Ladislav Muška

0

Kdybych byl pověrčivý, nenapsal bych už ani čárku.

Neschopní lidé bývají většinou schopni všeho.

Nejúčinnější zbraní proti nenávisti je inteligence. Proto je tolik nenáviděna.

Nepřátelství mezi manželem a milencem je zbytečné. Koneckonců mají shodný zájem...

Nápadně hezkým ženám mnohdy chybí schopnost k lásce. Nápadně nehezkým pak příležitost.

Jestliže v lásce vyhraje pouze jeden, pak prohráli oba.

Rozdíl mezi manželkou a milenkou se projeví při vašem příchodu. Manželka nabídne jídlo.

Žena se v každém případě podílí na manželových neúspěších. Milující je nese spolu s ním. Nemilující je zapříčiňuje.

Pitomost je tak dokonalá vlastnost, že ji lze napodobit pouze za pomoci vysoké inteligence.

Časy, kdy byl člověk člověku vlkem, jsou už za námi. Dnes jsme bohužel jeden druhému člověkem.

Velikost myšlenek je přímo úměrná tomu, jak hlasitě je vyslovujeme.

Budoucnost patří mladým. Staří pouze určují, jak bude vzdálená.

Nepřirovnávejte manželství k automobilu. Ten je v pořádku, jen když nic neklape.

Z předmětů, kterých se zbavujeme, by nám nepřipomínaly minulost, přicházívá první na řadu partner.

Nelistujte v knize lásky příliš nedočkavě. Tak jako tak dojdete ke stránce, kde je na psáno: KONEC.

Snaha porozumět ženě je marná. Copak se ženy nediví samy sobě, co provádějí?

Jestliže je pravda, že láska činí lidi lepšími, pak je jí mezi lidmi zatraceně málo.

Být miláčkem štěstěny je nebezpečné. Není ve vaší moci, aby se štěstěna stala miláčkem vaším.

Lidé, kteří jsou schopni milovat jen krátkou dobu, si to zkrátka musí vynahradit tím, že milují častěji.

Nenávist ke tchýni může pramenit z představy, že takhle bude jednou vypadat její dcera.

Podívejte se na svět střízlivýma očima a budete se muset opít.

Z vášnivých snů se mladí lidé probouzejí, aby je uskutečnili, staří se slzami v očích.

Jestliže k vám mají lidé důvěru, svědčí to o vaší bezvýznamnosti. Nemůžete nikomu škodit.

Podklady pro milostné vzpomínky si obstarejte včas. Později nemusejí být k dostání.

Jedinou absolutní jistotou v milostném vztahu je absolutní nejistota.

Manželé mají mnoho společného, například sex. Naproti tomu mohou mít mnoho rozdílného, například sex.

Nač se namáhat myšlenkovými pochody? Procházky nejsou tak náročné.

Vyhraněný názor na milování mívají ženy, kterým se nedostává oblin.

Jeho knihy sloužily tak vysokým ideálům, že přestaly sloužit ke čtení.

Když si nemáte co říci, jsou možná dvě vysvětlení. Bud je to mlčení plné lásky, nebo prázdnoty po ní.

Muž, který se vzdá předčasně, je jenom hlupák. Ale co si pomyslíte o takové ženě?

Některá manželství jsou jako hrad. Za pevnými zdmi mrazí a bílá paní vyhlíží osvoboditele.

Láska dokáže předělat i zločince. Jen na hlupáka je krátká.

Jestliže si ženy stěžují, že přitahují pohledy mužů, proč se neoblékají tak, aby je odpuzovaly?

Hrát druhé housle v manželství nemusí být špatné. Pokud je hrajete v manželství někoho jiného.

Našim největším nepřítelem bývá snaha, abychom si nenadělali nepřátele.

Nejdokonalejší formou lásky je sebeláska. Nebo snad nedokážete být věrni ani sami.

Život nestojí za nic. Ale to nic si ceníme zatraceně vysoko.

Oboustranné poklesky utužují manželství. Pořád si máte co odpouštět.

Jakou kvalifikaci potřebuje pyrotechnik, aby mohl zneškodňovat sexbomby?

Nevyčítejte žádné ženě, že nemá srdce. Mohla by právem namítnout, že nemáte mozek.

Je-li žena rezervovaná, tedy určitě ne pro vás.

Milostná hra má stejné podmínky úspěchu jako hra na klavír. Teprve až přehrajete nějaké ty etudy, můžete si troufnout na koncert.

Největší síla ženy je v její ovládané slabosti.

Ženská intuice je tak pronikavá, že muže by podezírali z inteligence.

Vášeň je jako pivo. Když vyprchá, divíte se, co na tom lidi mají.

Čím pěknější jablíčko poznání, tím ošklivější červ žárlivosti, kterého s ním polknete.

Lidé, kteří nemohli žít jeden bez druhého, často zjistí, že nemohou žít ani jeden s druhým.

Když selžou kosmetické prostředky, začne žena přikrášlovat příběhy, ve kterých hrála nějakou roli.

Myšlení vede k nespokojenosti. Není lepší být spokojený blbec?

Málokterý nespokojený milenec je nespokojen sám se sebou.

Muži že jsou sentimentální, když si ponechají milenčin dopis? A co ženy, které si ponechají milencovo dítě...?

Žena, která nemůže najít svůj mužský ideál, by se měla podívat do zrcadla, zdali stojí za to, aby se stala ideálem nějakého muže.

Nejhorší na člověku nebývá to, jaký je, ale jaký není.

Veřejné mínění je šťastno, odhalí-li váš nedovolený poměr. Ale neodpustí vám, jste-li šťastni vy.

Žena, která se chlubí, že věnovala manželovi svá nejkrásnější léta, se většinou nemá čím chlubit.

Bohyně udělali z žen muži. Ženy jim to jenom občas musejí připomenout.

Odmítnutím milence přináší žena největší oběť. Sama sobě.

Dokážete-li být za všech okolností sám sebou, jste osobnost. Nebo idiot.

Muži bývají nezřídka zamilováni do milování. Ženy téměř vždy do toho, komu je - často jako nutné zlo - poskytují.

Vydal mnoho děl, protože nikdo nevěděl, jak mu v tom zabránit.

Jeho romány byly nuda. Zato na vysoké stylistické úrovni.

Dobrá polovina lidí pije proto, aby získala lepší mínění o světě. Zbytek je potřebuje získat o sobě.

Ruce v klíně svědčí o podnikavosti muže. Pokud to není klín vlastní.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře