Karl Barth

0

Smích je nejbližší věc k Boží milosti.

Radost je nejjednodušší forma vděčnosti.

Láska neklade otázky, láska dává odpovědi.

Ježíš nám nedává recepty, které ukazují cestu k Bohu jako ostatní učitelé náboženství. On sám je cesta.

Láska musí mít stále před očima to, čím se vyznačuje společný manželský život, totiž oddanost, výlučnost a stálost; a musí se o to zřetelně a upřímně usilovat. Jinak to není láska.

Evangelium začíná žít teprve tam, kde křesťané stojí vedle jiných a vyznávají: my jsme ještě mnohem bezbožnější, viníky jsme my, my v církvi. Nebylo by v Evropě zpohanštělých davů, kdyby tu byla skutečná církev.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře