C. S. Lewis

0

Náklonnost je zodpovědná za devět desetin pevného a trvanlivého štěstí, které je v našich životech.

Lidé jsou napůl duch a napůl zvíře.

Zkušenost je matkou iluze.

Zázraky ve skutečnosti neporušují zákony přírody.

Nikdo mi nikdy neřekl, že pocit zármutku je stejný jako pocit strachu.

Pouze opravdový risk testuje hloubky víry.

Vše co není věčné, je věčně zastaralé.

Vděčnost se dívá na minulost; láska na přítomnost; strach, touha, rozpačitost a ambice na budoucnost.

Ve válce si dokonce ani člověk nemůže myslet, že bude žít věčně.

Válka je svým způsobem zábavná.

Často závisí úspěch nebo neúspěch na tom, zda se v tu chvíli cítíme dobře nebo špatně.

Úspěchy svazují člověka se Světem.

Vždycky jsem v sobě nosil nějakou touhu po smrti.

Bůh nedokáže poskytnout štěstí a klid bez víry v Něj, taková věc není.

Špatnost je jen pokažená dobrota.

Odraz světa je symbol, ale pravdivější než filosofické teorie.

Každá snaha o vidění věčnosti ničí představy o svobodě.

Strach je emoce; a je zhola nemožné – dokonce fyzicky nemožné – udržet si nějakou emoci dlouhou dobu.

Realita je drsná ke stínům nohou.

Jednoho dne budete dostatečně staří, abyste mohli znovu začít číst pohádky.

100 % z nás umře a to procento nemůže být zvýšeno.

Pokud zemřete předtím než zemřete, pak už není žádná šance.

Hlavní příčiny lidského smíchu jsou Radost, Legrace, Vtip a Uštěpačnost.

Radost z nových věcí mizí nejrychleji.

Pýcha vede ke všem dalším zlozvykům, je to anti-božský stav mysli.

Přítomnost je ten bod, ve kterém splývá čas s věčností.

Všichni smrtelníci mají tendenci se proměňovat ve věc, kterou předstírají.

Myslím, že všechny věci, včetně představivosti, svým způsobem odrážejí nebeskou pravdu.

Přátelství je zbytečné, stejně jako filozofie a umění... Nemá žádnou hodnotu pro přežití.

Přání je otcem myšlenky na Zemi i v Pekle.

Myslím, že všechny věci svým způsobem odrážejí nebeskou pravdu.

Bůh miluje otřepané pravdy.

Neztratíte poslušnost kvůli nedostatku lásky, ale ztratíte lásku, protože jste se nikdy nepokoušeli o poslušnost.

Dokonalá pokora se zbavuje skromnosti.

Peklo je stav mysli.

Odmítám otroctví, protože nevidím žádného člověka, který by měl být pánem.

Nemůžete vědět nic, protože všechny odpovědi klamou.

Nenávist skvěle utišuje pocit hanby.

V nenávisti vidíš lidi takové, jací jsou doopravdy; jsi přece bez iluzí.

Nebe není stav mysli. Nebe je realita kolem nás.

Bez touhy po novotách bychom nedokázali vytvořit Módu nebo Popularitu.

Vzdát se duše a získat moc je ve skutečnosti prodání sama sebe do otroctví, stát se loutkou.

Ve skutečnosti žijeme ve světě, který hladoví po samotě, tichu a soukromí. Proto toužíme po meditaci a pravém přátelství.

Pro magii i aplikovanou vědu je problém potlačení reality podle přání.

Bůh na každého nahlíží jako na svoji první lásku, protože je jejich první láskou.

Láska je něco přísnějšího a nádhernějšího než pouhá laskavost.

Věřím v křesťanství.

Cíl křesťanství je, aby se každý křesťan stal malým Kristem.

Krutost je hanebná vlastnost, jen pokud ji krutý člověk nedokáže vydávat za kanadský žertík.

Staré knihy čtou jen intelektuálové.

Napsal jsem knihy, které bych rád četl, to byl vždycky můj důvod pro psaní. Pokud nebude nikdo psát co bych chtěl číst, musím to udělat sám pro sebe.

Nedovedu si představit, že by si člověk opravdu užíval knihu a četl ji jen jednou.

Musíme ukázat své křesťanské barvy, abychom byli k Ježíši Kristu upřímní.

Historie není jen příběhem špatných lidí, kteří dělají špatné věci. Je to i příběh lidí, kteří se snaží dělat dobré věci.

Jsem demokrat, protože věřím v úpadek člověka, ale myslím, že většina lidí věří v demokracii z opačných důvodů.

Ďábel je lhář.

Ve vztahu k ďáblům se lidé mohou dopustit dvou stejně závažných chyb. První z nich by bylo nevěřit v jejich existenci. Druhou chybou je v ně věřit.

Ctnosti jsou pro nás osudné, teprve-když proniknou do vůle a stanou se součástí zvyků.

Je pouze jedno dobro a to je Bůh, všechno ostatní je dobré jen když se na to dívá a špatné, když se odvrátí.

Před námi jsou lepší věci než ty, které zůstaly za námi.

Věřím, že buddhismus je zjednodušením hinduismu a islám je zjednodušené křesťanství.

Křesťané se mýlí, ale ostatní jsou blázni.

Lidé jsou obojživelníci: napůl duchové, napůl zvířata.

Když padne orel, vyhrávám já; když padne panna, prohráváš ty.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře