumí utíkat tak rychle, aby chytil zajíce! Přesto je pánem všech zvířat, nutí je pracovat a vrací jim jen tolik, aby je udržel při životě, a zbytek si nechává.

Blázen je prostě menšina, kterou tvoří jediný člověk.

Když člověk někoho miluje a když už nemá co dávat, stále ještě dává svou lásku.

Jestliže má někdo vládnout natrvalo, musí umět zvrátit smysl skutečnosti.

Všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější.

Všeobecně vzato: čím víc kdo chápe, tím víc podléhá klamu, čím inteligentnější je, tím méně má zdravého rozumu.

Všechno, co se odehrává ve vědomí všech, se skutečně děje.

Charakteristickým znakem člověka je "ruka" - nástroj, kterým člověk páchá všechna příkoří.

Jedinec má moc pouze tehdy, když přestane být jedincem.

Jisté je jedině to, že smrt nikdy nepřichází v očekávaném okamžiku.

Válka je mír.
Svoboda je otroctví.
Nevědomost je síla. (1984)

Tajemství vládnutí spočívá v tom, jak spojit víru ve vlastní neomylnost se schopností učit se z minulých chyb.

Nalezl jsem více nebezpečenství mezi lidmi než mezi zvířaty.

Ti v naší společnosti, kteří nejlépe vědí, co se děje, mají zároveň nejdál k tomu, aby viděli svět takový, jaký je.

Jednotlivec vždycky prohrává.

Nejracionálnější postoj k válce mají porobené národy.

Člověk je jediný tvor, který konzumuje, aniž by produkoval.

Chce-li člověk uchovat něco v tajnosti, musí to skrývat i sám před sebou.

Ze všeho, co je psáno, miluji jen to, co kdo píše svou krví.

Kdysi bylo znakem šílenství věřit, že se Země otáčí kolem Slunce; dnes je šílenstvím věřit, že minulost je nezměnitelná.

Člověk jest provaz natažený mezi zvířetem a nad-člověkem.

Desatero pravd najdi za den: sic i v noci budeš hledati pravdu, a tvá duše zůstane lačná.

Tělo jsem a tělo a pranic více; a duše jest jen slovo pro cosi na mém těle.

Následky každého činu jsou obsaženy v činu samotném.

Ach, bratří, ten bůh, jejž jsem stvořil, byl výtvorem člověka, byl šílenstvím člověka, jako všichni bohové!

Mohlo by se vám líbit

Komentáře