William Blake

0

Mladé ženy jsou každá jiná, staré všechny na jedno brdo.

Cisterna vodu obsahuje, zřídlo jí přetéká.

Od stojaté vody očekávej jedu.

Od stojaté vody očekávej jed.
(z díla The Marriage of Heaven and Hell)

Nejlepší víno je nejstarší, nejlepší voda je nejčerstvější.

Věčnost je zamilována do výtvorů času.

Svět v zrníčku písku rozeznat, a nebe v divoké květině. Nekonečno do vlastních dlaní brát, a věčnost prožít si v hodině.
(z básně Auguries of Innocence, 1803)

Věčnost je zamilována do výtvorů času.

Vděčnost je samo nebe.
(v dopise Williamu Hayleyovi, 1804)

Umění je stromem života. Věda, to je strom smrti.

Kdo touží, ale nejedná, líhne mor.

Stud je rouškou Pýchy.

Přemíra starosti se směje. Přemíra radosti pláče.

Radosti oplozují. Starosti rodí.

Mrtvé tělo se nemstí za křivdy.

Radost kozy je štědrost Boží.

Radosti se nesmějí! Starosti nepláčí!

Kde není člověka, příroda je neplodná.

Raději zavražditi nemluvňátko v kolébce, než živiti nečinná přání.

Prokletí posilňuje. Požehnání zmalátňuje.

Jako si housenka vybírá nejkrásnější listy, aby na ně kladla vajíčka, tak kněz klade prokletí na nejkrásnější rozkoše.

Pravda nemůže nikdy býti vyslovena tak, aby byla pochopena a nebyla věřena.

Pravda vyřčená se zlým úmyslem je někdy podlejší než všechny lži, které si lze vymyslet.

Vše, co možno věřiti, je obrazem pravdy.

Vždy říkej, co si myslíš, a podlý člověk se ti vyhne.

Kdyby jiní nebyli pošetilými, my bychom jimi byli.

Poslouchej pošetilcovu výčitku! Je to královský rozsudek.

Pošetilost je rouškou padoušství.

Pokrok staví přímé cesty, ale křivolaké cesty bez Pokroku jsou cestami Genia.

Pták hnízdo, pavouk síť, člověk přátelství.

Když vidíš orla, vidíš část Génia. Zvedni hlavu!

Orel nikdy neztrácí tolik času, jako když se chce učiti od vrány.

Opatrnost je bohatá ošklivá stará panna, které se dvoří Neschopnost.

Kdo je sláb v odvaze, je silný ve lsti.

Jediná myšlenka naplňuje nekonečnost.

Lidé mohou změnit svůj život změnou svých myšlenkových postojů.

Blázen nevidí tentýž strom, jejž vidí moudrý muž.

Jako pluh následuje slovům, tak Bůh odměňuje modlitby.

Modlitby neorají! Chvály nezrají!

Liška pečuje o sebe samu, ale o lva pečuje Bůh.

Krysa, myš, liška a králík číhají na kořeny; lev, tygr, kůň a slon číhají na plody.

Odpuštění je větším důkazem lásky než žárlivost.

Vždy, když neodpouštíme z lásky, ale jen z dobré vůle, toho po času litujeme.

Kdo žije láskou k druhému, pozvolna se mu z lásky rozdává.

Všechno zdravé jídlo získáváno je bez pasti a sítě.

Hojnost je Krása.

Hněv lva je moudrost Boží.

Tygři hněvu jsou moudřejší než koně poslušnosti.

Co je vzduch ptákovi nebo moře rybě, to je hanba hanebníkovi.

Bůh jediné Jedná a Je ve jsoucích bytostech čili Lidech.

Jedinou skutečnou metodou poznání je experiment.

Vidíš-li Orla, zříš částku Genia: pozvedni hlavu!

Všechna božstva sídlí v lidské hrudi.

Pravda vyřčená se zlým úmyslem je někdy podlejší než všechny lži, které si lze vymyslet.

Týž Zákon pro Lva i Vola, to je Násilí.

Kdyby pošetilec setrval ve své pošetilosti, stal by se mudrcem.

Mysli ráno. Jednej v poledne. Jez večer. Spi v noci.

Hrdost páva je sláva Boží.

Člověk ví co je dost, až když pozná, co je víc než dost.

Jabloň se nikdy netáže buku, jak má růsti, ani lev koně, jak se má zmocniti kořisti.

Vyslov vždy své mínění a podlý člověk se ti bude vyhýbat.

Hlava Nádhera, srdce Nadšení, pohlaví Krása, ruce a nohy Úměrnost.

Nevíš, co je dosti, dokud nevíš, co je více než dosti.

Oči z ohně, chřípí ze vzduchu, ústa z vody, vous ze země.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře