Sigmund Freud

0

Vzdáte-li se kouření, pití a milování, nebudete ve skutečnosti žít déle, ale jen vám to tak bude připadat.

Žádný životopis nevyjasní záhadu podivuhodného nadání, jež stvořilo umělce, a nepomůže nám lépe pochopit hodnotu a působení jeho díla.

Neomezené uspokojování všech potřeb se vnucuje jako nejlákavější způsob života, ale znamená to dávat přednost požitku před opatrností a trest následuje vzápětí.

Život je jako řetězový most.

Lidský život se točí pouze kolem sexuality. Na tom se nic nezměnilo a nezmění.

Život není nic lehkého!

Jak pokračujeme v životě, poznáváme meze svých schopností.

Každý z nás v životě alespoň jednou onanoval. Kdo tvrdí že ne, onanuje dosud.

Snášet život zůstává přece první povinností všech žijících. Iluze ztrácejí jakoukoli hodnotu, jestliže nám v tom překáží.

Přestože jsem po třicet let zkoumal ženskou psychiku, nejsem s to odpovědět na velkou, dosud nezodpovězenou otázku: Co vlastně ženy chtějí?

Žárlivost je podobně jako zármutek jednou z emocí, které lze označit za normální.

Závist a žárlivost hrají v duševním životě žen úlohu ještě větší než u mužů.

Vaše vzdělání dalo vaší myšlenkové činnosti jistý směr.

Člověk se učí oceňovat jako výhodu to, že je milován, a je s to vzdát se pro ni jiných výhod.

Ve vědeckém životě bývá velmi oblíbeným zvykem vyčlenit nějakou část pravdy, postavit ji na místo celku a zbytek, který není o nic méně pravdivý, pak potírat jejím jménem.

Války nemohou přestat, dokud národy žijí v tak různorodých životních podmínkách...

Úzkost je přímým opakem přání.

Úzkost souvisí se sexuálním omezením.

První stav úzkosti byl následkem odloučení od matky.

Existuje i zpětná cesta od fantazie k realitě, a to je - umění.

Dětský sen je reakcí na nějaký denní prožitek, který po sobě zůstavil lítost, touhu, nevyplněné přání.

Existuje-li telepatie jako reálný jev, můžeme se i přes její nesnadnou prokazatelnost domnívat, že je to jev hodně častý.

Tajemství našeho konání spočívá ve vyléčení láskou.

Při stvoření člověka zapomněli naplánovat štěstí.

Houba je nepochybným symbolem penisu.

Převážnou většinu symbolů ve snu představují symboly sexuální.

Prasátko je starým symbolem plodnosti.

Individuální svoboda není žádným kulturním statkem.

Strach ze zbraní je znakem sexuální a emocionální nedospělosti.

Spánek je stav, ve kterém nechci o zevním světě nic vědět, odpoutal jsem od něho svůj zájem.

Smrt je něčím přirozeným, nepopiratelným a nevyhnutelným.

Většina abstraktních slov jsou vybledlá slova konkrétní.

Nesmyslnost a absurdita snů mají určitý význam.

Na většinu snů si vůbec nemůžeme vzpomenout, byly až na malé zlomky zapomenuty.

Všechny sny jedné noci patří do téže souvislosti.

Funkcí snu je splňovat nějaké přání.

Snění je zřejmě duševní život během spánku.

Studium snů je pro studium neuróz nejlepší průpravou.

Sen je reakcí duševního života během spánku na denní prožitek.

Lidé často považovali sen za bránu do říše mystiky.

Pýcha, s níž se člověk distancuje od zvířete, se u něho vyvine teprve později.

Einstein rozumí psychologii asi tolik jako já fyzice.

Einstein rozumí psychologii asi tolik jako já fyzice.

Psychoanalýze se člověk může naučit především na sobě samém, studiem vlastní osobnosti.

Psychoanalýza je lékařskou metodou používanou k léčbě nervově nemocných.

Proti předstudkům se nedá nic dělat.

Splnění přání je jedním z hlavních znaků snu.

Kdopak vůbec může vědět, kdo má pravdu?

Pravda prostě nemůže být tolerantní.

Jestliže nemáme povinnost ráno vstát a jít do práce, pak se ocitáme v nebezpečí, že nás ovládnou fantazie a emoce.

Neochota lidí pracovat na společném díle neplyne z vrozené neochoty k práci, ale je pouhým následkem chybných kulturních zařízení, jejichž působením se lidé stali zatrpklými, mstivými a nepřístupnými.

Okultismus vyznává přesvědčení o reálné existenci oněch "věcí mezi nebem a zemí, o kterých naše moudrost nemá ani zdání".

U okultismu jde o reálné jádro skutečností ještě nepoznaných, jádro, jež klam a hra fantazie obetkaly těžko proniknutelnou rouškou.

Každá neuróza obsahuje takovou fixaci, ale ne každá fixace vede k neuróze,

Nemyslím, že by naše léčebné úspěchy mohly soutěžit s úspěchy v Lourdech.

Boj vědeckého ducha s náboženským světovým názorem není ukončen.

Prvním objektem lásky chlapcovy je matka.

Manžel je vlastně vždycky jen jakási náhražka milovaného muže, nikoliv muž sám.

Důvěra v magii pochází z přeceňování vlastních intelektuálních operací.

Blud samozřejmě nikdy neodhalí ten, kdo jej dosud sám sdílí.

Nikdy jsme tak bezbranní vůči utrpení, jako když milujeme.

Láska? Člověk se mění z housenky v motýla, miluje-li.

Pravá láska je velké umění být činným v duši.

Podle Abrahama (1922) je pavouk ve snu symbolem matky, avšak matky falické, které se člověk bojí, takže strach z pavouka vyjadřuje hrůzu před incestem s matkou a děs z ženského genitálu.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře