Eckhart Tolle

0

Přijměte život - a uvidíte, jak vám začne pomáhat, místo aby vám škodil.

Život ti nepatří! Ty život jsi.

Ženy jsou blíže k Bytí, neboť je prakticky „ztělesňují".

Je úžasné pozorovat živé zvíře, protože zvíře na sebe nemá žádný názor.

Zenoví mistři označují stav bezmyšlenkovitosti a totální vědomé přítomnosti slovem satori.

Cyklická povaha vesmíru je úzce spojena s pomíjivostí všech věcí a situací.

Myšlení nemůže existovat bez vědomí, kdežto vědomí nepotřebuje myšlení.

Má-li lidstvo přežít, bude muset postoupit na vyšší úroveň vědomí.

Uvědomte si, že vaše vnímání světa je odrazem stavu vašeho vědomí.

Jsi-li přítomen, cítíš duši všeho. Cítíš jedno vědomí v každém stvoření a pak vše miluješ jako sám sebe.

Až dojde k transformaci kolektivního vědomí lidstva, ovlivní to přírodu i zvířecí království, protože všechny světy jsou vzájemně propojeny.

Osvícení není jen konec utrpení a konfliktů, je to zároveň osvobození z područí neustálého myšlení.

Neúspěch se skrývá v každém úspěchu a úspěch v každém neúspěchu.

Ale uvědomovat si malé tiché chvíle, na to potřebuješ být potichu uvnitř.

Kdyby neexistoval žádný zvuk, neexistovalo by pro vás ticho; nevěděli byste, co to je.

Všechny věci mizí v tau. Pouze tao trvá věčně.

Tajemstvím života je „umřít, než umřete" - zjistit, že smrt neexistuje.

Opravdové štěstí se ukrývá v jednoduchých, zdánlivě nezajímavých věcech.

Jen světlo může poznat světlo.

Strach má mnoho příčin. Bojíme se ztráty, neúspěchu, zranění atd., ale veškerý strach je v podstatě strachem našeho ega ze smrti a neexistence.

Nedovolte strachu, aby vstoupil do vaší mysli.

Romantické vztahy jsou tak intenzivní a vyhledávané zážitky, protože člověku nabízejí osvobození od hlubokého pocitu strachu a neúplnosti, který je součástí neosvícené lidské situace.

Soucit je vědomí hlubokého pouta mezi vámi a ostatními bytostmi.

Smrt vás zbaví všeho, čím nejste.

Smrt je pouhá iluze, stejně jako vaše ztotožnění s hmotnou formou.

Nejsi oddělen od celku. Jsi v jednotě se sluncem, se zemí, se vzduchem.

Samotná slova nejsou důležitá. Slova nejsou Pravda: pouze k ní ukazují.

Potřebujete-li najít nějaké řešení nebo tvůrčí myšlenku, přestaňte myslit a soustřeďte se na své vnitřní energetické pole.

Evangalium moderního mystika nám ukazuje brány do věčné přítomnosti a nabízí nám transcendentní pravdy, které nás osvobodí.
(Moc přítomného okamžiku)

Neexistuje nic než přítomný okamžik.

Duchovní mistři všech tradic se už odedávna shodují v tom, že přítomný okamžik je bránou do sféry duchovna.

Podstata zenu spočívá v tom, že žijete v přítomném okamžiku tak vědomě a soustředěně, že ve vás nemůže přežít nic, čím bytostně nejste.

Vnímejte energii přítomného okamžiku, uvědomujte si plnost Bytí.

Chápat přítomnost znamená být přítomný.

Dovol přírodě, aby tě naučila klidu.

Vše v přírodě - každá květina, každý strom a každé zvíře nás může mnohému naučit.

Příroda nám ukazuje cestu k sobě domů, cestu z vězení vlastních myslí.

Příroda vás učí být v klidu, nepřebijete-li ji tokem myšlenek.

Příčinou všech problémů je samotné ego.

Potěšení vždy nacházíte v něčem mimo vás, kdežto radost vzniká ve vašem nitru.

Stejně jak pes miluje ohryzávat kosti, stejně tak lidská mysl miluje své problémy.

Když hladíte psa nebo nasloucháte kočičímu předení, myšlenky na chvíli odejdou a vesmír ticha uvnitř Vás otevře dveře Bytí.

Psi kolem sebe šíří dobro, na které lidé slyší.

Pes žije v přítomnosti, proto vás může učit nebo vám přítomnost připomínat.

Dovol své mu psovi, aby tě vzal každý den na procházku. Prospěje to tvému tělu a prospěje to tvé duši.

Rozdíl mezi Vámi a Vaším psem je ten, že Vy máte problémy a on je nemá.

Osvícení je prázdno mezi myšlenkami.

Skutečností je, že nikdo se nikdy nestal osvíceným prostřednictvím popírání těla.

Stupeň osvícení lze poznat podle toho, jak se chováte v obtížných situacích.

Být outsiderem je sice obtížné, ale nutí vás to uvědomovat si víc než ostatní, což je výhoda, pokud jde o osvícení.

Přijetí reality je základním aspektem odpuštění.

Podstatou všeho je prázdnota.

Nic nemůže existovat bez prostoru, nicméně prostor je nic.

Neklesáme pod hladinu myšlenek, my se nad ně povznášíme.

Počátkem svobody je poznání, že nejste totožný se svým myšlením.

Nevzdáte-li se starých způsobů myšlení, váš život bude plný bolesti, násilí, zmatku a šílenství.

Mysl je vynikající nástroj, pokud ji užíváme správně. Užíváme-li ji nesprávným způsobem, stává se velmi destruktivní.

Mnozí lidé jsou tak uvězněni ve své mysli, že pro ně krása přírody vůbec neexistuje.

Kolektivní mysl lidstva je nejšílenější nejdestruktivnější entita, jaká kdy existovala na této planetě.

Když vám někdo něco říká, poslouchejte celým tělem, nejen svou myslí.

Ve svém každodenním životě nesoustřeďujte veškerou svou pozornost na vnější svět a na svou mysl. Soustřeďte se také do svého nitra.

Největší překážkou pro muže je mysl, zatímco největší překážkou pro ženy je emoční tělo.

Na tělesné úrovni nejste nikdy úplní. Jste buď muž, nebo žena, což znamená, že jste jen polovinou celku.

Stejně jako měsíc nemá své vlastní světlo, ale odráží světlo slunce, minulost a budoucnost jsou matným odrazem světla a síly věčného okamžiku.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře