Adolf Hitler

0

Jenom Žid může vychvalovat zařízení, jež je špinavé a falešné jako on sám.

Především zavazuji představitele národa a celou jeho družinu k pečlivému dodržování rasových zákonů a nemilosrdnému odporu proti světovému traviči všech národů, mezinárodnímu židostvu.

Celkově vzato zdravý, silný duch se nachází pouze ve zdravém a silném těle.

Svět tu není pro zbabělé národy.

Vždy je těžší bojovat proti víře, než proti vzdělání.

Vítěze se nikdo neptá, zda má pravdu.

Válka je ztracena.

Povinností vojsk je vytrvat v pozicích i tehdy, když nepřítel prorazil na křídlech nebo se mu podařilo proniknout do týlu.

Chtění, touha, ale i síla tisíců se akumulují v každém jednotlivci.

Je štěstím pro stát, když lidi nepřemýšlejí.

Svět uvěří pouze v úspěch.

Posvátnost stáří nechrání před kritikou současnosti.

Stalinovi je třeba nejdřív načechrat trochu peří, než s námi začne vyjednávat.

Sport tedy není jen od toho, aby jednotlivce vychovával k síle, obratnosti a odvaze, ale aby ho i zoceloval a učil snášet nepohodu.

Příroda je krutá, tak proč bychom my nebyli.

Propaganda je zbraň, a to vpravdě strašlivá v rukou znalce.

Peněžní operace jsou snadnější než bitvy.

Vy máte jenom jedinou starost - váš osobní život a máte jediného Boha - vaše peníze!

V Německu vzniklo mylné mínění, že Rakousko je stát německý.

Dejte mi deset let a Německo nepoznáte.

Silný je nejmocnější sám.

Kdo nezná Mnichov, nezná Německo a především nezná německé umění.

Co se v mládí nenaučíš, to ve stáří neumíš.

Ostatně není mým úkolem učinit lidstvo lepším, nýbrž využít jeho slabostí.

Žid je velmistr ve lhaní, a lež a podvod jsou jeho bojové zbraně.

Obrovské masy lidí mnohem snáze uvěří velké lži než malé.

Lži nebudou vždy skrývat pravdu.

Čech je cyklistou jenž se nahoře hrbí dole však šlape.

Ješitnost je vždy blízká příbuzná hlouposti.

Jed se dá zlomit zase jenom protijedem.

Jen jediná země – Sovětské Rusko – může v případě všeobecného konfliktu zvítězit.
(19. listopadu 1937)

Historie vykazuje pouze velmi zřídka vděčnost knížat.

Nikdy jsem neměl rád Francii ani Francouze, a nikdy jsem netvrdil opak.

Naučil jsem se chápat dějiny podle jejich smyslu.

Hlavní schodiště do panteonu dějin není pro pokrytce, nýbrž pro hrdiny!

V určitých kruzích se čestnost rovná hlouposti.

Žádný jiný sport nepodporuje v takové míře útočného ducha jako box, který vyžaduje bleskové rozhodováni a reakce, a vychovává tělo k ocelové pružnosti.

Anglie si nepřeje Německo coby světovou velmoc, Francie však žádnou mocnost, která se nazývá Německo.

Stát nepředstavuje obsah, nýbrž formu.

Od samého začátku byla cílem NSDAP moderní a silná armáda. Podařilo se nám to bez velkých třenic. Armáda nemůže existovat ve vakuu; musí se opírat o světový názor.

Je třeba se vyvarovat toho považovat široké masy za hloupější než jsou.

Copak je to zločin, když si vezmete zpět něco, o co vás připravili?

Kniha určená širokým masám se musí od počátku pokusit přiblížit svou úrovní čtenářům a má jinou úroveň než kniha učená vyšším intelektuálním vrstvám.

Musíme co nejostřeji rozlišovat mezi státem jako nádobou a rasou jako obsahem.

Teď tu dva muži stojí proti sobě; tam je pan Beneš a tady stojím já.

Účel tajných organizací může být pouze protiprávní.

Nemožné neexistuje.

Se Židem nelze uzavírat smlouvy, u něj platí pouze tvrdé buď a nebo.

Jestliže německý polní maršál se může oženit s kurvou, pak už je na světě všechno možné.

Židovská kultura jako taková nikdy neexistovala.

Jako pravý německý muž bych se musel stydět, kdybychom ženy posílali na frontu.

Je mým neodvratným rozhodnutím v brzké době rozdrtit Československo vojenskou akcí.

V nemocných dětech se odráží neřesti jejich rodičů.

Porobitel musí být vždy geniálnější, než obránce, pokud chce tohoto přemoci.

Spíš projde velbloud uchem jehly, než-li se prostřednictvím voleb "objeví" skutečně velký muž.

Pokud se snad mezinárodnímu finančnímu židovstvu opět podaří ponořit národy do světové války, pak výsledkem nebude bolševizace země ani vítězství židovstva, ale zničení židovské rasy v Evropě.

Síla národa nespočívá v první řadě v jeho zbraních, nýbrž v jeho vůli, a že dříve, než lze zlikvidovat vnějšího nepřítele, musí být poražen nepřítel vnitřní.

V hodnotě jedince spočívá hodnota celé společnosti.

Dokonce nyní jsme přesvědčen, že jediný způsob, jak nastolit opravdový mír v Evropě a ve světě,. je dorozumění mezi Německem a Anglii.

Pouze měšťácký pošetilec by si mohl namlouvat, že bolševismus je zažehnán.

Síla starých států spočívala na třech pilířích: na monarchistické státní formě, na správním sboru a na armádě.

Existuje snad pouze jediná oblast, kde skutečně rozhoduje méně původ a mnohem více vrozené schopnosti: oblast umění.

Národy beze cti ztratí dříve nebo později svobodu i nezávislost, což odpovídá vyšší spravedlnosti, protože generace bezectných lumpů si nezasluhují žádnou svobodu.

Ne! Žádný mír nebude. Budeme bojovat do konce. Je třeba teď skoncovat s britskou arogancí!

Mohlo by se vám líbit

Komentáře