William Shakespeare

0

Smutným hodiny se dlouhé zdají.

Celý svět je jeviště a všichni lidé na něm jenom herci.

Ženy jsou andělé, když se o ně ucházíme.

Ženy se nikdy neohlížejí. Jediná tak učinila a proměnila se v solný sloup.

Věř tomu, kdo Tě nezklamal a nezklam toho, kdo Ti věří.

Věř tomu, kdo Tě nezklamal a nezklam toho, kdo Ti věří.

Dobré víno je dobrý přítel, když s ním dovedeme zacházet.

Je mnohem lepší žít bez štěstí než bez lásky.

Šťasten být neumíš, protože po tom, co nemáš, se ženeš, a co máš, na to zapomínáš.

Starý člověk je podruhé dítětem.

Ach! smutné hodiny zdají se dlouhé.

Smutným hodiny se zdají dlouhé.

Smrt je jen začátek, ale až té druhé kapitoly.

Smrtí může každý člověk zaplatit jen jednou.

Sketa, než umře, stokrát umírá, chrabrý jen jednou ochutná smrti.

Každý sen je lež.

Jsme z téže látky jako naše sny.

Každý sen je lež.

Růže, byť zvaná jinak, voněla by stejně.

Na psaní může odpovědít každý, kdokoliv psát umí.

Přítel by měl snášet přítelovy slabosti.

Přátelství jež nesvázala moudrost, může pošetilost snadno rozvázat.

Přátel si važ, a kdo se osvědčili, ty hákem z oceli si připni k srdci.

Moudrý je ten, kdo mluví pravdu.

Žebráctvím láska jest, dá-li se sčísti.

Peklo je prázdné, všichni ďáblové jsou zde.

V knize osudu jsme všichni zapsáni v jednom verši.

Důležitou součástí odvahy je opatrnost.

Odvaha roste s příležitostí.

Očekávání je základem veškerého zármutku.

Naděje bývá často jako pes bez čichu.

Naděje je loveckým psem beze stopy.

Největším mrháním jsou promarněná nadání a nevyzkoušené nápady.

Nepatrná myšlenka dokáže přeskočit moře i souš.

Lidské myšlenky jsou otrokem lidského života.

Milovaná dívka neví nic, pokud neví, že muži cení nedosaženou věc víc, než má ceny.

Klobouk mnicha nedělá.

Se zbraní v ruce mluvíš o míru?

Láska se ve mně rozlévá jak moře, tak velká je a hluboká. Čím víc jí dám, tím víc jí mám. Je nekonečná.

Teorie lásky je božská, její praxe ďábelská.

Má láska tváří tolik, že vlastně není nic než karneval.

Pravé jméno lásky je zajetí.

Láska je jako děcko, touží po všem, co má na očích.

Láska může s okem zastřeným najíti slepě stezku k cílům svým! (Romeo)

Ó, mocná lásko, která dokáže změnit zvíře v člověka, stejně jako člověka ve zvíře.

Šťastný může být jen ten, kdo skutečně miloval jen jednou v životě.

Až teprve naše společná láska mi ukázala co je v životě důležité. Teď vím, že štěstí je jen poloviční, když se o něj nemáš s kým dělit, a že smutek je dvojnásobný, když Ti z něj nemá kdo pomoci. S Tebou jsem poznal, co to znamená opravdu milovat a jaké to je, když je moje láska opětována...

Je láska útlá věc? hrubá je, drsná, a zuřivá; a píchá jako trn.

Rozum a láska zřídkakdy táhnou za jeden provaz.

Mít rád je víc než milovat.

Choroba je nakažlivá - kéž by byla i láska.

Kde láska počítá, je chudičká.

Hle, jakou metlou nebe trestá zášť! Skrz lásku zahubilo vaši radost...

Mnohem lepší je žít bez štěstí než bez lásky.

Když jsou dva na koni, jeden musí sedět vzadu.

Kdo po krvi touží, v krvi končí.

Ze shnilých jablek málo na vybranou.

Falešná tvář musí skrýt, co falešné srdce v sobě skrývá.

Když máme lepší, dobrý důvod padá.

Tvým psům báň nebes bude odpovídat a dutá země plesnou ozvěnou.

Krátkost je duše vtipu.

Rozum je sice lékař lásky, ale za rádce ho láska neuznává.

Také vy jste cestoval? To tedy vážně máte proč být smutný. Asi jste prodal, co jste měl, abyste se mohl podívat, co mají jiní. Mít zhlédnuto kdeco a nemít nic, to znamená oči bohaté a kapsu prázdnou.

Ďábel i Bibli cituje, když mu to přijde vhod

Mohlo by se vám líbit

Komentáře