Erich Fromm

0

Nebyl-li schopen dát smysl svému vlastnímu životu, pokouší se dát mu smysl prostřednictvím dětí, ale nutně ztroskotá jak v sobě, tak v dětech.

Člověk je zodpovědný sám sobě za získání nebo ztrátu svého života.

Víra a moc se navzájem vylučují.

Trpělivost je nutným předpokladem úspěchu.

Touha po splynutí mezi osobami je nejmocnějším snažením člověka.

Soustředěnost je v naší době ještě vzácnější než sebekázeň.

Smrt je v životě opravdu jistotou.

Sadista je stejně závislý na poddajném partnerovi jako on na něm.

Sadista chce utéci svému osamocení a svému pocitu uvěznění tím, že učiní jinou osobu částí sebe.

Stále se ještě cítím cizincem ve světě, jehož cílem je vydělávat co nejvíc peněz.

Milovat znamená uzavřít smlouvu a nemít záruku jejího dodržení, rozdávat se celý v naději, že nebude zneužito naší důvěřivosti a dostaneme vráceno stejné množství dobrodiní.

Motivace lidí je určována masovou sugescí.

Jediné, co je jisté, je minulost, a o budoucnosti je jisté jen to, že znamená smrt.

V umění milovat mají diletanti větší převahu nad mistry než v jiných oborech umění.

Přes naši nesmírnou touhu po lásce považujeme za důležitější téměř vše kromě lásky.

Láska je síla, která lásku vyvolává.

Láska je umění, stejně jako jím je život sám.

Člověk miluje to, pro co pracuje, a pracuje pro to, co miluje.

Láska je především dávat, ne přijímat.

Bez lásky by lidstvo nemohlo žít ani den.

Láska je jedinou rozumnou a uspokojivou odpovědí na problém lidské existence.

Láska je aktivní péče o život a růst toho, co milujeme.

Je dobře známo, že chudí dávají ochotněji než bohatí.

Kdo je schopen rozdávat sám sebe, je bohatý.

Obtížnost úkolu nesmí být důvodem, abychom se nepokusili poznat jeho problémy stejně jako způsoby jejich řešení.

Mluvit dnes o lásce znamená jen stát se účastníkem všeobecného podvodu.

Narcisismus je nejranější stadium lidského vývoje.

Ve všech typech tvůrčí práce se člověk sjednocuje se světem procesem tvoření.

Bratrská láska je láska mezi rovnými, mateřská láska je láska k bezmocnému.

I kdybychom o sobě věděli tisíckrát víc, nikdy bychom nedosáhli dna.

Kouření je jeden ze symptomů nedostatku soustředění; zaměstnává ruce, ústa i nos.

V každém druhu tvůrčí práce se člověk spojuje s materiálem, který reprezentuje vnější svět.

Většina lidí poslouchá jiné, dokonce jim radí, aniž skutečně naslouchá.

V „lásce“ člověk konečně nalézá útulek před samotou.

Není dobra ani zla tam, kde není svoboda neposlušnosti.

Logickým důsledkem teologie je mysticismus, konečným důsledkem psychologie je láska.

Ne ten, kdo má mnoho, je bohatý, nýbrž ten, kdo mnoho dává.

V lásce dochází k paradoxu, že dvě bytosti splynou vjedno, a přece zůstávají dvě.

Moderní člověk myslí, že ztrácí čas, když nedělá věci rychle: a přitom neví, co se získaným časem po- čít - zabíjí ho.

V bráhmanismu, stejně jako v buddhismu a taoismu, konečným cílem náboženství není pravá víra, nýbrž správné jednání.

Milovat znamená uzavřít závazek a nedostat záruku.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře