Napoleon Hill

0

Na horních příčkách žebříku není nikdy tlačenice.

Stoupnete-li si před zrcadlo, můžete spatřit svého nejlepšího přítele, ale současně i úhlavního nepřítele.

Vzdělaný člověk je ten, kdo se naučil získávat to, co od života žádá aniž by narušoval práva ostatních.

Základem vytrvalostí je silná vůle.

Vytrvalost je stav mysli, a proto ji lze rozvíjet.

Nedostatek vytrvalosti je jednou z hlavních příčin nezdaru.

Silná vůle a touha, jsou-li spojeny ve správné kombinaci, tvoří nepřemožitelný pár.

Prohra přichází v okamžiku, kdy je vítězství na dosah ruky.

Ten, kdo se vzdává, nikdy nevítězí - a ten, kdo vítězí, se nikdy nevzdává.

Víra je odrazovým můstkem pro nashromáždění veškerého bohatství!

Víra je jedinou známou protilátkou proti neúspěchu!

Lidé nejsou placeni za to, co vědí, ale především za to, jak nakládají s tím, co vědí.

Úzkost je stav mysli založený na strachu.

Nic člověku nepřináší takové utrpení a pokoření jako chudoba.

Každý neúspěch v sobě přináší semínko úspěchu.

Kdybyste zkoumali životní osudy kohokoliv, kdo pozoruhodným způsobem vynikl, přijdete na to; že ovládá svou mysl a používá ji k dosažení konkrétních cílů. Bez toho není uspěch možný.

Výchozím bodem každého úspěchu je touha.

Úspěch mluví sám za sebe a neúspěch nelze ničím omlouvat.

Marnotratník nedosáhne úspěchu, a to už proto, že mu věčně hrozí chudoba.

Úspěšní lidé docházejí ke svým rozhodnutím rychle a pokud je vůbec mění, pak jen velmi uvážlivě.

Téměř za každým úspěšným mužem stojí milující žena.

Všeuměl jen zřídka umí něco dobře. Upněte všechno své úsilí k jedinému cíli.

Hnací silou muže je touha zalíbit se ženě.

Bez touhy žádných výsledků nedosáhneme.

Začátkem všech úspěchů je touha. Pamatujte si to! Slabá touha přinese slabé výsledky, tak jako malý ohýnek vydá málo tepla.

Každý člověk stává tím čím je svým dominantním myšlenkám a touhám.

Každá hluboce zakořeněná touha působí tak, že nás přiměje hledat její vnější vyjádření, kterým lze tuto touhu transmutovat v realitu.

Slabá touha přináší slabé výsledky, právě tak jako malý oheň dává malé teplo.

Štěstí je dělat, nikoliv vlastnit.

Navykněte si systematicky šetřit a dávejte stranou určité procento svých příjmů.

Život je šachovnice a vaším protihráčem je čas.

Strach není ničím jiným než stavem mysli.

Nejběžnější slabostí všech lidských bytostí je bezpochyby zvyk nechávat svou mysl otevřenou negativním vlivům jiných lidí.

Nestřídmost v jídle, pití a sexu je zvláště škodlivá. Nemírné holdování čemukoliv úspěchu nepřeje.

Láska, zamilovanost a sex jsou všechno emoce schopné vybičovat lidi k vrcholným výkonům.

Příroda se od svých pevně stanovených zákonů nikdy neodchyluje. Některé její zákony však jsou natolik nepochopitelné, že budí zdání "zázraku".

Příroda začíná v člověku mezi třiceti a čtyřiceti uvádět lásku a sex v soulad.

Člověk, který miluje opravdově, nemůže nikdy úplně prohrát.

Nikdo nemůže být úspěšný, jestliže se vysiluje prací, kterou nemá rád.

Pověra je formou strachu. Je také známkou nevědomosti.

Za odvahu nevěřit v pověry byli muži a ženy upalováni na hranici.

Poctivost nelze ničím nahradit.

Dokonce i pes nebo kůň poznají, když jejich pán ztratí odvahu.

Peníze nemají větší cenu než mozek. Často je jejich hodnota mnohem nižší.

Peníze bez mozku jsou vždycky nebezpečné. Jejich správné spojení je nezbytné.

MYSLI! ..a vydělej peníze..

Chudoba se drží lidí, kteří se s ní smířili, tak jako peníze vyhledávají toho, kdo je cílevědomě přitahuje.

Mysl, které není vštípen smysl pro peníze, je spontánně zachvácena smyslem pro chudobu.

Každá nepřízeň osudu s sebou nese zárodek rovnocenné výhody.

Přehnaná opatrnost je stejně špatná jako neopatrnost.

Nedostatek loajálnosti je jednou z hlavních příčin neúspěchu v jakémkoli podnikání.

Vymýšlení výmluv, kterými zdůvodňujeme své neúspěchy, je národní kratochvílí.

Nerozhodnost je špatný zvyk, který si často neseme s sebou už od dětství.

Nerozhodnost a otálení jsou rodné sestry.

Nerozhodnost je nepřítelem, nad kterým musíte zvítězit.

Nerozhodnost je semeništěm strachu!

Nejhorší nepřátelé úspěchu jsou nerozhodnost, pochybování a strach.

Názory jsou tím nejlacinějším artiklem na světě. Každý má v zásobě kupu názorů, jen je předhodit někomu, kdo je vyslechne.

Většina nápadů je nedonošených a potřebuje, aby do nich někdo vdechl život v podobě konkrétních plánů na jejich bezprostřední realizaci.

Nápady mají nehmatatelnou podstatu, ale mají větší moc než hmotné mozky, které je zrodily.

Bez nadšení nemůže být člověk přesvědčivý.

Nadšení je nakažlivé a člověk, který jím plane a umí ho uplatňovat, je všude vítán.

Člověk, který nemá ústřední záměr či konkrétní cíl k němuž by se upnul, nemá žádnou naději na úspěch.

Všechny myšlenky mají sklon se proměňovat ve svůj hmotný ekvivalent.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře