Adolf Hitler

0

Jenom Žid může vychvalovat zařízení, jež je špinavé a falešné jako on sám.

Především zavazuji představitele národa a celou jeho družinu k pečlivému dodržování rasových zákonů a nemilosrdnému odporu proti světovému traviči všech národů, mezinárodnímu židostvu.

Celkově vzato zdravý, silný duch se nachází pouze ve zdravém a silném těle.

Svět tu není pro zbabělé národy.

Vždy je těžší bojovat proti víře, než proti vzdělání.

Vítěze se nikdo neptá, zda má pravdu.

Válka je ztracena.

Povinností vojsk je vytrvat v pozicích i tehdy, když nepřítel prorazil na křídlech nebo se mu podařilo proniknout do týlu.

Chtění, touha, ale i síla tisíců se akumulují v každém jednotlivci.

Je štěstím pro stát, když lidi nepřemýšlejí.

Svět uvěří pouze v úspěch.

Posvátnost stáří nechrání před kritikou současnosti.

Stalinovi je třeba nejdřív načechrat trochu peří, než s námi začne vyjednávat.

Sport tedy není jen od toho, aby jednotlivce vychovával k síle, obratnosti a odvaze, ale aby ho i zoceloval a učil snášet nepohodu.

Široké masy populace jsou přístupnější rétorice než jakékoli jiné síle.

V Německu vzniklo mylné mínění, že Rakousko je stát německý.

Já znám Čechy. Kdyby býval rakouský stát proti nim vystoupil energičtěji, nemusel se rozpadnout. Chování Čechů vůči starému Rakousku odpovídalo přesně heslu "pasivní rezistence". Když se k někomu chováte velice uctivě, oplatí vám to ještě větší impertinencí. V jejich očích uctivé chování je znakem slabosti a stupidity. Jsem radši, když mne považují lidé za surovce než za idiota. Jsem přesvědčen, že se Češi budou jednou dívat na Háchu jako na jednu ze svých největších historických osobností! Hácha mi dnes posílá ty nejvřelejší gratulace. Já je neuveřejňuji, protože nechci vyvolat dojem, že potřebujeme podporu takového slabocha.

Příroda je krutá, tak proč bychom my nebyli.

Nechápu, proč by člověk neměl být stejně krutý jako příroda.

Propaganda je zbraň, a to vpravdě strašlivá v rukou znalce.

Peněžní operace jsou snadnější než bitvy.

Vy máte jenom jedinou starost - váš osobní život a máte jediného Boha - vaše peníze!

Síla nespočívá v obraně, ale v útoku.

Nenávist je trvalejší než nelibost.

Dejte mi deset let a Německo nepoznáte.

Silný je nejmocnější sám.

Kdo nezná Mnichov, nezná Německo a především nezná německé umění.

Co se v mládí nenaučíš, to ve stáří neumíš.

Ostatně není mým úkolem učinit lidstvo lepším, nýbrž využít jeho slabostí.

Žid je velmistr ve lhaní, a lež a podvod jsou jeho bojové zbraně.

Obrovské masy lidí mnohem snáze uvěří velké lži než malé.

Lži nebudou vždy skrývat pravdu.

Čech je cyklistou jenž se nahoře hrbí dole však šlape.

Ješitnost je vždy blízká příbuzná hlouposti.

Jed se dá zlomit zase jenom protijedem.

Teď už je vyloučeno, že bychom prohráli válku! Máme teď spojence, který nebyl nikdy poražen za posledních 3000 let!

Dnešní japonský rozvoj děkuje za svou existenci árijskému původu.

Jen jediná země – Sovětské Rusko – může v případě všeobecného konfliktu zvítězit.
(19. listopadu 1937)

Historie vykazuje pouze velmi zřídka vděčnost knížat.

Nikdy jsem neměl rád Francii ani Francouze, a nikdy jsem netvrdil opak.

Naučil jsem se chápat dějiny podle jejich smyslu.

Hlavní schodiště do panteonu dějin není pro pokrytce, nýbrž pro hrdiny!

V určitých kruzích se čestnost rovná hlouposti.

Žádný jiný sport nepodporuje v takové míře útočného ducha jako box, který vyžaduje bleskové rozhodováni a reakce, a vychovává tělo k ocelové pružnosti.

Anglie si nepřeje Německo coby světovou velmoc, Francie však žádnou mocnost, která se nazývá Německo.

Stát nepředstavuje obsah, nýbrž formu.

Od samého začátku byla cílem NSDAP moderní a silná armáda. Podařilo se nám to bez velkých třenic. Armáda nemůže existovat ve vakuu; musí se opírat o světový názor.

Je třeba se vyvarovat toho považovat široké masy za hloupější než jsou.

Copak je to zločin, když si vezmete zpět něco, o co vás připravili?

Kniha určená širokým masám se musí od počátku pokusit přiblížit svou úrovní čtenářům a má jinou úroveň než kniha učená vyšším intelektuálním vrstvám.

Musíme co nejostřeji rozlišovat mezi státem jako nádobou a rasou jako obsahem.

Teď tu dva muži stojí proti sobě; tam je pan Beneš a tady stojím já.

Účel tajných organizací může být pouze protiprávní.

Nemožné neexistuje.

Se Židem nelze uzavírat smlouvy, u něj platí pouze tvrdé buď a nebo.

Jestliže německý polní maršál se může oženit s kurvou, pak už je na světě všechno možné.

Židovská kultura jako taková nikdy neexistovala.

Jako pravý německý muž bych se musel stydět, kdybychom ženy posílali na frontu.

Je mým neodvratným rozhodnutím v brzké době rozdrtit Československo vojenskou akcí.

V nemocných dětech se odráží neřesti jejich rodičů.

Porobitel musí být vždy geniálnější, než obránce, pokud chce tohoto přemoci.

Spíš projde velbloud uchem jehly, než-li se prostřednictvím voleb "objeví" skutečně velký muž.

Pokud se snad mezinárodnímu finančnímu židovstvu opět podaří ponořit národy do světové války, pak výsledkem nebude bolševizace země ani vítězství židovstva, ale zničení židovské rasy v Evropě.

Síla národa nespočívá v první řadě v jeho zbraních, nýbrž v jeho vůli, a že dříve, než lze zlikvidovat vnějšího nepřítele, musí být poražen nepřítel vnitřní.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře